หัวข้อ : การแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ ฎีกาที่ 3833/2552
หมวดหมู่ : สกัดหลัก กฎหมายแพ่ง ฎีกาเด่น 5ดาว (เตรียมสอบ 3 สนาม)


คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3833/2552
(การแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ เจ้าหนี้กับลูกหนี้ใหม่ทำสัญญากันโดยลำพัง ลูกหนี้เดิมไม่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้ แต่ต้องไม่ขืนใจลูกหนี้ ปพพ.มาตรา 350 )

การที่จำเลยที่ 2 ผู้ค้ำประกัน(ลูกหนี้ใหม่) ยอมรับผิดใช้หนี้ที่ ป.(ลูกหนี้เดิม) มีต่อโจทก์(เจ้าหนี้) ด้วยการทำหนังสือรับสภาพหนี้และสัญญากู้เงินขึ้นใหม่ ทั้งสัญญากู้เงินฉบับใหม่และหนังสือรับสภาพหนี้ระบุจำนวนหนี้ใหม่ โดยรวมต้นเงินกู้เดิมและดอกเบี้ยเข้าด้วยกัน ย่อมเห็นถึงเจตนาของโจทก์และจำเ...ลยที่ 2 ว่า ต้องการจะทำให้หนี้ตามสัญญากู้เงินเดิมระงับไปโดยการแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้ การแปลงหนี้ดังกล่าวโจทก์(เจ้าหนี้)และจำเลยที่(ลูกหนี้ใหม่) จะทำสัญญากันโดยลำพัง ไม่ต้องให้ ป. ลูกหนี้คนเดิมเข้าเกี่ยวข้องด้วยก็ได้ เพราะการแปลงหนี้ใหม่ด้วยการเปลี่ยนตัวลูกหนี้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 350 ห้ามแต่เพียงว่าจะทำโดยขืนใจลูกหนี้เดิมไม่ได้เท่านั้น เมื่อ ป. กู้เงินเพื่อให้จำเลยที่ 2 นำไปลงทุน กรณีจะทำโดยขืนใจ ป. ลูกหนี้เดิมย่อมไม่มี เมื่อหนี้ตามสัญญากู้เงินเดิมระงับไปแล้ว จำเลยที่ 2 ผู้ค้ำประกันย่อมหลุดพ้นจากความรับผิดตาม ป.พ.พ. มาตรา แต่เกิดความรับผิดในฐานะผู้กู้เงินตามสัญญากู้ฉบับใหม่
การแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ ฎีกาที่ 3833/2552 | เจาะหลัก สกัดฎีกา 5 ดาว เตรียมสอบ 3 สนาม อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 3520 ครั้ง
ลงวันที่ 07/02/2014 16:32:13
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22675 คน