LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]


คำพิพากษาฎีกา พ.ศ. 2553 | คำพิพากษาฎีกา อัพเดท ตาม พ.ศ. ที่ LawSiam.com :- ฎีกา เนติบัณฑิต 2553,ฎีกา ส่งเสริม 2553 , ฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม 2553


 
คำพิพากษาฎีกาที่ 15397/2553
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 15504/2553
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 81, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 15624/2553
การจดรายงานกระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้นที่ให้เพิกถอนการบวกโทษเป็นไม่บวกโทษนั้น ถือเป็นการแก้ไขคำพิพากษา
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 16007/2553
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 62 , มาตรา 28 มาตรา 29 ,มาตรา 30
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 15442/2553
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 83, 91

หมวดหมู่ : คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2553 (ข้อมูล เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม)
ค้นหา :

   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1 หน้า

คำพิพากษาศาลฎีกา
ประเภท
ขนาด
คำพิพากษาฎีกาที่ 16007/2553
        พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 62 , มาตรา 28 มาตรา 29 ,มาตรา 30
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15922/2553
        การเช่าทรัพย์ไม่มีกฎหมายบัญญัติว่าผู้ให้เช่าต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ให้เช่า
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15670/2553
        มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์ชอบหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15624/2553
         การจดรายงานกระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้นที่ให้เพิกถอนการบวกโทษเป็นไม่บวกโทษนั้น ถือเป็นการแก้ไขคำพิพากษา
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15590/2553
        ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (1) (7) (8) วรรคสอง ประกอบมาตรา 336 ทวิ, 83
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15551/2553
        ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1377, 1378
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15538/2553
        ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา227, 229
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15504/2553
        ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 81, 91 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียม อาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15442/2553
        พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 83, 91
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15397/2553
        พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 91
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15274/2553
        ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 91, 138, 358, 381 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8, 72, 72 ทวิ
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15235/2553
        มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า ข้อจำกัดความรับผิดตามสัญญาขนส่ง ตามฟ้องใช้บังคับแก่จำเลยได้หรือไม่
ไม่ระบุ


คำแนะนำ

1. คำพิพากษาศาลฎีกา ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. หากท่านพบปัญหา หรีอแนะนำในการใช้งาน ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ support@lawsiam.com(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 26 มกราคม 2565)