คำพิพากษาฎีกา พ.ศ. 2557 | คำพิพากษาฎีกา อัพเดท ตาม พ.ศ. ที่ LawSiam.com :- ฎีกา เนติบัณฑิต 2557,ฎีกา ส่งเสริม 2557 , ฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม 2557


 
คำพิพากษาฎีกาที่ 8191/2557
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 14332-14335/2557
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง?มาตรา?147?วรรคหนึ่ง
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 425/2557
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (6) , มาตรา 185 วรรคหนึ่ง
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 1870/2557
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 229
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 19805/2557
ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองข้อต่อไปมีว่า จำเลยทั้งสองมีหนี้สินล้นพ้นตัวและมีเหตุอื่นที่ไม่ควรให้จำเลยทั้งสองล้มละลายหรือไม่

หมวดหมู่ : คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2557 (ข้อมูล เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม)
สกัดฎีกาเด่น 5 ดาว (วิ.แขวงฯ)

>> รายละเอียด...สกัดหลัก เตรียมสอบ 3 สนาม (อื่นๆ)

รวมฎีกาเด่น ปี 30-57 >> รายละเอียด...ค้นหา :

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   >> จำนวนข้อมูลทั้งหมด 39 หน้า

คำพิพากษาศาลฎีกา
ประเภท
ขนาด
คำพิพากษาฎีกาที่ 19805/2557
        ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองข้อต่อไปมีว่า จำเลยทั้งสองมีหนี้สินล้นพ้นตัวและมีเหตุอื่นที่ไม่ควรให้จำเลยทั้งสองล้มละลายหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 19798/2557
        ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีว่า คำสั่งของศาลล้มละลายกลางที่อนุญาตให้ผู้บริหารแผนดำเนินการขายทรัพย์สินดังกล่าวชอบหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 19775/2557
        ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243 (1) ประกอบมาตรา 247
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 19766/2557
        จำเลยกระทำความผิดฐานยึดถือครอบครองที่ดินของรัฐซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกันตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 5 หรือไม่???????
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 19706/2557
        ปัญหาว่า?โจทก์?มีสิทธิถอนเงินที่วางต่อสำนักงานวางทรัพย์กลางคืนหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 19431/2557
        ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 90 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การอ้างอิงเอกสารเป็นพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเถียงของตน ต้องยื่นต่อศาลและส่งให้คู่ความฝ่ายอื่นซึ่งสำเนาเอกสารนั้นก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า 7 วัน?
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 19404/2557
        ?คำร้องสอดเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำได้หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 18476/2557
        ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ?มาตรา ?411 ?ที่บัญญัติว่า ??บุคคลใดได้กระทำการเพื่อชำระหนี้ ?เป็นการอันฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ?ท่านว่าบุคคลนั้นหาอาจจะเรียกร้องคืนทรัพย์ได้ไม่? ?
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 18342/2557
        พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 มาตรา 90/27 วรรคหนึ่ง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 18308/2557
        ประพฤติเนรคุณเป็นเหตุให้โจทก์มีสิทธิถอนคืนการให้หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 18211/2557
        โจทก์มีอำนาจฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินค่าซื้อที่ดินพร้อมดอกเบี้ยตามฟ้องหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 18182/2557
        พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 90/60 วรรคสอง มาตรา 90/12 (5)
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 18117/2557
        การขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 17931-17942/2557
        ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 173
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 17918/2557
        จำเลยมีสิทธิริบเงินประกันได้หรือไม่ เพียงใด
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 17542/2557
        ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 806
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 17541/2557
        ระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22 (3)
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 17401/2557
         พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 17391/2557
        จำเลยมีความผิดฐานพยายามฆ่าโจทก์ร่วมผู้เสียหายที่ 1 และที่ 2 หรือไม่ ค่าเสียหายที่โจทก์ร่วมได้รับมีเพียงใด
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 17354/2557
        ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 27 วรรคหนึ่ง
ไม่ระบุ


คำแนะนำ

1. คำพิพากษาศาลฎีกา ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. หากท่านพบปัญหา หรีอแนะนำในการใช้งาน ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ support@lawsiam.com(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 27 กันยายน 2564)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml