หัวข้อ : คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คือ?
หมวดหมู่ : สกัดหลักกฎหมายปกครอง คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

**********

“คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล” มีอำนาจวินิจฉัยว่า คดีอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาศาลใด เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่วางหลักกฎหมายปกครอง คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลมิได้มีอำนาจเฉพาะวินิจฉัยว่าคดีไป อยู่ในอำนาจศาลใดเท่านั้น ยังมีอำนาจด้วยว่า ถ้าคดีขึ้นไปสองศาล แล้วสองศาลออก คำพิพากษาขัดกัน คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลมีอำนาจวินิจฉัยด้วยว่าจะให้บังคับตามคำพิพากษาของศาลใด คือ คดีต่างขึ้นไปสองศาลโดยที่สองศาลไม่รู้ ว่ามีคดีอยู่กับอีกศาลหนึ่งจนกระทั่งทั้งสองศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด

 

อ้างอิง รวมคำบรรยายเนติฯ สมัยที่ 68 วิชา กฏหมายปกครอง (ศอ.ดร.จิรนิติ หะวานนท์) เล่มที่ 5 

 

คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คือ? | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอมจำนวนผู้ชม : 1640 ครั้ง
ลงวันที่ 08/07/2015 01:27:13


ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml