หัวข้อข่าวสาร : คำพิพากษาฎีกาที่ 15310/2555
หมวดหมู่ : ฎีกา ปี พ.ศ. 2555 (พุทธศักราช 2555)

คำพิพากษาฎีกาที่ 15310/2555

          ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 โดยผลแห่งคดีจำเลยที่ 2 จึงไม่จำต้องอุทธรณ์ แต่โจทก์มีสิทธิอุทธรณ์ เมื่อโจทก์ยื่นอุทธรณ์ จำเลยที่ 2 มีสิทธิยื่นคำแก้อุทธรณ์ได้ เมื่อจำเลยที่ 2 ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่วินิจฉัยว่าจำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 1 แต่ที่พิพากษายกฟ้องเพราะเห็นว่าฟ้องของโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ขาดอายุความแล้ว จำเลยที่ 2 ย่อมมีสิทธิโต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นในประเด็นที่วินิจฉัยให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 1 ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ได้ แม้จำเลยที่ 2 มิได้ยื่นคำฟ้องอุทธรณ์ก็ตาม แต่จำเลยที่ 2 ก็มีสิทธิคันค้านโดยกล่าวในคำแก้อุทธรณ์ได้ ประเด็นข้อพิพาทดังกล่าวจึงยังมีอยู่ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ต้องวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวด้วย

คำพิพากษาฎีกาที่ 15310/2555 | ฎีกา 5 ดาว (ย่อสั้น) อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม เกี่ยวกับ ฎีกาที่ 15310/2555


จำนวนผู้ชม : 245 ครั้ง
ลงวันที่ 28/08/2020 01:50:39
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml