หัวข้อข่าวสาร : คําพิพากษาฎีกาที่ 1504/2562
หมวดหมู่ : ฎีกา ปี พ.ศ. 2562 (พุทธศักราช 2562)

      คําพิพากษาฎีกาที่ 1504/2562 ก่อนจับกุมเจ้าพนักงานตํารวจสถานีตํารวจภูธร เมืองเชียงราย ซึ่งเป็นท้องที่พบการกระทําความผิดเกิดขึ้นก่อน จึงมีการขยายผลสืบสวนและมีการวางแผนให้พันตํารวจตรี อ.อําพรางตัวเป็นเด็กท้ายรถบรรทุกสิบล้อที่ขนกระสอบข้าวและกระสอบปุ๋ยบรรจุเมทแอมเฟตามีนของกลางจากจังหวัดเชียงรายไปส่งให้จําเลยที่ 2 ในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ที่อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามที่ได้นัดหมายกันไว้กับผู้ที่โทรศัพท์ติดต่อกับสายลับว่าจะมารับเมทแอมเฟตามีน เจ้าพนักงานตํารวจจึงติดตามไป จนกระทั่งสามารถจับกุมจําเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ได้พร้อมเมทแอมเฟตามีนของกลาง กรณีจึงเป็นความผิดต่อเนื่องและกระทําต่อเนื่องเกี่ยวพันกันทั้งในท้องที่สถานีตํารวจภูธรเมืองเชียงรายซึ่งเป็นท้องที่ที่พบเมทแอมเฟตามีนของกลางและสถานีตํารวจภูธรวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นท้องที่ที่จับกุมจําเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ได้ พนักงาน สอบสวนในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องมีอํานาจสอบสวนได้ พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเชียงราย จึงมีอํานาจสอบสวนตามป.วิ.อาญา มาตรา 19 (3) ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 3 การสอบสวนย่อมเป็นไปโดยชอบ โจทก์จึงมีอํานาจฟ้องตามป.วิ.อาญา มาตรา 120 ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 3 และเมื่อความผิดหลายฐานได้กระทําลงโดยผู้กระทําความผิดหลายคนเกี่ยวพันกันความผิดฐานสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับเมทแอมเฟตามีนกับความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายตามฟ้องมีอัตราโทษอย่างสูงเสมอกัน ศาลชั้นต้นซึ่งเป็นศาลที่รับฟ้องความผิดเกี่ยวพันกันนั้นไว้ก่อนย่อมมีอํานาจพิจารณาคดีได้ตามป.วิ.อาญา มาตรา 24 วรรคหนึ่ง (1) และวรรคสาม ประกอบพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 มาตรา 3 โจทก์จึงมีอํานาจฟ้องต่อศาลชั้นต้น 

คําพิพากษาฎีกาที่ 1504/2562 | ฎีกา 5 ดาว (ย่อสั้น) อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม เกี่ยวกับ าฎีกาที่ 1504/2562


จำนวนผู้ชม : 337 ครั้ง
ลงวันที่ 28/08/2020 02:04:49
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml