หมวดหมู่  แบบทดสอบ กฎหมาย

แบบทดสอบ แบบทดสอบความรู้ กฎหมายอาญา ภาคความผิด


 
---------------------------------------------

แบบทดสอบความรู้ กฎหมายอาญา ภาคความผิด | แบบทดสอบ กฎหมาย ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
ความผิดฐานฆ่าผู้อื่น ตามมาตรา 289 ได้แก่ ข้อใด?
ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
ฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการหรือเพื่อความสะดวกในการที่จะกระทำความผิดอย่างอื่น
ฆ่าบุพการี
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 2.
ข้อใดอยู่ในความหมายของ "บัตรอิเล็กทรอนิกส์"?
บัตรเครดิต และบัตรเดบิต
บัตรกดเงินสด (ATM)
บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 3.
นายเอก ใช้ปืนยิงนายโท ขณะที่นายโท ยืนอยู่บริเวณป้ายรถเมล์หน้ามหาวิทยาลัย และมีนักศึกษายืนรอรถอยู่จำนวน 5-6 คน กระสุนไม่ถูกนายโท แต่พลาดไปถูก นางสาวแดง ซึ่งยืนอยู่ใกล้กับนายโท ถึงแก่ความตาย นายเอก มีความผิดฐานใด?
ฆ่านางสาวแดงตายโดยเจตนาเล็งเห็นผล
ฆ่านางสาวแดงโดยประมาท
ฆ่านางสาวแดงตายโดยพลาด
ไม่มีข้อถูก

คำถามข้อที่ 4.
ข้อใดเป็นความผิดอันยอมความได้?
บุกรุกเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น เวลากลางคืน
บุกรุกเข้าไปในเคหสถานของผู้อื่น ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
โดยไม่มีเหตุสมอันควร เข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถานของผู้อื่นโดยมีอาวุธ
บุกรุกเข้าไปในเคหสถานของผู้อื่น

คำถามข้อที่ 5.
ข้อใดไม่ใช่โทษสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิด?
กักขัง
ปรับ
ริบทรัพย์สิน
คุมความประพฤติ

คำถามข้อที่ 6.
นายแสงชัย นายอำเภอสาระขัณฑ์ ถูกตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ นายสมศักดิ์ ปลัดอำเภอในอำเภอดังกล่าวซึ่งถูกคณะกรรมการเรียกไปเป็นพยาน ได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการว่า ตนได้ยินข่าวลือว่านายแสงชัยชอบเรียกนางสาวขวัญใจผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไปอยู่ในห้องนายอำเภอตามลำพังในเวลาเช้าและหลังเวลาราชการเกือบทุกวัน เคยได้ยินข้าราชการในอำเภอพูดกันมากว่านายอำเภอและนางสาวขวัญใจมีความสัมพันธ์ถึงขั้นได้เสียกัน นายสมศักดิ์มีความผิดฐานหมิ่นประมาทนายแสงชัยหรือไม่?
ผิดฐานหมิ่นประมาททั้งทางแพ่งและทางอาญา
ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท
ผิดฐานหมิ่นประมาท
ไม่มีข้อใดถูก

คำถามข้อที่ 7.
ข้อใดเป็นความผิดที่ยอมความได้?
ลักทรัพย์
ฉ้อโกง
วิ่งราวทรัพย์
ฉ้อโกงประชาชน

คำถามข้อที่ 8.
กรณีทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ข้อใดไม่ถูกต้อง?
ป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนา 20 วัน
แท้งลูก
ทำให้เป็นหมัน
หน้าเสียโฉมอย่างติดตัว

คำถามข้อที่ 9.
ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษ... เป็นความผิดฐานใด มาตราใด?
พรากผู้เยาว์ มาตรา 319
ความผิดต่อเสรีภาพ มาตรา 310 ทวิ
อนาจาร มาตรา 283ทวิ
พรากผู้เยาว์ มาตรา 316

คำถามข้อที่ 10.
ข้อใดไม่ใช่ความผิดลหุโทษ?
ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่น หรือผู้ อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย
ผู้ใดพกอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควรหรือ พาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้น เพื่อนมัสการ การรื่นเริงหรือการอื่นใด
ผู้ใดยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมือง หมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชน
ผู้ใดทะเลาะกันอย่างอื้ออึงในทางสาธารณ หรือสาธารณสถาน หรือกระทำโดยประการ อื่นใดให้เสียความสงบเรียบร้อยในทาง สาธารณ หรือหรือสาธารณสถาน

คำถามข้อที่ 11.
นาย ก. ซื้อสลากกาชาดและถูกรางวัลที่ 1 ได้รถจักรยานยนต์ นาย ข. เห็นดังนั้น ตรงเข้าไปแย่งสลากกาชาดฉบับดังกล่าวไปจากมือนาย ก. แล้วนำไปขอรับรถจักรยานยนต์ที่ถูกรางวัล นายก. มีความผิดฐานใด?
ชิงทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
ปล้นทรัพย์
ลักทรัพย์

คำถามข้อที่ 12.
ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำความผิด ถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอกหรือเจ้าพนักงาน ยักยอกทรัพย์ ผู้นั้นกระทำความผิดฐาน...?
รับของโจร
เป็นตัวการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั้น
เป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
เป็นผู้สนับสนุนความผิดลักทรัพย์

คำถามข้อที่ 13.
นางสาวระย้าตั้งครรภ์โดยฝ่ายชายไม่ยอมรับเลี้ยงดู จึงให้นายแพทย์องอาจทำแท้งให้ ปรากฏว่าการทำแท้งไม่สำเร็จเพราะบุตรของนางสาวระย้าคลอดออกมายังมีชีวิตอยู่ นางสาวระย้า มีความผิดฐานใด?
ไม่มีความผิด
ผิดฐานพยายามฆ่า
ผิดฐานทำให้แท้งลูก
ผิดฐานพยายามทำแท้ง แต่ไม่ต้องรับโทษ

คำถามข้อที่ 14.
ลักษณะสำคัญของความผิดลหุโทษ ได้แก่ข้อใด?
ยอมความไม่ได้
ความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
พยายามกระทำความผิดลหุโทษ ก็ต้องรับโทษตามกฎหมาย
ผู้สนับสนุนความผิดลหุโทษ ต้องรับโทษ 2 ใน 3 ของอัตราโทษที่กฎหมายกำห

คำถามข้อที่ 15.
ข้อใดไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์?
เอาทรัพย์ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต
แย่งการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นในลักษณะตัดกรรมสิทธิ์
เอาทรัพย์ผู้อื่นไปโดยถือวิสาสะ
เอาทรัพย์ผู้อื่นไปโดยทุจริต

คำถามข้อที่ 16.
นางสาวระย้าตั้งครรภ์โดยฝ่ายชายไม่ยอมรับเลี้ยงดู จึงให้นายแพทย์องอาจทำแท้งให้ปรากฏว่าการทำแท้งไม่สำเร็จเพราะบุตรของนางสาวระย้าคลอดออกมายังมีชีวิตอยู่ แต่นางสาวระย้าได้รับอาการป่วยเจ็บทำงานตามปกติไม่ได้เลยเป็นเวลา 30 วัน นายแพทย์องอาจ มีความผิดฐานใดหรือไม่?
ผิดประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
ผิดฐานพยายามทำให้หญิงแท้งลูก
ผิดฐานทำร้ายร่างกาย
ผิดพยายามฆ่า

คำถามข้อที่ 17.
ผู้ใดหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพด้านร่างกาย ต้องระวางโทษ... เป็นองค์ ประกอบของความผิดฐานใด มาตราใด?
ความผิดต่อเสรีภาพ มาตรา 309
ความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขัง มาตรา 310
ความผิดต่อเสรีภาพ มาตรา 310
ความผิดต่อเสรีภาพ มาตรา 310 ทวิ

คำถามข้อที่ 18.
นายชอบพาสุนัขของตนสองตัวไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะ ขณะที่นายชอบเผลอ สุนัขทั้งสองตัววิ่งหายไปในกลุ่มคนที่มาเดินออกกำลังกาย นายชอบเห็นสุนัขตัวหนึ่งของนายใจเดินอยู่ นายชอบเข้าใจว่าเป็นสุนัขของตนที่หายไป จึงเข้าไปอุ้มนำขึ้นรถเพื่อกลับบ้าน นายชอบผิดฐานลักทรัพย์นายใจหรือไม่?
ผิดลักทรัพย์ เพราะประมาท
ขาดเจตนา การกระทำไม่ครบองค์ประกอบของความผิด
ผิดทำให้เสียทรัพย์
ไม่ผิดลักทรัพย์ เพราะขาดเจตนา

คำถามข้อที่ 19.
นายม่วงคึกคะนองได้ใช้ก้อนหินที่มีขนาดน้ำหนักถึง 1 กิโลกรัมเศษ จำนวนหลายก้อนทุ่มจากสะพานข้ามแม่น้ำซึ่งอยู่สูงจากระดับพื้นน้ำประมาณ 8 เมตร ลงไปยังเรือโดยสารลำหนึ่งซึ่งมีผู้โดยสารอยู่จำนวนมาก ขณะที่แล่นลอดใต้สะพาน หินก้อนหนึ่งถูกนายฟ้าผู้โดยสารในเรือลำนั้นได้รับอันตรายสาหัส นายม่วงมีความผิดฐานใด?
ประมาทเป็นเหตุให้นายฟ้าได้รับอันตรายสาหัส
ทำร้ายนายฟ้าเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส
พยายามฆ่านายฟ้า
ไม่ผิดฐานใด เพราะทำไปด้วยความคึกคะนอง

คำถามข้อที่ 20.
นาง ก. กับพวกร่วมกันข่มขืนใจ พระ ข. ให้ยอมให้หรือยอมจะให้เงินจำนวน 350,000 บาทแก่นางก. กับพวก โดยขู่เข็ญว่าถ้าไม่ให้จะนำวีดีโอเทปการร่วมประเวณีระหว่างพระ ข. กับนาง ก. ไปฉายให้ประชาชนดู จะฟ้องต่อเจ้าคณะจังหวัดกรมการศาสนาและจะลงหนังสือพิมพ์พระ ข. ยอมมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่นางก. นาง ก. มีความผิดฐานใด?
กรรโชกทรัพย์
หมิ่นประมาท
รีดเอาทรัพย์
ไม่มีข้อใดถูก


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml