LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]


 ทีเด็ด* วิชาว่าความและการถามพยาน & การจัดทำเอกสารกฎหมาย | เตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา) ที่ LawSiam.com :- ข้อมูลเกี่ยวกับ วิชาว่าความและการถามพยาน & การจัดทำเอกสารกฎหมาย, วิชาว่าความและการถามพยาน & การจัดทำเอกสารกฎหมาย อัพเดท , ดาวน์โหลด วิชาว่าความและการถามพยาน & การจัดทำเอกสารกฎหมาย


 
 
 
 
 หมวดหมู่ : วิชาว่าความและการถามพยาน & การจัดทำเอกสารกฎหมาย
- เตรียมสอบเนติบัณฑิต ภาค2
- ทบทวนเตรียมสอบตั๋วทนาย ตั๋วรุ่น ตั๋วปี
- ทบทวนสำหรับประกอบวิชาชีพทนายความ เทคนิคการว่าความ เทคนิควิธีการจัดทำเอกสารทางกฎหมายต่างๆระบุ คำค้น : (ค้นหาด่วน ใส่ Keyword*)
ชุดข้อมูล :


   หน้าปัจจุบัน :   2  3   >> จำนวนข้อมูลทั้งหมด 3 หน้า

รายละเอียด
ประเภท
ขนาด
รวมถอดเทป เน้นประเด็นสำคัญ ที่น่าออกสอบ* วิชา การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย อ.สักฯ (ภาคปกติ) เนติ ภาค2 สมัยที่ 71 (ครบทุกคาบ*)
        รวมถอดเทป เน้นประเด็นสำคัญ ที่น่าออกสอบ* วิชา การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย อ.สักฯ (ภาคปกติ) ?เนติ ภาค2 สมัยที่ 71 (ครบทุกคาบ*)
1,171.56 Byte
รวมถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ ที่น่าออกสอบ* วิชา ว่าความและการถามพยาน อ.ถวัลย์ฯ (ภาคปกติ) เนติ ภาค2 สมัยที่ 71 (ครบทุกคาบ*)
        รวมถอดเทป+เน้นประเด็นสำคัญ ที่น่าออกสอบ* วิชา ว่าความและการถามพยาน อ.ถวัลย์ฯ (ภาคปกติ) เนติ ภาค2 สมัยที่ 71 (ครบทุกคาบ*)
2,122.51 Byte
วิชาว่าความและมรรยาททนายความ มารุต บุนนาค
        วิชาว่าความและมรรยาททนายความ มารุต บุนนาค
ไม่ระบุ
การซักประเด็นข้อเท็จจริงคดียาเสพติด สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
        การซักประเด็นข้อเท็จจริงคดียาเสพติด
ไม่ระบุ
คำถามค้านและสืบพยานจำเลยคดียาบ้า เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี
        คำถามค้านและสืบพยานจำเลยคดียาบ้า เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี
ไม่ระบุ
การต่อสู้คดีแพ่งและคดีอาญาเชิงกลยุทธ์
        การต่อสู้คดีแพ่งและคดีอาญาเชิงกลยุทธ์
ไม่ระบุ
ความรู้เบื้องต้นการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการทำหน้าที่ทนายความฝึกหัด
        ความรู้เบื้องต้นการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการทำหน้าที่ทนายความฝึกหัด
ไม่ระบุ
หมายเหตุท้ายฎีกา เรื่อง การใช้ดุลพินิจในการรอหรือไม่รอการลงโทษ / ประทีป อ่าววิจิตรกุล
        หมายเหตุท้ายฎีกา เรื่อง การใช้ดุลพินิจในการรอหรือไม่รอการลงโทษ
ไม่ระบุ
วิชา การจัดทำเอกสารทางกฏหมาย(อ.สัก กอแสงเรือง) สมัยที่ 68 เนติฯ ครั้งที่ 1-16 (PDF)
        วิชา การจัดทำเอกสารทางกฏหมาย(อ.สัก กอแสงเรือง) สมัยที่ 68 เนติฯ ครั้งที่ 1-16 (PDF)
ไม่ระบุ
แบบคำฟ้องคดีอาญา เรียงมาตราตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติต่างๆ 18 ฉบับ รวมทั้งแบบคำร้องต่างๆ และการเขียนอุทธรณ์-ฏีกา สนอง แก่นแก้ว
        แบบคำฟ้องคดีอาญา เรียงมาตราตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดอาญาตามพระราชบัญญัติต่างๆ 18 ฉบับ รวมทั้งแบบคำร้องต่างๆ และการเขียนอุทธรณ์-ฏีกา สนอง แก่นแก้ว
ไม่ระบุ
การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
        การประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
ไม่ระบุ
สัญญาร่วมสมัยและรูปแบบ The contemporary draft of agreements ภัทรพงศ์ เกษทอง
        สัญญาร่วมสมัยและรูปแบบ The contemporary draft of agreements ภัทรพงศ์ เกษทอง
ไม่ระบุ
คำแนะนำ

1. สกัดคำพิพากษาฎีกาเด่น 5 ดาว ที่น่าสนใจ สำหรับเตรียมสอบ 3 สนาม (เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. หากท่านพบปัญหา หรีอแนะนำในการใช้งาน ติดต่อทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ support@lawsiam.com(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 20 มกราคม 2565)