กลับไปยังหน้า ดาวน์โหลด ข้อมูลกฎหมาย (แบ่งปันข้อมูล ฟรี*) >> คำบรรยาย เอกสาร ธงคำตอบ เนติฯ กลุ่มกฎหมายอาญาชื่อไฟล์ : บทบรรณาธิการ เนติบัณฑิต1/72 เล่มที่7 (เน้นประเด็นสำคัญ)
หมวด : คำบรรยาย เอกสาร ธงคำตอบ เนติฯ กลุ่มกฎหมายอาญา
สิทธิใช้งาน : (ดาวน์โหลด ฟรี!) ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ ก่อนใช้งาน.
ขนาดไฟล์ : 375.14 Byte
 
 


รายละเอียดเบื้องต้น

คำถาม-ตอบ บทบรรณาธิการ เนติบัณฑิต1/72 เล่มที่7 (พร้อมเน้นประเด็นสำคัญ)
---------------------------------------------------------------------

 รายละเอียดพอสังเขป :-

- สำหรับทบทวน คำถาม-ตอบ แนวข้อสอบ คำบรรยายเนติบัณฑิต จากรวมคำบรรยายเนติบัณฑิต 1/72
- สกัดหลักกฎหมาย-เจาะประเด็นคำถาม ฎีกาเด่น* จำแนกออกเป็นเรื่อง/กลุ่ม เพื่อง่ายต่อการสืบค้น ท่องจำ*
- สรุปประเด็นถามตอบจากคำบรรยายเนติฯ คำพิพากษาฎีกาที่น่าใจ (ติดดาว) 
- บางสมัย ข้อสอบ มีการนำ ฎีกาบทบรรณาธิการเนติฯ มาออกเป็นข้อสอบ หรือเทียบเคียงตามแนวฎีกา
 

       คำถาม ความผิดฐานก่อการร้าย ความผิดฐานเป็นอั้งยี่ ความผิดฐานซ่องโจรเป็นความผิดหลายกรรมหรือไม่?
       คำตอบ มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้
       คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๒๗๘ - ๔๒๗๙/๒๕๖๑ จำเลยที่ ๑ ถูกจับกุมตัวได้ทันทีที่บ้านเกิดเหตุ ขณะพวกผู้กระทำผิดที่กำลังใช้ สว่านไฟฟ้าเจาะลังน้ำยาแอร์ประกอบวัตถุระเบิดอยู่หลบหนีไปได้นอกจากนี้จำเลยที่ ๑ ได้ให้ ถ้อยคำต่อร้อยตำรวจโท ภ. ว่าจำเลยที่ ๑ ได้รับมอบหมายให้คอยดูความเคลื่อนไหวของ เจ้าหน้าที่ในหมู่บ้าน วันเกิดเหตุจำเลยที่ ๑ ไปรับคน ๓ คน มาที่เกิดเหตุ จำเลยที่ ๑ เคยได้รับฟังการบรรยายประวัติศาสตร์เกี่ยวลับรัฐปัตตานี จำเลยที่ ๑ เชื่อและคล้อยตาม อีกทั้ง จำเลยที่ ๑ ได้ทำพิธีซูเปาะห์ (สาบาน) มาแล้วด้วย พฤติการณ์ของจำเลยที่ ๑ ดังกล่าวมีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่า เข้าร่วมอยู่ในขบวนการผู้ก่อความไม่สงบโดยแบ่งหน้าที่กันทำ จำเลยที่ ๑ จึงเป็นตัวการกระทำความผิดมิใช่เป็นเพียงการกระทำอันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่ผู้อื่นกระทำความผิดก่อนหรือขณะกระทำความผิดอันเป็นเพียงผู้สนับสนุนเท่านั้น
       ขณะเจ้าพนักงานตำรวจเข้าจับกุมจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ที่บ้านเกิดเหตุพวกของจำเลย ที่ ๑ และที่ ๒ ที่กำลังทำประกอบวัตถุระเบิดหลบหนีไปได้รวม ๕ คน การกระทำของจำเลย ที่ ๑ กับพวกเป็นการปกปิดวิธีดำเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อแบ่งแยกดินแดนราชอาณาจักรไทยเป็นความผิดฐานก่อการร้ายอันมิชอบด้วยกฎหมายจึงมีความผิดฐานเป็นอั้งยี่ ทั้งการสมคบกันกระทำความผิดฐานเป็นผู้ก่อการร้ายนั้น เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ตามที่บัญญัติไว้ในภาค ๒ และมีกำหนดโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปจึงมีความผิดฐานเป็นซ่องโจรอีกฐานหนึ่งด้วย
การที่จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ร่วมกับพวกทำหรือประกอบวัตถุระเบิดเป็นการสะสมกำลังพลหรืออาวุธเพื่อนำไปใช่ก่อเหตุ ก่อความไม่สงบตามแผนของกลุ่มก่อความไม่สงบแบ่งแยกดินแดนราชอาณาจักรไทยอันเป็นความผิดฐานก่อการร้ายตาม ป.อ. มาตรา ๑๓๕/๒ นั้น ถือได้ว่าเป็นการกระทำอันเป็นความผิดกรรมหนึ่ง ทั้งขณะเมื่อจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ เข้าร่วมเป็น สมาชิกของขบวนการก่อการร้ายที่มีความมุ่งหมายเพื่อแบ่งแยกเดินแดนราชอาณาจักรไทย อันเป็นการกระทำเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมายนั้นย่อมเป็นความผิดสำเร็จฐานเป็นอั้งยี่ตาม ป.อ. มาตรา ๒๐๙ แล้วทันทีนับแต่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของขบวนการดังกล่าว ส่วนความผิดฐานเป็นซ่องโจรนั้น เมื่อจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ สมคบกับพวกที่หลบหนีอีก ๕ คน เพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายซึ่งเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๑๓๕/๒ อันเป็นความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บัญญัติไว้ในภาค ๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญาและมีกำหนดโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป ย่อมเป็นความผิดสำเร็จฐานเป็นซ่องโจร ตาม ป.อ. มาตรา ๒๑๐ ต่างหากอีกกรรมหนึ่ง เมื่อจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ กระทำแต่ละฐานความผิด ต่างกรรมต่างวาระกันสามารถแยกเป็นความผิดสำเร็จแต่ละกรรมได้ มิใช่กระทำต่อเนื่องเชื่อมโยงในคราวเดียวกัน จึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน

       คำถาม ผู้ซื้อฟ้องผู้ขายให้รับผิดเพราะสินค้าที่ส่งมอบไม่มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย และมีคุณสมบัติไม่ตรงต่อความเหมาะสมอันมุ่งจะใช้ตามปกติ มีกำหนดอายุความฟ้องร้องเท่าใด?
       คำตอบ มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้
       คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๙๙๕/๒๕๖๑ โจทก์ฟ้องว่า เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ บริษัท อ. ตัวแทนโจทก์จะนำอะลูมิเนียม ฟอยล์ที่จำเลยส่งมอบให้ไปบรรจุยา ได้ตรวจพบว่าอะลูมิเนียมฟอยล์ที่จำเลยส่งมอบไม่มีคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและมีคุณสมบัติไม่ตรงต่อความเหมาะสมอันมุ่งจะใช้ตามปกติ ไม่สามารถนำมาใช้บรรจุยาขายแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อบริโภคได้ ซึ่งการสั่งซื้อนี้ จำเลยทราบเป็นอย่างดีว่าโจทก์จะนำไปใช้บรรจุยาแอสไพรินขายแก่ประชาชนและโรงพยาบาล อะลูมิเนียมฟอยล์ที่จำเลยผลิตขายจึงต้องมีคุณภาพดีสะอาดปราศจากสิ่งปนเปือน จึงเป็นการที่โจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดในความชำรุดบกพร่องของสินค้าที่ซื้อขาย ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๕๗๒ ซึ่งโจทก์ต้องฟ้องให้จำเลยรับผิดภายใน ๑ ปี นับแต่เวลาที่ได้พบเห็นความชำรุดบกพร่อง ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๗๔
       บริษัท อ. ผู้แทนโจทก์ได้รับมอบสินค้าจากจำเลยทั้ง ๔ ครั้งไว้โดยสินค้า ๒ ครั้งแรก รับไว้เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๓ ผู้แทนโจทก์รับสินค้าไว้เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๔ ผู้แทนโจทก์รับสินค้าไว้เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้แทนโจทก์จะนำสินค้าไปบรรจุยาจึงตรวจพบว่าสินค้าดังกล่าวมีความบกพร่องจึงแจ้งให้โจทก์ทราบ และโจทก์ส่งคืนสินค้าที่รับมาทั้งสี่ครั้งให้จำเลยเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ แต่ไม่ปรากฏว่าโจทก์ซึ่งเป็นตัวการได้ทราบถึงความชำรุดบกพร่องวันใด แต่ตามคำฟ้องโจทก์ระบุ ว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ บริษัท อ. ผู้แทนโจทก์ตรวจพบว่าสินค้าที่รับมาทั้งสี่ครั้ง มีความชำรุดบกพร่องและแจ้งให้โจทก์ทราบ จึงต้องถือว่าโจทก์ได้พบเห็นความชำรุดบกพร่อง ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ จึงไม่เกินกำหนด ๑ ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๔๗๔ ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความคำถาม-ตอบ บทบรรณาธิการ เนติบัณฑิต1/72  (พร้อมเน้นประเด็นสำคัญ)  
เน้นประเด็น* ถามตอบ บทบรรณาธิการเนติบัณฑิต 1/72 เล่มที่1 (เอกสาร PDF)
คำถาม-ตอบ บทบรรณาธิการ เนติบัณฑิต1/72 เล่มที่2 (พร้อมเน้นประเด็นสำคัญ)
คำถาม-ตอบ บทบรรณาธิการ เนติบัณฑิต1/72 เล่มที่3 (พร้อมเน้นประเด็นสำคัญ)
เน้นประเด็น* ถามตอบ บทบรรณาธิการเนติบัณฑิต 1/72 เล่มที่4 (เอกสาร PDF)
คำถาม-ตอบ บทบรรณาธิการ เนติบัณฑิต1/72 เล่มที่5 (พร้อมเน้นประเด็นสำคัญ)
คำถาม-ตอบ บทบรรณาธิการ เนติบัณฑิต1/72 เล่มที่6 (พร้อมเน้นประเด็นสำคัญ)

---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
(คำแนะนำเบื้องต้น :สำหรับผู้ใช้งานใหม่* ลงทะเบียน/เข้าระบบ + กดดาวน์โหลดตามลิงค์ ฟรี*)
---------------------------------------------------------------------


เยี่ยมชม/ดาวน์โหลด : 322 ครั้ง
 


บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1 หน้า

 

  
บทบรรณาธิการ เนติบัณฑิต1/72 เล่มที่7 (เน้นประเด็นสำคัญ) | ดาวน์โหลดข้อมูลกฎหมาย ฏีกา 5ดาว เตรียมสอบ เนติ อัยการ ผู้พิพากษา อัพเดท ที่ LawSiam.com 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด ข้อมูลเตรียมสอบเนติ กลุ่ม แพ่งฯ ภาค1 ทั้งหมด... 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด ข้อมูลเตรียมสอบเนติ กลุ่ม อาญา ภาค1 ทั้งหมด...


 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด ข้อมูลเตรียมสอบเนติ กลุ่ม วิ.แพ่งฯ ภาค2 ทั้งหมด...

 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด ข้อมูลเตรียมสอบเนติ กลุ่ม วิ.อาญา ภาค2 ทั้งหมด...

คำแนะนำ
1. รองรับการใช้งานหลัก ผ่านคอมพิวเตอร์ (Brower : IE, Chorme, FireFox, Opera) , ระบบ แอนดรอย
2. สำหรับ Iphone/Ipad (safari ที่ติดมานั้น ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์ ต้องใช้ App อื่นๆช่วยในการโหลด เช่น video player ,atomic web browser เป็นต้น) อ่านรายละเอียดคลิก!
3. คำแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหา Internet Explorer (IE) ของท่านแสดงผลเว็บไซต์ผลไม่สมบูรณ์ คลิกที่นี่
4. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
5. หากประสงค์ใช้งาน หรือแนะนำ/พบปัญหา ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ได้ ทาง Email ที่ support@lawsiam.com (24ชั่วโมง)
(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 26 มกราคม 2563)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 23752 คน