LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
หัวข้อข่าวสาร : คำพิพากษาฎีกาที่ 2292/2560
หมวดหมู่ : ฎีกา ปี พ.ศ. 2500 (พุทธศักราช 2500)

             คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๙๒/๒๕๖๐ ขณะเกิดเหตุกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้ทำการสำรวจผู้ค้าในจุดผ่อนผันให้ทำการค้าซึ่งจำเลยที่ ๑ ดำรงตำแหน่งหน้าที่ปกครอง ๓ ฝ่ายเทศกิจ สำนักเขตได้รับคำสั่งจาหัวหน้างานให้เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการรับผิดชอบพื้นที่ตลาดดังกล่าวให้ทำการสำรวจ จำเลยที่ ๑ ได้ทำการสำรวจและจัดทำบัญชีผู้ค้าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา จึงเป็นการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อจำเลยที่ ๑ เรียกรับทรัพย์สินสำหรับตนเองและผู้อื่นเพื่อเสนอชื่อผู้จ่ายเงินให้ได้รับบัตรประจำตัวผู้ค้า จำเลยที่ ๑ จึงมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกและรับทรัพย์สินโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งตาม ป.อ. มาตรา ๑๔๙

           
            ข้อเท็จจริงคดีนี้ จำเลยที่ ๑ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าชุดสายตรวจเทศกิจ ๒๕๒(ตลาดโบ๊เบ๊) มีหน้าที่ตรวจตราผู้ค้าในเขตรับผิดชอบ....จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานได้เรียกและรับเงินจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท จากนาย.....ซึ่งเป็นผู้ค้าในตลาดโบ๊เบ๊ สำหรับตนเองโดยมิชอบ เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้อำนวยการเขต...ว่านาย....เป็นผู้ค้าในตลาดโบ๊เบ๊ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ผู้อำนวยการเขตจะออกบัตรประจำตัวผู้ค้าในตลาดโบ๊เบ๊ให้ได้


       กรรมการสอบสวนวินัย เบิกความทำนองว่า บริเวณตลาดโบ๊เบ๊สะพาน ๒ ถึงสะพาน ๓ เป็นจุดผ่อนผัน แต่พื้นที่ส่วนหนึ่งถูกกันไว้จัดกิจกรรมของชุมชน ไม่สามารถเพิ่มชื่อและออกบัตรประจำตัวให้ผู้ค้าทั้ง ๓๙ ราย ค้าขายในพื้นที่นี้ได้

 

         ฎีกาที่ ๑๕๘๐๕/๒๕๕๓ จำเลยทั้งสองเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยริมบาทวิถีถนนราชดำเนินกลางด้านทิศใต้ ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ เรียกรับเงินจากผู้เสียหายเพื่อให้ผู้เสียหายวางแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลบนบาทวิถีโดยละเว้นไม่กระทำการในตำแหน่งหน้าที่ที่จะต้องแจ้งข้อหาแก่ผู้เสียหาย โดยมิชอบด้วยหน้าที่และโดยทุจริต การกระทำของจำเลยที่ ๑ จึงเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๑๔๙  จำเลยที่ ๒ เป็นลูกจ้างประจำซึ่งไม่ใช่ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งหรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ที่กฎหมายระบุไว้โดยเฉพาะให้ถือเป็นเจ้าพนักงาน จำเลยที่ ๒ จึงไม่ใช่เจ้าพนักงานตามกฎหมาย คงลงโทษจำเลยที่ ๒ ได้แต่เพียงในฐานะผู้สนับสนุน ตาม ป.อ. มาตรา ๘๖

 

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
            ประมวลกฎหมายอาญา
            มาตรา ๑๔๙
ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต

คำพิพากษาฎีกาที่ 2292/2560 | ฎีกา 5 ดาว (ย่อสั้น) อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม เกี่ยวกับ คำพิพากษาฎีกาที่ 2292/2560


จำนวนผู้ชม : 1184 ครั้ง
ลงวันที่ 08/04/2018 20:06:58
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ