LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]

หัวข้อข่าวสาร : ฎีกาพลิก-คุก11คน ปิดคดีฉาวคลองด่าน
หมวดหมู่ : ข่าวกฎหมาย


ศาลฎีกาพิพากษากลับคดีทุจริตจัดซื้อที่ดินและฉ้อโกงสัญญาก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน จ.สมุทรปราการ รวมมูลค่า 2.49 หมื่นล้านบาท ลงโทษจำเลย 18 ราย มีทั้งนิติบุคคลและบุคคล “สังวรณ์ ลิปตพัลลภ” กรรมการ บริษัท ประยูรวิศว์การช่าง ถูกคุมเข้าเรือนจำพร้อมพวกอีก 4 คน ส่วน “ชยณัฐ โอสถานุเคราะห์-วัฒนา อัศวเหม” พร้อมพวกหลบหนีไม่มาศาลรวม 6 คน มีหมายจับติดตัว

ที่ห้องพิจารณา 407 ศาลแขวงดุสิต เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 13 ก.ค. ศาลอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาคดี ที่กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง, นายพิษณุ ชวนะนันท์ กรรมการบริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง, บริษัทประยูรวิศว์การช่าง, นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ กรรมการบริษัทประยูรวิศว์-การช่าง บริษัทสี่แสงการโยธา (1979), นายสิโรจน์ วงศ์สิโรจน์กุล กรรมการบริษัทสี่แสงการโยธา, บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์, นายนิพนธ์ โกศัยพลกุล กรรมการบริษัทกรุงธนเอนยิเนียร์, บริษัทเกตเวย์ดิเวลลอปเมนท์, นายรอยอิศราพร ชุตาภา กรรมการบริษัทเกตเวย์ดิเวลลอปเมนท์, บริษัท คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่, นายชาลี ชุตาภา กรรมการบริษัท คลองด่านมารีนฯ, นายประพาส ตีระสงกรานต์ กรรมการบริษัทคลองด่านมารีนฯ, นายชยณัฐ โอสถานุเคราะห์ กรรมการบริษัทคลองด่านมารีนฯ, บริษัท ปาล์ม บีช ดีเวลลอปเมนท์, นางบุญศรี ปิ่นขยัน กรรมการบริษัท ปาล์ม บีชฯ, นายกว๊อกวา โอเยง สัญชาติฮ่องกง ในฐานะผู้แทนบริษัท ปาล์ม บีชฯ และนายวัฒนา อัศวเหม อดีต รมช.มหาดไทย เป็นจำเลยที่ 2-19 ในความผิดฐานฉ้อโกงการจัดซื้อที่ดิน อ.คลองด่าน จ.สมุทรปราการ เนื้อที่รวม 1,900 ไร่ มูลค่า 1.9 พันล้านบาท เพื่อก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน แต่ที่ดินนั้นกลับเป็นกลุ่มบริษัทจัดหามาแล้ว ที่ดินนั้นเป็นคลอง ถนนสาธารณะ และป่าชายเลน และฉ้อโกงสัญญาก่อสร้างฯ มูลค่าประมาณ 2.3 หมื่นล้านบาท จำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธ ในส่วนของกิจการร่วมค้า NVPSKG จำเลยที่ 1 ศาลพิพากษายกฟ้องไปแล้วตั้งแต่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องโจทก์

ศาลแขวงดุสิตซึ่งเป็นศาลชั้นต้น มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 12 พ.ย.52 เห็นว่าจำเลยทั้ง 18 รายกระทำผิดจริง จึงพิพากษาให้จำคุกจำเลยที่ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18 และนายวัฒนา จำเลยที่ 19 รวม 11 คนคนละ 3 ปี ส่วนจำเลยที่ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 ซึ่งเป็นบริษัทนิติบุคคล รวม 7 ราย ให้ปรับรายละ 6,000 บาท จำเลยทั้งหมดยื่นอุทธรณ์สู้คดีเพื่อให้พิพากษายกฟ้อง ซึ่งระหว่างอุทธรณ์คดีนายวัฒนาจำเลยที่ 19 หลบหนีคดี ศาลให้ออกหมายจับและปรับนายประกัน ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พ.ย.56 มีการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พิพากษายกฟ้องจำเลยทั้ง 18 ราย ต่อมาโจทก์ยื่นฎีกา

ศาลฎีกาเห็นว่าการกระทำของจำเลยที่ 2,-19 รวม 18 รายกระทำผิดตามฟ้อง พิพากษากลับเป็นจำเลยทั้ง 18 ราย มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ม.341 ประกอบ ม.83 ฐานร่วมกันฉ้อโกงกรณีการซื้อที่ดิน 1.9 พันล้านบาทและฉ้อโกงกรณีสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย อ.คลองด่าน จ.สมุทรปราการ มูลค่า 2.3 หมื่นล้านบาท ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น ที่ศาลล่างพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้งหมดนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษ ให้จำคุกนายพิษณุ ชวนะนันท์ กรรมการบริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำเลยที่ 3 นายรอยอิศราพร ชุตาภา กรรมการบริษัทเกตเวย์ดีเวลลอปเมนท์ จำเลยที่ 11 คนละ 6 ปี ฐานร่วมกันฉ้อโกงการซื้อที่ดิน 1.9 พันล้านบาทและฉ้อโกงสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียมูลค่า 2.3 หมื่นล้านบาท ส่วนนายชาลี ชุตาภา กรรมการบริษัทคลองด่านมารีนฯ จำเลยที่ 13 นายประพาส ตีระสงกรานต์ กรรมการบริษัท คลองด่านมารีนฯ จำเลยที่ 14 นายชยณัฐ โอสถานุเคราะห์ กรรมการบริษัทคลองด่านมารีนฯ ที่ 15 นางบุญศรี ปิ่นขยัน กรรมการบริษัท ปาล์ม บีชฯ จำเลยที่ 17 นายกว๊อกวา โอเยง ชาวฮ่องกง ในฐานะผู้แทนบริษัท ปาล์ม บีชฯ จำเลยที่ 18 และนายวัฒนา อัศวเหม อดีต รมช.มหาดไทย (หนีคดีตั้งแต่ปี 52) จำเลยที่ 19 ให้จำคุกคนละ 3 ปี ฐานร่วมกันฉ้อโกงกรณีการจัดซื้อที่ดิน

สำหรับนายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ กรรมการบริษัทประยูรวิศว์การช่าง จำเลยที่ 5 นายสิโรจน์ วงศ์สิโรจน์กุล กรรมการบริษัทสี่แสงการโยธา จำเลยที่ 7 นายนิพนธ์ โกศัยพลกุล กรรมการบริษัทกรุงธน–เอนยิเนียร์ จำเลยที่ 9 ให้จำคุกคนละ 3 ปี ฐานร่วมกันฉ้อโกงกรณีสัญญาการก่อสร้าง ส่วนบริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำเลยที่ 2 บริษัทเกตเวย์ดิเวลลอปเมนท์ จำเลยที่ 10 ให้ปรับรายละ 12,000 บาท ฐานร่วมกันฉ้อโกงกรณีการซื้อที่ดินและฉ้อโกงสัญญาจ้างก่อสร้างงาน นอกจากนี้ยังสั่งปรับบริษัทคลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ จำเลยที่ 12 บริษัทปาล์ม บีช ดิเวลลอปเมนท์ จำเลยที่ 16 รายละ 6,000 บาท ฐานร่วมกันฉ้อโกงกรณีการซื้อที่ดิน และบริษัทประยูรวิศว์การช่าง จำเลยที่ 4, บริษัทสี่แสงการโยธา (1979) จำเลยที่ 6, บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำเลยที่ 8 ให้ปรับรายละ 6,000 บาท ฐานร่วมกัน ฉ้อโกงสัญญาจ้างก่อสร้างงาน

มีรายงานว่า จำเลยที่ถูกตัดสินจำคุก 11 คนนั้น ถูกนำตัวไปคุมขังในเรือนจำ รวม 5 คน คือนายพิษณุ ชวนะนันท์ นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ นายนิพนธ์ โกศัยพลกุล นายประพาส ตีระสงกรานต์และนางบุญศรี ปิ่นขยัน ส่วนอีก 4 คน คือ นายรอยอิศราพร ชุตาภา นายชาลี ชุตาภา นายชยณัฐ โอสถานุเคราะห์ นายวัฒนา อัศวเหม อดีต รมช.มหาดไทย ไม่มาศาล ให้ออกหมายจับนำตัวทั้ง 4 คน มารับโทษตามคำพิพากษาฎีกา ภายในอายุความ 10 ปี นับจากวันที่ออกหมายจับ อีก 2 คนคือ นายสิโรจน์ วงศ์สิโรจน์กุล ไม่มาศาล อ้างอยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ขอให้ศาลเลื่อนการอ่านคำพิพากษาอีกครั้งนั้น ศาลเห็นว่าจำเลยมีพฤติการณ์ลักษณะการประวิงคดี ส่วนนายกว๊อกวา โอเยง ชาวฮ่องกง ได้รับหมายศาลโดยชอบแล้วแต่ไม่มา พฤติการณ์ทั้งคู่เชื่อว่าจะหลบหนี ให้ออกหมายจับทั้งสองภายในเวลา 1 เดือน เพื่อฟังคำพิพากษาในวันที่ 22 ส.ค. เวลา 09.00 น.

ขณะที่นายสุประวัติ ใจสมุทร ทนายความคดีคลองด่านของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวสั้นๆว่าคดีนี้ กรมควบคุมมลพิษสามารถนำคำตัดสินของศาลฎีกา ไปเรียกเงินค่าซื้อที่ดินและค่าโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียคลองด่านกว่า 2 หมื่นล้าน จากผู้กระทำความผิดทั้งหมดได้

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/content/1334070

ฎีกาพลิก-คุก11คน ปิดคดีฉาวคลองด่าน | ข่าวกฎหมาย อัพเดท ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม
จำนวนผู้ชม : 1427 ครั้ง
ลงวันที่ 14/07/2018 23:24:03
ข้อมูลบทความ ในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ