LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
หัวข้อข่าวสาร : คำพิพากษาฎีกาที่ 2246/2525
หมวดหมู่ : ฎีกา ปี พ.ศ. 2525 (พุทธศักราช 2525)คำบรรยายเนติ สมัย 68 กฎหมายแรงงาน (ภาคค่ำ)

 อ.รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์

*************

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2246/2525 คำสั่งขออนุมัติของจำเลยที่ให้จ้างโจทก์เป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อทดลองงาน ตามข้อเสนอของหัวหน้าแผนกช่างซึ่งเป็นพนักงานของจำเลย มิใช่เป็นข้อตกลงระหว่างจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างกับโจทก์เกี่ยวกับเงื่อนไขการจ้างหรือการทำงาน กำหนดวันและเวลาทำงาน ค่าจ้าง สวัสดิการ การเลิกจ้างหรือประโยชน์อื่นของนายจ้างหรือลูกจ้างเกี่ยวกับการจ้างหรือการทำงาน คำสั่งอนุมัติของจำเลยที่ให้จ้างโจทก์เป็นลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าว จึงไม่ใช่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 5 แม้จำเลยจะแจ้งให้โจทก์ทราบถึงคำสั่งอนุมัติให้จ้างโจทก์ดังกล่าว ก็หาทำให้คำสั่งอนุมัติของจำเลยที่ให้จ้างโจทก์เป็นลูกจ้างชั่วคราวนั้นกลายเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างไม่ การที่จำเลยมิได้แต่งตั้งโจทก์เป็นลูกจ้างประจำหลังจากได้ทดลองงานมาครบหกเดือนแล้วเนื่องจากจำเลยไม่ได้รับอนุมัติอัตรากำลังสำหรับลูกจ้างประจำ จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

 

 

 

คำพิพากษาฎีกาที่ 2246/2525 | ฎีกา 5 ดาว (ย่อสั้น) อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม เกี่ยวกับ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2246/2525


จำนวนผู้ชม : 1145 ครั้ง
ลงวันที่ 28/05/2015 17:39:44
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ