LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
กลับไปยังหน้า ดาวน์โหลด ข้อมูลกฎหมาย (แบ่งปันข้อมูล ฟรี*) >> คำบรรยาย เอกสาร ธงคำตอบ เนติฯ กลุ่มกฎหมายอาญาชื่อข้อมูล : สรุปประเด็น + ฎีกา ที่ออกสอบ กลุ่มกฎหมายอาญา ข้อ 1-10 เนติฯ สมัยที่ 69
หมวด : คำบรรยาย เอกสาร ธงคำตอบ เนติฯ กลุ่มกฎหมายอาญา
สิทธิใช้งาน : (ดาวน์โหลดได้ทุกคน) ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ ก่อนใช้งาน.
ขนาดไฟล์ : ไม่ระบุ
 
 


รายละเอียดเบื้องต้น

สรุปประเด็น + ฎีกา ที่ออกสอบ กลุ่มกฎหมายอาญา

ข้อ 1-10 เนติบัณฑิต สมัยที่ 69  

**************


ข้อ1 . มาตรา 162 , 157, 153

ฎีกาที่ 11741/2557

1.เก็งอาญา ข้อ1 ชุดที่2

1.เก็งอาญา ข้อ1 ชุดที่3


ข้อ2. มาตรา 63 ผลธรรมดา , 87 วรรคสอง , 87 วรรคแรก
ฎีกาที่ 1116/2502 , 4941/2528

 

2.เก็งอาญา ข้อ2 ชุดที่2

2.เก็งอาญา ข้อ2 ชุดที4

2.เก็งอาญา ข้อ2 ชุดที่5

2.เก็งอาญา ข้อ2 ชุดที่6

ข้อ3. มาตรา 82 ,80  (296, 289 (4))
***ออกหลักกฎหมาย ไม่ออกฎีกา

 

3.เก็งอาญาข้อ3 ชุดที่ 4

3.เก็งอาญาข้อ3 ชุดที่ 5

3.เก็งอาญาข้อ3 ชุดที่ 6

ข้อ4. มาตรา 137, 267 
ฎีกาที่  9556/2558 **ไม่ปรากฎในรวมคำบรรยายฯ
 มาตรา 265, 268 วรรคแรก , 264 วรรคแรก
ฎีกาที่  12137/2558   

 

4.เก็งข้อ4 อาญา ชุดที่3

4.เก็งข้อ4 อาญา ชุดที่4

4.เก็งข้อ4 อาญา ชุดที่5

4.เก็งข้อ4 อาญา ชุดที่6

ข้อ5. มาตรา 291 ,339 วรรคแรก , 366/3
***ออกหลักกฎหมาย ไม่ออกฎีกา

 

เก็งอาญา เนติ

 

 

5.เก็งอาญา ข้อ5 ชุดที่6

5.เก็งอาญา ข้อ5 ชุดที่7

 

ข้อ6. สรุปประเด็น + ฎีกา ที่ออกสอบ ข้อ6 กฎหมายอาญา เนติฯ สมัยที่ 69 (ทยอยอัพเดท)
มาตรา 334, 352 วรรคแรก , 358, 310 วรรคแรก (เน้นออกหลัก*)
***เทียบฎีกาที่  235/2486, 159/2512 (ไม่มีรายละเอียดของฎีกาในรวมคำบรรยายฯเนติฯ)

 

6.เก็งอาญา ข้อ6 ชุดที่4

6.เก็งอาญา ข้อ6 ชุดที่5

6.เก็งอาญา ข้อ6 ชุดที่6

 

ข้อ7. **ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา + มูลค่าเพิ่ม**
มาตรา 41 วรรคหนึ่ง  
***เทียบฎีกาที่ 6054/2549   (ไม่ปรากฎเลขฎีกา+รายละเอียดในรวมคำบรรยายฯ)
มาตรา 77/1(10) ,77/2 (1)   
หมายเหตุ :- ออกสอบในส่วน อ.ชัยสิทธิ์ฯ บรรยายสรุปภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา + มูลค่าเพิ่ม*

 

7.เก็งอาญา ข้อ7 ชุดที่2

7.เก็งอาญา ข้อ7 ชุดที่3

7.เก็งอาญา ข้อ7 ชุดที่4

7.เก็งอาญา ข้อ7 ชุดที่5

 

ข้อ8. ออกสอบกฎหมายแรงงานสัมพันธ์** มาตรา 34
***เทียบฎีกาที่ 1701/2547

8.เก็งอาญา ข้อ8 ชุดที่4

8.เก็งอาญา ข้อ8 ชุดที่5

8.เก็งอาญา ข้อ8 ชุดที่6

8.เก็งอาญา ข้อ8 ชุดที่7

 

ข้อ9. พรบ ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ มาตรา 4(7) , 4(5)
พรบ ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฯ 2542 มาตรา 9(1), 9(2)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 45 วรรคหนึ่ง , มาตรา 4 
***เทียบคำวินิจฉัยฯ ที่ 3/2559 และ 4/2559

 

เก็งอาญา ข้อ9 ชุดที่3

เก็งอาญา ข้อ9 ชุดที่4

เก็งอาญา ข้อ9 ชุดที่5

เก็งอาญา ข้อ9 ชุดที่6

ข้อ10. มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4)

***เทียบคำวินิจฉัยชี้ขาดฯ 1/2558, 96/2558

เก็งอาญา ข้อ10 ปกครอง ชุดที่4

เก็งอาญา ข้อ10 ปกครอง ชุดที่5

 

 

******************

ข้อสังเกต แนวทางการเตรียมตัวสอบ สำหรับช่วงใกล้สอบ กลุ่มอาญา สมัยที่ 69 ที่ผ่านมา  :-

1. มีผู้หวังดี /หรือ ผู้สอบเนติฯผ่านแล้ว นำข้อมูลชุดเน้นประเด็น ซึ่งอัพเดทสรุปให้ก่อนสอบประมาณสัปดาห์สุดท้ายของการเรียน** ออกโพส แชร์ สื่อสาธารณะ เป็นการแพร่หลาย ซึ่งอาจทำให้มีการหลบประเด็นสำคัญๆ ที่น่าสนใจ เพราะอาจารย์ท่านก็ใช้ fb เหมือนกัน +จำต้องจัดทำชุดเฉพาะกิจเพิ่มเติม   ในสมัยต่อๆไป อาจจะอัพเดทให้สัปดาห์สุดท้าย ใกล้ๆวันสอบ*  (ซึ่งผู้ที่ผ่านการสอบเนติฯมาแล้วจะทราบเป็นอย่างดีว่า อาจารย์จะหลบประเด็นที่เก็ง แชร์ โพส กันอย่างแพร่หลาย)

2. ข้อสอบ อยู่ในการบรรยายของท่านอาจารย์  ต้องทบทวนจากรวมคำบรรยาย สมัยที่เป็นปัจจุบัน เป็นหลัก*

3.  ยุคสื่อออนไลน์ ก่อนสอบจะมีการโพสแชร์รายข้อต่างๆ มากมายจาก Fb  กดไลท์ แชร์นับร้อย  ประการแรกที่ท่านได้รับ พึงระลึกไว้เสมอว่า "เราได้รับ อาจารย์ก็ได้รับข้อมูลเช่นกัน" ฉะนั้น ที่สังเกตเห็น คือ ข้อสอบหลบแน่นอน (กลับไปหาประเด็นใหม่ อ่านทันที)

       ดังนั้น เพื่อการสอบของท่านเอง โปรดใช้วิจารณญาณในการโพส แชร์ ประเด็นข้อสอบ ประเด็นฎีกา ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ในช่วงใกล้สอบ*

4. สรุป ต้องติดตามสรุปคำบรรยายทุกครั้งที่อาจารย์สอน (เน้นทุกครั้ง) ไม่ใช่เฉพาะเล่มที่ 16 + พร้อมฝึกเขียน หลักมาตรา, หลักสำคัญๆ หรือวลีกฎหมาย มิฉะนั้นเวลาสอบ เขียนไม่ออก เขียนได้แต่ลีลาไม่สวยเหมือนกับที่ได้อ่านมา

 

**แต่อย่างไรก็ตาม หากเรามีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา  อุปสรรคต่างๆ ก็ไม่อาจขวางกันขีดความสามารถของเราได้**

 ---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ สำหรับแบ่งปันเฉพาะบุคคล สำหรับทบทวนการศึกษา เตรียมสอบ เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากผู้ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
(คำแนะนำเบื้องต้น :สำหรับผู้ใช้งานใหม่* ลงทะเบียน/เข้าระบบ + กดดาวน์โหลดตามลิงค์ ฟรี*)
---------------------------------------------------------------------

เยี่ยมชม : 8048 ครั้ง
 

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น


บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keywords เน้นเก็ง ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน ฯลฯ
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).
..................................................

 

  
สรุปประเด็น + ฎีกา ที่ออกสอบ กลุ่มกฎหมายอาญา ข้อ 1-10 เนติฯ สมัยที่ 69 | ดาวน์โหลดข้อมูลกฎหมาย ฏีกา 5ดาว เตรียมสอบ เนติ อัยการ ผู้พิพากษา อัพเดท ที่ LawSiam.com 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด ข้อมูลเตรียมสอบเนติ กลุ่ม แพ่งฯ ภาค1 ทั้งหมด... 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด ข้อมูลเตรียมสอบเนติ กลุ่ม อาญา ภาค1 ทั้งหมด...


 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด ข้อมูลเตรียมสอบเนติ กลุ่ม วิ.แพ่งฯ ภาค2 ทั้งหมด...

 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด ข้อมูลเตรียมสอบเนติ กลุ่ม วิ.อาญา ภาค2 ทั้งหมด...

คำแนะนำ
1. รองรับการใช้งานหลัก ผ่านคอมพิวเตอร์ (Brower : IE, Chorme, FireFox, Opera) , ระบบ แอนดรอย
2. สำหรับ Iphone/Ipad (safari ที่ติดมานั้น ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์ ต้องใช้ App อื่นๆช่วยในการโหลด เช่น video player ,atomic web browser เป็นต้น) อ่านรายละเอียดคลิก!
3. คำแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหา Internet Explorer (IE) ของท่านแสดงผลเว็บไซต์ผลไม่สมบูรณ์ คลิกที่นี่
4. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
5. หากประสงค์ใช้งาน หรือแนะนำ/พบปัญหา ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ได้ ทาง Email ที่ support@lawsiam.com (24ชั่วโมง)
(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2564)