LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]คำพิพากษาฎีกาที่ 1291/2562 | เจาะหลัก คำพิพากษาฎีกา (ย่อยาว) เตรียมสอบ 3 สนาม ที่ LawSiam.com
ย้อนกลับสู่หน้า คำพิพากษาศาลฎีกา เตรียมสอบ 3 สนาม >>รวม ฎีกา พ.ศ. 2562


คำพิพากษาฎีกาที่ : 1291/2562
หมวด : คำพิพากษาศาลฎีกา ปี พ.ศ. 2562
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน เตรียมสอบ 3 สนาม) กลุ่มที่ 4,5,6,9,10,11,12,14,15,17,18 กลุ่มรวม (ใช้งานทั้งหมด) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


คำพิพากษาศาลฎีกา (กลุ่มเตรียมสอบ 3 สนาม)

รายละเอียด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1291/2562 

 - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 36 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 6, มาตรา 10, มาตรา 23 วรรคหนึ่ง, มาตรา 24, มาตรา 134 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 26


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปัน สำหรับทบทวนความรู้ เพื่อการศึกษา เตรียมสอบ เท่านั้น.
เน้นประเด็น สกัดหลักฎีกาจากเล่ม* (ย่อยาว) คำพิพากษาศาลฎีกา เนติบัณฑิตยสภา สำนักงานศาลยุติธรรม ฯลฯ
---------------------------------------------------------------------

- ข้อมูลย่อ

แม้ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 มาตรา 23 วรรคหนึ่ง จะบัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา 24 ศาลเยาวชนและครอบครัวต้องมีผู้พิพากษาไม่น้อยกว่าสองคน และผู้พิพากษาสมทบอีกสองคน ซึ่งอย่างน้อยคนหนึ่งต้องเป็นสตรี จึงเป็นองค์คณะพิจารณาคดีได้.. ก็ตาม แต่ การพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวตามบทบัญญัติดังกล่าวนั้นก็เป็นการพิจารณาพิพากษาคดีที่ เกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 10 (1) ถึง (5) คดีนี้เดิมเป็นเรื่องที่เด็กหรือเยาวชนกระทำ ความผิดอาญา การดำเนินกระบวนพิจารณาที่เกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนจึงต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ศาลเยาวชน และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ....อ่านต่อ.


จำนวนเข้าชม/ดาวน์โหลด : 2375 ครั้ง

 

 
 
 
 
 


คำแนะนำ

1. รวมคำพิพากษาศาลฎีกา (ย่อยาว) พร้อมเน้นประเด็น* เนติบัณฑิตยสภา, สำนักงานศาลยุติธรรม อื่นๆ
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com