หัวข้อข่าวสาร : ตร.เตรียมจับ”รถจักรยาน”ผิดวินัยจราจร |
หมวดหมู่ : ข่าวกฎหมายตร.เตรียมจับ”รถจักรยาน”ผิดวินัยจราจร

 
„รายงานข่าวจากกองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) แจ้งว่า ที่ผ่านมาในกรุงเทพมหานคร ได้เกิดเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนรถจักรยานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่รถยนต์ ที่มีการขับบริเวณไหล่ทาง ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ในส่วนของบก.จร.จึงมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบถึงการใช้รถจักรยานในทางรถ ไหล่ทาง หรือทางที่จัดไว้สำหรับรถจักรยาน ผู้ขับขี่จักรยานต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันความปลอดภัยตามพ.ร.บ.จราจรทางบกพ.ศ.2522 มาตรา 80, 81, 82 และ 83 ดังนี้คือ 1.กระดิ่งที่ให้เสียงสัญญาณได้ยินได้ในระยะไม่น้อยกว่า 30 เมตร 2.เครื่องห้ามที่ใช้การได้ดี เมื่อใช้สามารถทำให้รถจักรยานหยุดได้ในทันที 3.โคมไฟติดหน้ารถจักรยาน แสงขาวไม่น้อยกว่าหนึ่งดวงที่ให้แสงไฟส่องตรงไปข้างหน้าเห็นพื้นทางได้ชัดเจน ในระยะไม่น้อยกว่า 15 เมตรและอยู่ในระดับตํ่ากว่าสายตาของผู้ขับขี่ซึ่งขับรถสวนมา 4.โคมไฟติดท้ายรถจักรยาน แสงแดงไม่น้อยกว่าหนึ่งดวงที่ให้แสงสว่างตรงไปข้างหลัง หรือติดวัตถุสะท้อนแสงสีแดงแทน ซึ่งเมื่อถูกส่องให้มีแสงสะท้อน ทั้งนี้ ผู้ขับขี่รถจักรยานยามค่ำคืน ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว เพื่อให้ผู้ขับขี่หรือคนเดินเท้าซึ่งขับรถหรือเดินสวนมาสามารถมองเห็นรถได้ ผู้ขับขี่รถจักรยานต้องขับให้ชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถไหล่ทาง หรือทางที่จัดทำไว้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ รายงานข่าวแจ้งต่อว่า ในส่วนกรณีที่มีช่องเดินรถประจำทางด้านซ้ายใช้งานอยู่ในขณะนี้ ห้ามให้ผู้ขับขี่รถจักรยานขับขี่ดังนี้ 1.ขับโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 2.ขับโดยไม่จับคันบังคับรถหรือขับปล่อยมือ 3.ขับขนานกันเกิน 2 คัน เว้นแต่ขับในทางที่จัดไว้สำหรับจักรยาน 4.ขับโดยนั่งบนที่อื่น ที่มิใช่อานที่จัดไว้เป็นที่นั่งตามปกติ 5.ขับโดยบรรทุกผู้อื่น เว้นแต่รถจักรยานสามล้อสำหรับบรรทุกคน 6.ห้ามบรรทุกหรือถือสิ่งของใดๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวาง การจับคันบังคับรถหรืออาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 7.เกาะหรือพ่วงรถอื่นที่กำลังแล่นอยู่ ทั้งนี้ตำรวจจราจรมีอำนาจในการเปรียบเทียบปรับ หากผู้ขับขี่ไม่ปฎิบัติตามกม.กำหนดโดยปรัปไม่เกิน 200-500 บาท โดยเจ้าหน้าตำรวจจะนำไปปรับในสถานีพื้นที่ เพราะไม่สามารถออกใบสั่งได้ อย่างไรก็ตาม อยากให้ผู้ขับขี่รถยนต์และจักรยานสามารถใช้ทางร่วมกันอย่างปลอดภัย อย่าประมาทจะดีที่สุด สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนต่อประชากรคิดเป็น 19.6 ราย ต่อประชากร 100,000 คน/ปี แบ่งเป็น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ร้อยละ 69.72 ผู้ขับขี่หรือโดยสารรถยนต์ 4 ล้อขึ้นไปร้อยละ 11 และเป็นผู้ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานร้อยละ 2.8“
 

ทีมา เดลินิวส์ : http://www.dailynews.co.th
ตร.เตรียมจับ”รถจักรยาน”ผิดวินัยจราจร | | ข่าวกฎหมาย อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 885 ครั้ง
ลงวันที่ 14/05/2015 12:34:56
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24181 คน