หัวข้อ : พยานในการทำพินัยกรรม?
หมวดหมู่ : สกัดหลัก กฎหมายแพ่ง ฎีกาเด่น 5ดาว (เตรียมสอบ 3 สนาม)

ประมวลกฎหมายเเพ่งเเละพาณิชย์

มาตรา 1670 บัญญัติว่า

"บุคคลต่อไปนี้จะเป็นพยานในการทำพินัยกรรมไม่ได้
(1) ผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(2) บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ
(3) บุคคลที่หูหนวก เป็นใบ้ หรือจักษุบอดทั้งสองข้าง"

ข้อสังเกต

ผู้เยาว์ไม่สามารถเป็นพยานในพินัยกรรมได้ เฉพาะผู้บรรลุนิติภาวะเเล้วเท่านั้นจึงจะเป็นพยานในพินัยกรรมได้

ผู้บรรลุนิติภาวะ ได้เเก่
1.ผู้มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ตามมาตรา 19
2.ผู้ที่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส ตามมาตรา 20 ดังนั้น บุคคลที่อายุ 17 ปี เเต่ได้สมรสโดยชอบตามมาตรา 1448 เเล้ว ย่อมบรรลุนิติภาวะ จึงสามารถเป็นพยานในพินัยกรรมได้

บุคคลวิกลจริงตาม (2) หมายความรวมถึง บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็น "คนไร้ความสามารถ" ด้วย 

พยานในการทำพินัยกรรม? | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 164 ครั้ง
ลงวันที่ 09/10/2018 15:36:52
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22990 คน