หัวข้อ : มิใช่เรื่องของการพิมพ์ผิดพลาด แต่เป็นการคำนวณผิดพลาด โจทก์อาจขอแก้ไขคำฟ้องให้ถูกต้องได้ แต่โจทก์กลับมิได้ขอแก้ไข
หมวดหมู่ : สกัดหลักกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง ฎีกาเด่น 5ดาว ที่น่าสนใจ           มิใช่เรื่องของการพิมพ์ผิดพลาด แต่เป็นการคำนวณผิดพลาด โจทก์อาจขอแก้ไขคำฟ้องให้ถูกต้องได้ แต่โจทก์กลับมิได้ขอแก้ไข

             คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๗๔๐/๒๕๔๘ (เน้น*) จำนวนหนี้ที่จำเลยจะต้องรับผิดตามที่โจทก์ บรรยายมาในตอนต้นของคำฟ้องรวมแล้วเป็นเงิน ๒๐,๒๓๔,๑๗๗.๕๔ บาท แต่ในตอนท้ายของคำฟ้องโจทก์กลับสรุปว่าจำเลยเป็นหนโจทก์รวมเป็นเงิน ๑๒,๓๕๗,๘๒๑.๙๗ บาท พร้อมกับมีคำขอบังคับให้ชำระหนี้จำนวนดังกล่าวแก่โจทก์ ซึ่งเป็นการคำนวณผิดพลาด แต่โจทก์ก็มิได้ขอแก้ไขคำฟ้องให้ถูกต้อง การที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า ยอดหนี้ ทั้ง ๕ รายการ เป็นเงิน ๒๐,๒๓๔,๑๗๗.๕๔ บาท แต่โจทก์มีคำขอท้ายฟ้องเป็นเงิน เพียง ๑๒,๓๕๗,๘๒๑.๙๗ บาท ถือว่าโจทก์ประสงค์จะบังคับชำระหนี้ตามจำนวนหนี้ที่ ระบุในคำขอท้ายฟ้อง และพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน ๑๒,๓๕๗,๘๒๑.๙๗ บาท นั้น เท่ากับศาลชั้นต้นเห็นแล้วว่าจำนวนหนี้รวมเป็นเงิน ๒๐,๒๓๔,๑๗๗.๕๔ บาท แต่ไม่อาจพิพากษาให้จำเลยรับผิดชำระหนี้ดังกล่าวได้ เพราะเป็นการฝ่าฝืนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๒ ที่ห้ามมิให้ศาลพิพากษาเกินคำขอ จึงเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดคดีในกรอบแห่งกระบวนพิจารณา มิใช่เป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดหลงเล็กน้อยอื่นๆ ตามมาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง ที่โจทก์จะขอให้แก้ไขได้ แต่โจทก์ชอบที่จะต้องอุทธรณ์โต้แย้งคำพิพากษาศาลชั้นต้นตามที่มาตรา ๒๒๓ ให้ สิทธิไว้

 

 อ้างอิง : หนังสือรวมคำบรรยายเนติ 2/70 วิชา กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค1(อ.อำนาจ พวงชมภู)  เล่มที่7 การบรรยายครั้งที่5

มิใช่เรื่องของการพิมพ์ผิดพลาด แต่เป็นการคำนวณผิดพลาด โจทก์อาจขอแก้ไขคำฟ้องให้ถูกต้องได้ แต่โจทก์กลับมิได้ขอแก้ไข | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 320 ครั้ง
ลงวันที่ 16/01/2018 14:00:59
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22453 คน