คำพิพากษาฎีกา พ.ศ. 2558 | คำพิพากษาฎีกา อัพเดท ตาม พ.ศ. ที่ LawSiam.com :- ฎีกา เนติบัณฑิต 2558,ฎีกา ส่งเสริม 2558 , ฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม 2558


 
คำพิพากษาฎีกาที่ 9046/2558
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 295
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 6229/2558
คู่ความฝ่ายที่อ้างอิงเอกสารเป็นพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเถียงของตน ตามมาตรา 88 วรรคหนึ่ง ต้องยื่นต่อศาลและส่งให้คู่ความฝ่ายอื่นซึ่งสำเนาเอกสารนั้นก่อนวันนำสืบพยานไม่น้อยกว่า 7 วัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 90 วรรคหนึ่ง
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 6759/2558
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1733 วรรคสอง มาตรา 1727 วรรคแรก มาตรา 1728
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 2490/2558
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 269/4 269/7
 
คำพิพากษาฎีกาที่ 5902/2558
คำสั่งของศาลที่ให้คดีมีมูลย่อมเด็ดขาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 170 วรรคหนึ่ง

หมวดหมู่ : คำพิพากษาฎีกา ปี พ.ศ. 2558 (ข้อมูล เอกสารเตรียมสอบ 3 สนาม)
สกัดฎีกาเด่น 5 ดาว (วิ.แขวงฯ)

>> รายละเอียด...สกัดหลัก เตรียมสอบ 3 สนาม (อื่นๆ)

รวมฎีกาเด่น ปี 30-57 >> รายละเอียด...ค้นหา :

   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   >> จำนวนข้อมูลทั้งหมด 14 หน้า

คำพิพากษาศาลฎีกา
ประเภท
ขนาด
คำพิพากษาฎีกาที่ 19832/2558
        ฎีกาแอบถ่ายใต้กระโปรง
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15640/2558
        ลูกหนี้ ให้ความร่วมมือกับผู้ร้อง ในการปรับโครงสร้างหนี้ตามที่ผู้ร้องสั่งโดยที่ตนอยู่ในฐานะที่จะดำเนินการได้หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15515/2558
        จำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15506/2558
        โจทก์มีสิทธินำมูลหนี้ตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดมีนบุรีมาฟ้องจำเลยหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15442/2558
        พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 96 (3)
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15386/2558
        คดีม่ีข้อเท็จจริงทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์เฟสบุ๊ค (ทันสมัย)
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15166/2558
        ขอให้ศาลเพิกถอนการฉ้อฉลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237 และพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 113
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15147/2558
         ผู้ร้องมีอำนาจร้องขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินพิพาทในส่วนของจำเลยที่ 2 หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 15135/2558
        การจำนองที่ดินตามคำร้องเป็นนิติกรรมที่ต้องเพิกถอนการฉ้อฉลตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 14535/2558
        ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้แจ้งพนักงานบังคับคดียกเลิกการอายัดเงินตามสิทธิเรียกร้องของจำเลยที่มีต่อผู้ถูกอายัดชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 14281/2558
        ลูกหนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 295
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 13980/2558
        ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 199 จัตวาต้องอยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 199 เบญจ วรรคสี่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 13963/2558
        คำฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 13747/2558
        ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1299 วรรคสอง, 1399, 1301
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 13708/2558
        ผู้ร้องขอเข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้หรือไม่
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 13597/2558
        ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 246 และมาตรา 142 (5)
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 13584/2558
        ที่พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 108
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 13361/2558
        ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 39 (1)
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 13302-13303/2558
        การคิดคำนวณทุนทรัพย์ตามฟ้องโจทก์และฟ้องแย้งจำเลยว่าจะอุทธรณ์หรือฎีกาได้หรือไม่เพียงใด
ไม่ระบุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 13294/2558
        คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 ที่ไม่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ชอบหรือไม่
ไม่ระบุ


คำแนะนำ

1. คำพิพากษาศาลฎีกา ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. หากท่านพบปัญหา หรีอแนะนำในการใช้งาน ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ support@lawsiam.com(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 21 กันยายน 2564)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml