หัวข้อ : สิทธินำคดีอาญามาฟ้อง ฎีกาที่ 4752/2545
หมวดหมู่ : รวมคำพิพากษาศาลฎีกา ที่น่าสนใจ (ฎีกา 5ดาว)


คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4752/2545
แม้โจทก์จะฟ้องจำเลยในข้อหาฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 343 และข้อหาจัดหางานให้คนหางานไปทำงานที่ต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ มาตรา 30,82 ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้ แต่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยกระทำผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 และยกฟ้องความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานฯ ซึ่งโจทก์มิได้อุทธรณ์ ความผิดทั้งสองฐานจึงถึงที่สุด โจทก์จะฎีกาว่าจำเลยกระทำผิดสองฐานนี้อีกไม่ได้ และเมื่อฟังได...้ว่าจำเลยกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 เมื่อผู้เสียหายร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีแก่จำเลยเกินกว่า 3 เดือน นับแต่วันดังกล่าว คดีโจทก์จึงขาดอายุความตามมาตรา 96 สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(6) โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง

จับประเด็นตอบ :
1.โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยข้อหาฉ้อโกงประชาชน ปอ.ม.343 ซึ่งเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน ทางพิจารณาได้ความว่า จำเลยกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ม.341 ซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัว โดยหลัก ม.341 เป็นความผิดอยู่ในตัวของ ม.343 ศาลสามารถลงโทษตามม.341 ตามที่ทางพิจารณาได้ความได้ ตามม.192 ว.ท้าย
2.แต่ปอ.ม.341 เป็นความผิดต่อส่วนตัว เมื่อปรากฏว่าผู้เสียหายร้องทุกข์เพื่อให้ดำเนินคดีแก่จำเลยเกิน 3 เดือน นับแต่รู้เรื่อง+รู้ตัว ผู้กระทำความผิดตามปอ.ม.96 คดีจึงขาดอายุความ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับตามป.วิ.อ.ม.39(6) อัยการไม่มีอำนาจฟ้อง ศาลจะพิพากษาลงโทษจำเลยไม่ได้
สิทธินำคดีอาญามาฟ้อง ฎีกาที่ 4752/2545 | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอมจำนวนผู้ชม : 1786 ครั้ง
ลงวันที่ 29/01/2014 20:12:40


ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml