LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]คำพิพากษาฎีกาที่ 767/2562 | เจาะหลัก คำพิพากษาฎีกา (ย่อยาว) เตรียมสอบ 3 สนาม ที่ LawSiam.com
ย้อนกลับสู่หน้า คำพิพากษาศาลฎีกา เตรียมสอบ 3 สนาม >>รวม ฎีกา พ.ศ. 2562


คำพิพากษาฎีกาที่ : 767/2562
หมวด : คำพิพากษาศาลฎีกา ปี พ.ศ. 2562
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน เตรียมสอบ 3 สนาม) กลุ่มที่ 4,5,6,9,10,11,12,14,15,17,18 กลุ่มรวม (ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


คำพิพากษาศาลฎีกา (กลุ่มเตรียมสอบ 3 สนาม)

รายละเอียด

คำพิพากษาฎีกาที่ 8767/2562

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 283 ทวิ, มาตรา 317 พาผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจาร พรากผู้เยาว์


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปัน สำหรับทบทวนความรู้ เพื่อการศึกษา เตรียมสอบ เท่านั้น.
เน้นประเด็น สกัดหลักฎีกาจากเล่ม* (ย่อยาว) คำพิพากษาศาลฎีกา เนติบัณฑิตยสภา สำนักงานศาลยุติธรรม ฯลฯ
---------------------------------------------------------------------

- ข้อมูลย่อ

คำว่า "พา" หมายความว่า นำไปหรือพาไป ส่วนคำว่า "พราก" หมายความว่า การพาไปหรือแยกเด็กออกไปจากอำนาจปกครองดูแล ทำให้อำนาจปกครองดูแลของบิดามารดาเด็กถูกรบกวนหรือกระทบกระเทือน โดยบิดามารดาเด็กไม่รู้เห็นยินยอมอันเป็นการมุ่งหมายเพื่อยึดครอง อำนาจปกครองของบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลที่มีต่อเด็ก มิให้ผู้ใด ล่วงละเมิดด้วยการพาไปหรือแยกเด็กออกจากความปกครองดูแล โดย ไม่จำกัดว่า จะกระทำด้วยวิธีการใด และไม่คำนึงถึงระยะทางใกล้ไกล ดังนั้น การที่จำเลยใช้กลวิธีด้วยการตะโกนเรียกผู้เสียหายที่ 2 ให้เข้าไปหาจำเลย และแม้ที่เกิดเหตุจะอยู่ห่างจากบริเวณที่ผู้เสียหายที่ 2 เล่นอยู่กับเพื่อน เพียง 7 เมตร กับแม้จะอยู่ในบร...อ่านต่อ.


จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 1211 ครั้ง

 

 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. รวมคำพิพากษาศาลฎีกา (ย่อยาว) พร้อมเน้นประเด็น* เนติบัณฑิตยสภา, สำนักงานศาลยุติธรรม อื่นๆ
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com