หัวข้อ : คำถาม-ธงคำตอบ ข้อ ๑ อาญา เนติฯ สมัยที่ ๗๑
หมวดหมู่ : สกัดหลักกฎหมายอาญา ฎีกาเด่น 5ดาว (เตรียมสอบ 3 สนาม)

คำถาม-ธงคำตอบ ข้อ ๑ อาญา เนติฯ สมัยที่ ๗๑

 

      ถามว่า เมื่อปี ๒๕๕๙ นายเตี้ยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก ๖ เดือน ฐานบุกรุกเคหสถาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๔ นายเตี้ยไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน ศาลจึงรอการลงโทษจำคุกไว้ ๒ ปี ตามมาตรา ๕๖ นายเตี้ยกระทำความผิดคดีแรกในขณะที่มีอายุไม่ต่ำสิบแปดปี และมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ต่อมาปี ๒๕๖๐ นายเตี้ยมากระทำผิดในข้อหาบุกรุกเคหสถานซ้ำในอนุมาตราเดียวกันอีก ศาลในคดีหลังพิพากษาให้ลงโทษจำคุกนายเตี้ย ๓ เดือน แต่ให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขังมีกำหนด ๓ เดือน แทนโทษจำคุก

        ให้วินิจฉัยว่า การเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นโทษกักขังแทนโทษจำคุกชอบหรือไม่ ศาลในคดีหลังจะนำโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้ในคดีแรกมาบวกกับโทษในคดีหลังได้ หรือไม่ และศาลในคดีหลังจะเพิ่มโทษนายเตี้ยกึ่งหนึ่งได้หรือไม่

       คำตอบ นายเตี้ยกระทำความผิดฐานบุกรุกเคหสถานตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา ๓๖๔ ซึ่งศาลในคดีแรกพิพากษาให้จำคุก ๖ เดือน แต่ให้รอการลงโทษจำคุกไว้ ๒ ปี ถือว่านายเตี้ยไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อน คำว่า “ไม่ปรากฏว่าผู้นั้นได้รับ โทษจำคุกมาก่อน” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๓ หมายถึง การถูกจำคุกจริง ตามคำพิพากษา เมื่อศาลในคดีแรกมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษจำคุกนายเตี้ยไว้ จึงไม่มีโทษจำคุกจริงที่นายเตี้ยได้รับ ศาลในคดีหลังจึงพิพากษาให้ลงโทษกักขังนายเตี้ย ๓ เดือนแทนโทษจำคุกได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๖๗๑/๒๕๔๒)

 

นายเตี้ยกระทำความผิดคดีหลังภายในกำหนดเวลาที่ศาลในคดีแรกรอการลงโทษ จำคุกไว้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ แต่ศาลในคดีหลังพิพากษาให้ลงโทษ กักขังนายเตี้ย ๓ เดือนแทนโทษจำคุก ไม่ได้พิพากษาให้ลงโทษจำคุก จึงไม่อาจ นำโทษจำคุกที่รอการลงโทษไว้ในคดีแรกมาบวกเข้ากับโทษกักขังในคดีหลังได้ตาม มาตรา ๕๘

การเพิ่มโทษนายเตี้ยกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๓ นายเตี้ย จะต้องกระทำความผิดซ้ำในอนุมาตราเดียวกันอีกในระหว่างที่ยังจะต้องรับโทษจำคุกอยู่ในคดีแรก หรือภายในเวลาสามปีนับแต่วันพ้นโทษคดีแรก และศาลในคดีหลังจะพิพากษาลงโทษนายเตี้ยถึงจำคุก จึงให้เพิ่มโทษที่จะลงแก่นายเตี้ยกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาล กำหนดสำหรับความผิดครั้งหลัง เมื่อศาลในคดีแรกพิพากษาให้รอการลงโทษจำคุกนายเตี้ย นายเตี้ยยังไม่ได้รับโทษจำคุก จึงไม่มีวันพ้นโทษในคดีแรก และศาลในคดีหลังพิพากษาให้ลงโทษกักขังนายเตี้ย ๓ เดือน แทนโทษจำคุก ไม่ได้ลงโทษจำคุก จึงไม่อาจเพิ่มโทษจำคุกแก่นายเตี้ยกึ่งหนึ่งของโทษจำคุกที่ศาลกำหนดสำหรับความผิดครั้งหลังได้

คำถาม-ธงคำตอบ ข้อ ๑ อาญา เนติฯ สมัยที่ ๗๑ | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอมจำนวนผู้ชม : 490 ครั้ง
ลงวันที่ 10/06/2019 14:55:37


ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 25072 คน


sitemap.xml