กลับไปยังหน้า ดาวน์โหลด ข้อมูลกฎหมาย (แบ่งปันข้อมูล ฟรี*) >> คำบรรยาย เอกสาร ธงคำตอบ เนติฯ กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชื่อไฟล์ : คำถามพร้อมธงคำตอบ กลุ่ม แพ่ง ข้อ1 -10 เนติบัณฑิต สมัยที่ 72
หมวด : คำบรรยาย เอกสาร ธงคำตอบ เนติฯ กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
สิทธิใช้งาน : (ดาวน์โหลด ฟรี!) ลงทะเบียน/เข้าสู่ระบบ ก่อนใช้งาน.
ขนาดไฟล์ : 448.04 Byte
 
 


รายละเอียดเบื้องต้น

คำถาม-ธงคำตอบ แพ่ง ข้อ1 -10 เนติบัณฑิต สมัยที่ 72

---------------------

ข้อ ๑. นายยักษ์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ ๙๙ มีนายใหญ่ครอบครองปลูกบ้านอยู่อาศัยในที่ดินดังกล่าวบางส่วน เนื้อที่ ๕๐ ตารางวา ทางด้านทิศตะวันตกของที่ดิน และศาลฎีกามีคำพิพากษาให้นายใหญ่ได้กรรมสิทธิในที่ดิน ๕๐ ตารางวา โดยการครอบครอง ทำให้ที่ดินของนายยักษ์กับนายใหญ่อยู่ในโฉนดเดียวกันยังไม่ได้แบ่งแยก นายใหญ่กับนายกลาง ซึ่งเป็นบริวารของนายใหญ่ใช้ทางพิพาทที่อยู่ในที่ดินส่วนของนายยักษ์เป็นทางเดินเพื่อไปใช้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาติดต่อกัน มาเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี โดยนายยักษ์ไม่เคยอนุญาตหรือโต้แย้งห้ามปราม ต่อมานายยักษ์ปิดทางพิพาท นายใหญ่ก็ยังไม่ได้ทำการรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินกัน

ให้วินิจฉัยว่า นายใหญ่กับนายกลางมีสิทธิฟ้องบังคับให้นายยักษ์เปิดทางพิพาทและห้ามนายยักษ์เข้ายุ่งเกี่ยวกับทางพิพาทได้หรือไม่

 

ธงคำตอบ

ภาระจำยอมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๓๘๗ จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่สองอสังหาริมทรัพย์ขึ้นไป และอสังหาริมทรัพย์ทั้งสองอสังหาริมทรัพย์จะต้องต่างเจ้าของกันโดยอสังหาริมทรัพย์ที่ เรียกว่าภารยทรัพย์ต้องรับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตน หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในอสังหาริมทรัพย์นั้น เพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์ที่เรียกว่าสามยทรัพย์การเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ถือตาม ความเป็นจริง ดังนั้น เมื่อนายใหญ่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ๕๐ ตารางวา ที่ตนครอบครองปลูกบ้านอยู่อาศัยเป็นส่วนสัด ย่อมถือว่าที่ดินของนายใหญ่กับที่ดินของนายยักษ์เป็นที่ดินคนละแปลงกัน แม้ยังไม่ได้รังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินก็ตาม (เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ ๘๙๐/๒๕๒๐) การที่นายใหญ่กับนายกลางใช้ทางพิพาทในที่ดินของนายยักษ์เป็นทางเดินเพื่อไปใช้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้นายยักษ์เจ้าของภารยทรัพย์ต้องรับกรรมให้นายใหญ่กับนายกลางเดินผ่านที่ดินของตน จึงเกิดภาระจำยอมขึ้นได้ และเมื่อนายใหญ่กับนายกลางใช้ทางพิพาทโดยนายยักษ์ไม่เคยอนุญาตหรือโต้แย้งห้ามปราม แต่อย่างใด อันเป็นการใช้ทางโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาให้ได้ภาระจำยอมติดต่อกันเป็นเวลากว่าสิบปี ทางพิพาทจึงตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินของนายใหญ่โดยอายุความตามมาตรา ๑๔๐๑ ประกอบมาตรา ๑๓๘๒ นายยักษ์จึงไม่มีสิทธิปิดทางพิพาท

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๓๘๗ บัญญัติให้ภาระจำยอมเป็นทรัพยสิทธิที่กฎหมายก่อตั้งขึ้น สำหรับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ฉะนั้น ผู้ที่จะฟ้องบังคับภาระจำยอมจำต้องเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้น นายใหญ่เป็นเจ้าของสามยทรัพย์จึงมีสิทธิฟ้องบังคับให้นายยักษ์เปิดทางพิพาทได้ ส่วนนายกลางเป็นบริวารของนายใหญ่ไม่ใช่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์จึงไม่มีสิทธิฟ้อง (เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ ๓๐๗/๒๕๕๒)

ภาระจำยอมเป็นเพียงแต่ทำให้นายยักษ์เจ้าของภารยทรัพย์ต้องรับกรรมบางอย่าง ซึ่งกระทบถึงทรัพย์สินของตน หรือต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในอสังหาริมทรัพย์นั้น เพื่อประโยชน์แก่ที่ดินของนายใหญ่ แต่นายยักษ์ เจ้าของภารยทรัพย์ยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในภารยทรัพย์นั้น จึงยังมีสิทธิในทางภาระจำยอมอันเป็นกรรมสิทธิ์ของนายยักษ์เช่นเดิม เพียงแต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๓๙๐ บัญญัติมิให้เจ้าของภารยทรัพย์ประกอบ กรรมใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไป หรือเสื่อมความสะดวกเท่านั้น การใช้สิทธิเหนือที่ดินส่วนที่เป็น ภาระจำยอมในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ยังเป็นของนายยักษ์ต่อไป นายใหญ่จึงขอให้ศาลห้ามนายยักษ์เข้ายุ่งเกี่ยวกับทางพิพาทไม่ได้ (เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ ๑๑๘๘/๒๕๕๖) ... (อ่านต่อ...)


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
(คำแนะนำเบื้องต้น :สำหรับผู้ใช้งานใหม่* ลงทะเบียน/เข้าระบบ + กดดาวน์โหลดตามลิงค์ ฟรี*)
---------------------------------------------------------------------


เยี่ยมชม/ดาวน์โหลด : 660 ครั้ง
 


บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1 หน้า

 

  
คำถามพร้อมธงคำตอบ กลุ่ม แพ่ง ข้อ1 -10 เนติบัณฑิต สมัยที่ 72 | ดาวน์โหลดข้อมูลกฎหมาย ฏีกา 5ดาว เตรียมสอบ เนติ อัยการ ผู้พิพากษา อัพเดท ที่ LawSiam.com 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด ข้อมูลเตรียมสอบเนติ กลุ่ม แพ่งฯ ภาค1 ทั้งหมด... 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด ข้อมูลเตรียมสอบเนติ กลุ่ม อาญา ภาค1 ทั้งหมด...


 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด ข้อมูลเตรียมสอบเนติ กลุ่ม วิ.แพ่งฯ ภาค2 ทั้งหมด...

 
 
 
 
 

ดาวน์โหลด ข้อมูลเตรียมสอบเนติ กลุ่ม วิ.อาญา ภาค2 ทั้งหมด...

คำแนะนำ
1. รองรับการใช้งานหลัก ผ่านคอมพิวเตอร์ (Brower : IE, Chorme, FireFox, Opera) , ระบบ แอนดรอย
2. สำหรับ Iphone/Ipad (safari ที่ติดมานั้น ไม่สามารถดาวโหลดไฟล์ ต้องใช้ App อื่นๆช่วยในการโหลด เช่น video player ,atomic web browser เป็นต้น) อ่านรายละเอียดคลิก!
3. คำแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหา Internet Explorer (IE) ของท่านแสดงผลเว็บไซต์ผลไม่สมบูรณ์ คลิกที่นี่
4. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
5. หากประสงค์ใช้งาน หรือแนะนำ/พบปัญหา ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ได้ ทาง Email ที่ support@lawsiam.com (24ชั่วโมง)
(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2563)

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24056 คน