คำพิพากษาฎีกาที่ 18117/2557 | เจาะหลัก คำพิพากษาฎีกา (ย่อยาว) เตรียมสอบ 3 สนาม ที่ LawSiam.com
ย้อนกลับสู่หน้า คำพิพากษาศาลฎีกา เตรียมสอบ 3 สนาม >>รวม ฎีกา พ.ศ. 2557

คำพิพากษาฎีกาที่ : 18117/2557
หมวด : คำพิพากษาศาลฎีกา ปี พ.ศ. 2557
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน เตรียมสอบ 3 สนาม) กลุ่มที่ 4,5,6,9,10,11,12,14,15,17,18 กลุ่มรวม (ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


คำพิพากษาศาลฎีกา (กลุ่มเตรียมสอบ 3 สนาม)

รายละเอียด

 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 18117/2557
ผู้พิพากษา : ธีระพงศ์ จิระภาค - วิรุฬห์ แสงเทียน - วาสนา หงส์เจริญ

-------------------

การขอให้เพิกถอนมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปัน สำหรับทบทวนความรู้ เพื่อการศึกษา เตรียมสอบ เท่านั้น.
เน้นประเด็น สกัดหลักฎีกาจากเล่ม* (ย่อยาว) คำพิพากษาศาลฎีกา เนติบัณฑิตยสภา สำนักงานศาลยุติธรรม ฯลฯ
---------------------------------------------------------------------

         โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกใช้สิทธิใด ๆ ในหุ้นจำนวน 850,995 หุ้น ของจำเลยที่ 1 ต่อไป และให้ถือว่าสิทธิลงคะแนนในหุ้นดังกล่าวตกเป็นของโจทก์ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2548 เป็นต้นมา ให้เพิกถอนมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ของบริษัทบรูเนท์ อินเตอร์เนชั้นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ในวาระที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 8 ห้ามจำเลยทั้งสองและผู้แทนของจำเลยที่ 1 กระทำการใด ๆ ตามมติหรือโดยอาศัยมติดังกล่าว หากมีกระทำใด ๆ ไปแล้วให้เพิกถอนเสีย
         จำเลยที่ 1 ที่ 2 ให้การขอให้ยกฟ้อง 
         ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดการสืบพยาน แ...อ่านต่อ.


จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 338 ครั้ง

 
 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. รวมคำพิพากษาศาลฎีกา (ย่อยาว) พร้อมเน้นประเด็น* เนติบัณฑิตยสภา, สำนักงานศาลยุติธรรม อื่นๆ
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22990 คน