LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
ย้อนกลับสู่หน้า เตรียมสอบ 3 สนาม สกัดหลัก จับประเด็น พิสดาร! >> อาญา มาตรา ๒๐๙-๒๘๗, ๓๖๗-๓๙๘

ชื่อไฟล์ : ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ปี ๒๕๔๑
หมวด : อาญา มาตรา ๒๐๙-๒๘๗, ๓๖๗-๓๙๘
สิทธิใช้งาน : สำหรับสมาชิก (กลุ่มผู้สนับสนุน) เตรียมสอบ 3 สนาม กลุ่มที่ 17 และกลุ่มที่ 18 (ใช้งานทั้งหมดทุกกลุ่ม*) อ่านรายละเอียด
ขนาด : ไม่ระบุ
   
 


รายละเอียด

ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ปี ๒๕๔๑

        บิดานายยอดถึงแก่กรรม นายยอดประสงค์จะเป็นผู้จัดการมรดกของบิดาจึงได้ ปรึกษากับนายยิงซึ่งเป็นเสมียนทนายความของสำนักงานทนายความแห่งหนึ่ง นายยิ่งให้คำปรึกษาว่าต้องยื่นคำร้องต่อศาลขอเป็นผู้จัดการมรดก และนายยิ่งได้นำใบแต่งทนายความ มาให้นายยอดลงลายมือชื่อ นายยอดอ่านและเขียนหนังสือไม่ได้จึงให้ภริยาลงลายมือชื่อ นายยอดในใบแต่งทนายความโดยที่นายยิ่งห้ามไม่ทัน ต่อมานายยิ่งนำใบแต่งทนายความ ฉบับดังกล่าวไปให้นายเยี่ยมทนายความเพื่อทำคำร้องยื่นต่อศาล นายเยี่ยมไม่ทราบถึงการลงลายมือชื่อดังกล่าวจึงได้ทำคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกยื่นต่อศาลโดยเสนอใบแต่ง ทนายความฉบับนั้นเข้าไปพร้อมคำร้องขอด้วย

        ให้วินิจฉัยว่า นายยิ่งและนายเยี่ยมจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ฐานใดหรือไม่

        ธงคำตอบ ไม่มีกฎหมายให้อำนาจลงลายมือชื่อแทนกันได้ แม้เจ้าของลายมือชื่อ จะอนุญาตหรือให้ความยินยอมก็ตาม การที่ภริยานายยอดลงลายมือชื่อนายยอดแทนในใบแต่งตั้งทนายความ จึงเป็นการลงลายมือชื่อปลอม และการกระทำดังกล่าวก็เพื่อนำใบแต่งทนายความดังกล่าวไปยื่นต่อศาลผู้รับคำร้องไว้ไต่สวนดำเนินการพิจารณาต่อไปซึ่งน่าจะเกิดความเสียหายแก่ศาล ใบแต่งทนายความจึงเป็นเอกสารปลอม

        นายยิ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่ภริยานายยอดลงลายมือซื่อนายยอดแทน นายยิ่งจึงไม่มีความผิดฐานปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔ แต่นายยิ่งทราบเรื่องที่ภริยานายยอดลงลายมือชื่อปลอมแล้วยังนำใบแต่งทนายความไปมอบให้นายเยี่ยมยื่นต่อศาลพร้อมคำร้องก็ต้องถือว่านายยิ่งใช้เอกสารปลอมในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ศาลแล้ว นายยิ่งจึงมีความผิดฐานใช้เอกสารปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๖๔ วรรคแรกประกอบ มาตรา ๒๖๔ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๒๖/๒๕๒๕, ๖๕๘/๒๕๑๓)

        ส่วนนายเยี่ยมไม่ทราบถึงข้อเท็จจริงที่ภริยานายยอดลงลายมือชื่อนายยอดแทนการที่นายเยี่ยมเสนอใบแต่งทนายความฉบับดังกล่าวพร้อมคำร้องยื่นต่อศาล จึงเป็นการกระทำโดยมิได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด การกระทำของนายเยี่ยม จึงขาดเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ วรรคสาม นายเยี่ยมจึงไม่มีความผิดทางอาญาฐานใด (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๓๑๗/๒๕๓๔)


---------------------------------------------------------------------
ข้อมูลความรู้ แบ่งปันสมาชิก เพื่อประโยชน์สำหรับการศึกษา เท่านั้น.
รวบรวม สกัดหลักจากคำพิพากษาศาลฎีกา,คำบรรยายเนติฯ ,อื่นๆ และ/หรือ จากสมาชิกเว็บไซต์ ที่ร่วมแบ่งปันข้อมูล.
---------------------------------------------------------------------

เยี่ยมชม : 294 ครั้ง

 บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 0 ประเด็น

บันทึกหลักกฎหมาย ฎีกา Keyword เน้นเก็ง ฯลฯ ทุกสนามจากอาจารย์ผู้สอน
รายละเอียดปรากฎ สำหรับผู้ใช้งานในกลุ่ม ที่เข้าสู่ระบบ (Login).

 

  

 
 
 
 
 
ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ปี ๒๕๔๑ | อาญา มาตรา ๒๐๙-๒๘๗, ๓๖๗-๓๙๘ รวมข้อมูลฏีกา มาตราที่ออกสอบแล้ว พร้อม เก็งฎีกา 5 ดาว 3 สนาม ที่ LawSiam.com

คำแนะนำ

1.รวมข้อมูลฏีกา มาตราที่ออกสอบแล้ว พร้อม เก็งฎีกาเด่น 5 ดาว 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สำหรับสมาชิกเตรียมสอบ 3 สนามกลุ่มที่ 3 และกลุ่มรวม(ใช้งานทั้งหมด)
3. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com