หัวข้อข่าวสาร : สลค.ดิ้นอุทธรณ์คดี\'จาดุร\'ฟ้องย้ายโดยมิชอบ
หมวดหมู่ : ข่าวกฎหมาย

Pic_34375

 

จาดุร อภิชาตบุตร

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ชงครม.ดิ้นอุทธรณ์คำสั่งศาลปค.คดี"จาดุร"ฟ้องคำสั่งเด้งโดยมิชอบขอกลับสปน.ระบุเพื่อเป็นแนวบรรทัดฐานในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป...

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันที่ 22 ก.ย.2552 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.) เสนอขอความเห็นชอบให้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลาง เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2552 เรื่อง นายจาดุร อภิชาตบุตร ฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม 9 คน ต่อศาลปกครองกลาง ขอให้เพิกถอนคำสั่งให้โอนผู้ฟ้องคดีไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตามติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2551 และให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปดำรงตำแหน่งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามเดิม โดยให้ดำเนินการให้นายจาดุร กลับไปดำรงตำแหน่งรองปลัดสำนักนายกฯให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา

เนื่องจากศาลปกครองกลางเห็นว่า การที่ ครม.มีมติอนุมัติการโอนนายจาดุรไปดำรง ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นการไม่เป็นธรรมแก่นายจาดุร ผู้ฟ้องคดี จึงมีคำพิพากษาให้เพิกถอนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 18 ก.ย. 2551 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(นักบริหาร 10)สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ 10) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2551 ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 มีมติอนุมัติการโอนเมื่อวันท่ี 2 ต.ค. 2551 และให้ดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปดำรงตำแหน่งรองปลัดสำนักนายกฯให้แล้ว เสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทาง สลค.เห็นว่า คำพิพากษาศาลปกครองกลางดังกล่าวมีผลให้ ครม. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 ต้องเพิกถอนประกาศสำนักนายกฯที่แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งรองปลัดสำนักนายกฯและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ตามที่ ครม.มีมติอนุมัติการโอน และให้ผู้ฟ้องคดีกลับไปเป็นรองปลัดสำนักนายกฯตามเดิม แต่เพื่อเป็นแนวบรรทัดฐานในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป จึงเห็นควรที่ ครม.จะมีมติอุทธรณ์คำพิพากษาต่อไป อย่างไรก็ตามทางสำนักงานคดีปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด พิจารณาเห็นว่าคำพิพากษาศาลปกครองกลางดังกล่าวชอบด้วยเหตุผลทั้งข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายแล้ว ไม่ควรอุทธรณ์.

 

ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/pol/34375

สลค.ดิ้นอุทธรณ์คดี\'จาดุร\'ฟ้องย้ายโดยมิชอบ | ข่าวกฎหมาย อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม


จำนวนผู้ชม : 3900 ครั้ง
ลงวันที่ 21/09/2009 18:41:06
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง อัพเดท

เตรียมสอบเนติ วิอาญา อัพเดท

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 22456 คน