บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)
 
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเป็นผู้บริหารศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายข้าวสาร ธุรกิจสนามกอล์ฟ และธุรกิจอื่นๆ อีกมาก ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 มีความประสงค์จะรับบุคลากรจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ

สวัสดิการ :
-โบนัสปีละ 2 ครั้ง
-ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-ใน
-ทุนการศึกษาเรียนต่อ ปริญญาตรี-ปริญญาโท
-ทุนเพื่อการศึกษาของบุตร
-สหกรณ์ออมทรัพย์ สำหรับเงินกู้และการออม
-ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม
-สมาชิกเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-เงินช่วยเหลือกรณีบิดามารดาเสียชีวิต
-วันหยุดพักร้อน
-เครื่องแบบพนักงาน และอื่นๆ
***สวัสดิการของบริษัทในเครือยึดตามนโยบายของบริษัทนั้นๆ

 
เจ้าหน้าที่สัญญาเช่าพื้นที่
จำนวนที่รับ / อัตรา :  1
รายละเอียดงาน :
1. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในและผู้เช่าหรือผู้โอนและผู้รับโอนสิทธิในการจัดทำสัญญาและบันทึกข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเช่าหรือการโอนสิทธิการเช่าพื้นที่ของอาคารให้เป็นไปโดยถูกต้อง
2. จัดทำสัญญาและบันทึกข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเช่าหรือการโอนสิทธิการเช่า แล้วติดต่อให้ผู้เช่าหรือผู้โอนและผู้รับโอนสิทธิแล้วแต่กรณีลงนาม
3. นำเสนอสัญญาและบันทึกข้อตกลงต่าง ๆ ที่ผู้เช่าหรือผู้โอนและผู้รับโอนสิทธิลงนามแล้วตามข้อ 2. ให้ผู้รับมอบอำนาจและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีชื่อระบุในสัญญาและบันทึกข้อตกลงลงนาม
4. ส่งต้นฉบับสัญญาฯ ที่ทุกฝ่ายลงนามแล้วให้ฝ่ายขายจัดเก็บและส่งสำเนาสัญญาฯ ให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ส่วนคู่ฉบับสัญญาส่งให้ผู้เช่าหรือผู้โอนและผู้รับโอนสิทธิแล้วแต่กรณี
สถานที่ปฏิบัติงาน :
ประเภทธุรกิจ : บริษัทเอกชนประกาศตำแหน่งงานเจ้าหน้าที่สัญญาเช่าพื้นที่ - บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) | ประกาศตำแหน่งงาน หางาน กฎหมาย คุณภาพ ที่ LawSiam.com
ประเภทตำแหน่งงาน : Full Time
กลุ่มงาน : งานอื่นๆ
จังหวัด :  กรุงเทพ
เขต :  ปทุมวัน
เงินเดือน / ค่าจ้าง :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
ชาย/หญิง
สวัสดิการ/ผลประโยชน์ :

วิธีการรับสมัครงาน  :
     


บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน)

444 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
จังหวัด กรุงเทพ   10330

ติดต่อ : 02-8539000
เบอร์โทรศัพท์: - เบอร์แฟกซ์ : เบอร์มือถือ :
Email: - คำแนะนำ : Email จะปรากฎ โดยผู้หางาน, บริษัทฯ/ทั่วไป ต้องเข้าระบบก่อนค่ะ -
Website:


[ไม่ระบุโลโก้ แผนที่บริษัทฯ ]ประกาศงานวันที่ 31 ตุลาคม 2562
Power By LawSiam.com

สมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง อื่นๆ ที่ เปิดรับสมัคร
 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกนิติกรรม-สัญญา - สมัครงาน คลิกที่นี่ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกนิติกรรม-สัญญา
จำนวนตำแหน่ง : 1
 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกนิติกรรม-สัญญา - สมัครงาน คลิกที่นี่ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกนิติกรรม-สัญญา
จำนวนตำแหน่ง : 1


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24162 คน