LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]

หัวข้อ : (ฎีกาที่ ๖๓๘๙/๒๕๖๑) ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิกกิจการและสิ้นสภาพนิติบุคคลไปแล้ว เจ้าหนี้จะเรียกร้องให้ใช้หนี้ที่ค้างอยู่คืนได้หรือไม่?
หมวดหมู่ : สกัดหลัก กฎหมายแพ่ง ฎีกาเด่น 5ดาว (เตรียมสอบ 3 สนาม)

            คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๓๘๙/๒๕๖๑  จำเลยในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นสวนจำกัด ด. และเป็นหุ้นส่วน จำพวกไม่จำกัดความรับผิดซึ่งต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วน โดยไม่จำกัดจำนวน ตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๐๗๐ และมาตรา ๑๐๗๗ (๒) ถึงแม้ว่านายทะเบียนจะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ด. ออกเสียจากทะเบียน เป็นเหตุให้ห้างหุ้นส่วนสิ้นสภาพนิติบุคคลแล้ว แต่ความรับผิดชอบของหุ้นส่วนผู้จัดการมีอยู่เท่าไรก็ให้คงมีอยู่อย่างนั้นและพึงเรียกบังคับได้ เสมือนห้างหุ้นส่วนนั้นยังมิได้สิ้นสภาพนิติบุคคล ตามมาตรา ๑๒๗๓/๓ กับทั้งจำเลยย่อมอยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ดังนั้น เมื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด ด. ผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินตามฟ้องแก่โจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองย่อมมีสิทธิเรียกชำระหนี้จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ด. หรือจำเลยคนใดคนหนึ่งสิ้นเชิงก็ได้ตามแต่จะเลือก ตามมาตรา ๒๙๑ เมื่อปรากฏว่าโจทก์ทั้งสองได้รับชำระหนี้ตามคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ ๒๓๖๓ - ๒๓๖๔/๒๕๔๖ ของศาลชั้นต้นยังไม่ครบถ้วน โจทก์ทั้งสองจึงมีอำนาจฟ้องจำเลยในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัด ด. ซึ่งเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดได้

(ฎีกาที่ ๖๓๘๙/๒๕๖๑) ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิกกิจการและสิ้นสภาพนิติบุคคลไปแล้ว เจ้าหนี้จะเรียกร้องให้ใช้หนี้ที่ค้างอยู่คืนได้หรือไม่? | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม

จำนวนผู้ชม : 669 ครั้ง
ลงวันที่ 17/12/2020 10:47:04


ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน