LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]


คำพิพากษาฎีกา พ.ศ. 2554 | คำพิพากษาฎีกา อัพเดท ตาม พ.ศ. ที่ LawSiam.com :- ฎีกา เนติบัณฑิต 2554,ฎีกา ส่งเสริม 2554 , ฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม 2554


 
คำพิพากษาฎีกาที่ 11632/2554
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 และมาตรา 1167 ประกอบมาตรา 427
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 11414/2554
มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ ในข้อแรกว่า การที่โจทก์ประมูลราคาซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดได้ แต่จำเลย ร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดจะเป็นละเมิดต่อโจทก์หรือไม่
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 11662/2554
การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (12) ด้วย หรือไม่
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 11654/2554
ศาลฎีกาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ร่วมว่า มีเหตุสมควรลงโทษจำเลยสถานหนัก และไม่ลดโทษให้หรือไม่
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 11970/2554
งดการบังคับคดี

หมวดหมู่ : คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2554 (ข้อมูล เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม)
ค้นหา :

   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1 หน้า

คำพิพากษาศาลฎีกา
ประเภท
ขนาด
คำพิพากษาฎีกาที่ 12048/2554
        ที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์ มรดกของนายวอนหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 11970/2554
        งดการบังคับคดี
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 11889/2554
        คดีคงมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า คำสั่งศาลชั้นต้นที่ว่าจำเลยทิ้งฎีกาเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 11887/2554
         มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และจำเลยต่อไปว่า จำเลยมีสิทธิริบเงิน ที่โจทก์ชำระไปแล้วเพียงใด
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 11865/2554
        การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานร่วมกับพวกชิงทรัพย์ผู้เสียหายใน เวลากลางคืนโดยมีอาวุธและใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 11840/2554
        ข้อเท็จจริงรับกันฟังได้ว่า ในวันเกิดเหตุจำเลยได้ใช้ปืนยิง นายบุญโลม ผู้เสียหายที่บริเวณลำตัวข้างขวาและแขนขวาทะลุปอดขวาฉีกขาด กระดูกต้นแขนขวาหัก เส้นเลือดแดงที่ต้นแขนขวาขาด มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกา จำเลยว่า จำเลยพยายามฆ่าผู้เสียหายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 11834/2554
         มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 3 และที่ 4 มีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุน การกระทำความผิดของจำเลยที่ 2 ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6 หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 11833/2554
        พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 65, 66, 100/1, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 90 และริบเมทแอมเฟตามีนของกลาง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 11793/2554
        จำเลยมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น ปัญหาว่าจำเลยได้ใช้อาวุธมีดปลายแหลมแทงผู้เสียหายหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 11777/2554
        บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 198, 199, 200 วรรคหนึ่ง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 11769/2554
         คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัย ตามฎีกาโจทก์ข้อเดียวว่า โจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดยการ ครอบครองปรปักษ์หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 11707/2554
        ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการสุดท้ายมีว่า สัญญากู้เงินที่โจทก์อ้างว่า จำเลยเป็นผู้ทำไว้ให้แก่โจทก์เป็นเอกสารปลอมหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 11663/2554
        ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกา ของจำเลยว่า จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายเพื่อป้องกันตนเองโดยชอบหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 11662/2554
         การกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 (12) ด้วย หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 11654/2554
         ศาลฎีกาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ร่วมว่า มีเหตุสมควรลงโทษจำเลยสถานหนัก และไม่ลดโทษให้หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 11637/2554
        การที่ ศาลชั้นต้นให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดต่อโจทก์ ตามบทบัญญัติแห่งความรับผิด เพื่อละเมิด มาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั้น เป็นการพิพากษา เกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 11632/2554
        ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 และมาตรา 1167 ประกอบมาตรา 427
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 11617/2554
        ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 227 วรรคสอง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 11613/2554
        พระราชบัญญัติ คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 119 (2)
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 11529/2554
        มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า ผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิด ของจำเลยหรือไม่
ไม่ระบุ


คำแนะนำ

1. คำพิพากษาศาลฎีกา ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. หากท่านพบปัญหา หรีอแนะนำในการใช้งาน ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ support@lawsiam.com(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 29 มกราคม 2565)