LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
หมวดหมู่  แบบทดสอบ กฎหมาย

แบบทดสอบ แบบทดสอบความรู้ กฎหมายอาญา ภาคความผิด


 
---------------------------------------------

แบบทดสอบความรู้ กฎหมายอาญา ภาคความผิด | แบบทดสอบ กฎหมาย ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
นายแสงชัย นายอำเภอสาระขัณฑ์ ถูกตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ นายสมศักดิ์ ปลัดอำเภอในอำเภอดังกล่าวซึ่งถูกคณะกรรมการเรียกไปเป็นพยาน ได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการว่า ตนได้ยินข่าวลือว่านายแสงชัยชอบเรียกนางสาวขวัญใจผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไปอยู่ในห้องนายอำเภอตามลำพังในเวลาเช้าและหลังเวลาราชการเกือบทุกวัน เคยได้ยินข้าราชการในอำเภอพูดกันมากว่านายอำเภอและนางสาวขวัญใจมีความสัมพันธ์ถึงขั้นได้เสียกัน นายสมศักดิ์มีความผิดฐานหมิ่นประมาทนายแสงชัยหรือไม่?
ผิดฐานหมิ่นประมาททั้งทางแพ่งและทางอาญา
ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท
ผิดฐานหมิ่นประมาท
ไม่มีข้อใดถูก

คำถามข้อที่ 2.
นาง ก. กับพวกร่วมกันข่มขืนใจ พระ ข. ให้ยอมให้หรือยอมจะให้เงินจำนวน 350,000 บาทแก่นางก. กับพวก โดยขู่เข็ญว่าถ้าไม่ให้จะนำวีดีโอเทปการร่วมประเวณีระหว่างพระ ข. กับนาง ก. ไปฉายให้ประชาชนดู จะฟ้องต่อเจ้าคณะจังหวัดกรมการศาสนาและจะลงหนังสือพิมพ์พระ ข. ยอมมอบเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่นางก. นาง ก. มีความผิดฐานใด?
กรรโชกทรัพย์
หมิ่นประมาท
รีดเอาทรัพย์
ไม่มีข้อใดถูก

คำถามข้อที่ 3.
ข้อใดไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์?
เอาทรัพย์ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต
แย่งการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นในลักษณะตัดกรรมสิทธิ์
เอาทรัพย์ผู้อื่นไปโดยถือวิสาสะ
เอาทรัพย์ผู้อื่นไปโดยทุจริต

คำถามข้อที่ 4.
ข้อใดไม่ใช่โทษสำหรับลงแก่ผู้กระทำความผิด?
กักขัง
ปรับ
ริบทรัพย์สิน
คุมความประพฤติ

คำถามข้อที่ 5.
ลักษณะสำคัญของความผิดลหุโทษ ได้แก่ข้อใด?
ยอมความไม่ได้
ความผิดที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
พยายามกระทำความผิดลหุโทษ ก็ต้องรับโทษตามกฎหมาย
ผู้สนับสนุนความผิดลหุโทษ ต้องรับโทษ 2 ใน 3 ของอัตราโทษที่กฎหมายกำห

คำถามข้อที่ 6.
นาย ก. แกล้งขอดูนาฬิกาที่ นาย ข. ใส่อยู่เมื่อนาย ข. ถอดนาฬิกาให้นาย ก. นาย ก. รับนาฬิกามาจากนาย ข. แล้ววิ่งหนีเอานาฬิกาไป การกระทำของนาย ก. เป็นความผิดฐานใด?
ฉ้อโกงทรัพย์
ลักทรัพย์โดยใช้กลอุบาย
วิ่งราวทรัพย์
โกงเจ้าหนี้

คำถามข้อที่ 7.
ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งทรัพย์อันได้มาโดยการกระทำความผิด ถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอกหรือเจ้าพนักงาน ยักยอกทรัพย์ ผู้นั้นกระทำความผิดฐาน...?
รับของโจร
เป็นตัวการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นั้น
เป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
เป็นผู้สนับสนุนความผิดลักทรัพย์

คำถามข้อที่ 8.
ข้อใดเป็นความผิดที่ยอมความได้?
ลักทรัพย์
ฉ้อโกง
วิ่งราวทรัพย์
ฉ้อโกงประชาชน

คำถามข้อที่ 9.
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 206 "ผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ แก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใดอันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ" ศาสนาในที่นี้หมายถึงศาสนาใด?
ศาสนาคริสต์
ศาสนาพุทธ
ศาสนาอิสลาม
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 10.
ความผิดฐานฆ่าผู้อื่น ตามมาตรา 289 ได้แก่ ข้อใด?
ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
ฆ่าผู้อื่นเพื่อตระเตรียมการหรือเพื่อความสะดวกในการที่จะกระทำความผิดอย่างอื่น
ฆ่าบุพการี
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 11.
ผู้ใดพรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปี แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแล เพื่อหากำไรหรือเพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษ... เป็นความผิดฐานใด มาตราใด?
พรากผู้เยาว์ มาตรา 319
ความผิดต่อเสรีภาพ มาตรา 310 ทวิ
อนาจาร มาตรา 283ทวิ
พรากผู้เยาว์ มาตรา 316

คำถามข้อที่ 12.
นายแดง หยิบร่มสีแดงของนายเอก ไปโดยเข้าใจว่าเป็นร่มของตัวเอง นายแดงผิดฐานใดหรือไม่?
ไม่ผิด เพราะไม่มีเจตนา
ผิดลักทรัพย์
ผิดฐานประมาท
ไม่มีข้อใดถูก

คำถามข้อที่ 13.
นายชอบพาสุนัขของตนสองตัวไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะ ขณะที่นายชอบเผลอ สุนัขทั้งสองตัววิ่งหายไปในกลุ่มคนที่มาเดินออกกำลังกาย นายชอบเห็นสุนัขตัวหนึ่งของนายใจเดินอยู่ นายชอบเข้าใจว่าเป็นสุนัขของตนที่หายไป จึงเข้าไปอุ้มนำขึ้นรถเพื่อกลับบ้าน นายชอบผิดฐานลักทรัพย์นายใจหรือไม่?
ผิดลักทรัพย์ เพราะประมาท
ขาดเจตนา การกระทำไม่ครบองค์ประกอบของความผิด
ผิดทำให้เสียทรัพย์
ไม่ผิดลักทรัพย์ เพราะขาดเจตนา

คำถามข้อที่ 14.
ข้อใดเป็นการกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341?
จำเลยส่งไข่ผงที่เสื่อมคุณภาพแล้วให้โจทก์โดยหลอกลวงด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่าไข่ผงดังกล่าวเป็นนมผงตามที่โจทก์สั่งซื้อ โจทก์ชำระเงินให้แก่จำเลยไป 50,000 บาท
ในขณะที่โจทก์กับจำเลยทั้งสองทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินกันจำเลยทั้งสองไม่ทราบว่าที่ดินจะถูกเวนคืนเพียงแต่จำเลยทั้งสองพูดรับรองว่าที่ดินไม่มีภาระผูกพันใดๆ เท่านั้น
จำเลยนำความเท็จมาอวดอ้างแก่โจทก์ว่าจำเลยและพวกสามารถติดต่อกับบริษัทสุรามหาราษฎรจำกัดให้แต่งตั้งโจทก์เป็นตัวแทนจำหน่ายสุราแม่โขงได้ ซึ่งไม่เป็นความจริง แต่โจทก์ยังไม่ได้มอบทรัพย์สินใดให้แก่จำเลย
จำเลยตกลงขายไม้ยางท่อนซุงและรับเงินค่าไม้จากผู้เสียหายโดยเจตนาขายไม้ยางท่อนซุงที่จำเลยได้ตกลงซื้อไว้ แต่จำเลยไม่สามารถจัดล่งไม่ยางท่อนซุงให้ผู้เสียหายได้เพราะทางราชการไม่อนุญาตให้ทำไม้ดังกล่าว

คำถามข้อที่ 15.
นาย ก. ซื้อสลากกาชาดและถูกรางวัลที่ 1 ได้รถจักรยานยนต์ นาย ข. เห็นดังนั้น ตรงเข้าไปแย่งสลากกาชาดฉบับดังกล่าวไปจากมือนาย ก. แล้วนำไปขอรับรถจักรยานยนต์ที่ถูกรางวัล นายก. มีความผิดฐานใด?
ชิงทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
ปล้นทรัพย์
ลักทรัพย์

คำถามข้อที่ 16.
ข้อใดเป็นความผิดอันยอมความได้?
บุกรุกเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น เวลากลางคืน
บุกรุกเข้าไปในเคหสถานของผู้อื่น ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
โดยไม่มีเหตุสมอันควร เข้าไปหรือซ่อนตัวอยู่ในเคหสถานของผู้อื่นโดยมีอาวุธ
บุกรุกเข้าไปในเคหสถานของผู้อื่น

คำถามข้อที่ 17.
ข้อใดอยู่ในความหมายของ "บัตรอิเล็กทรอนิกส์"?
บัตรเครดิต และบัตรเดบิต
บัตรกดเงินสด (ATM)
บัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด
ถูกทุกข้อ

คำถามข้อที่ 18.
ผู้ใดหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพด้านร่างกาย ต้องระวางโทษ... เป็นองค์ ประกอบของความผิดฐานใด มาตราใด?
ความผิดต่อเสรีภาพ มาตรา 309
ความผิดฐานหน่วงเหนี่ยวกักขัง มาตรา 310
ความผิดต่อเสรีภาพ มาตรา 310
ความผิดต่อเสรีภาพ มาตรา 310 ทวิ

คำถามข้อที่ 19.
ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอก ลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามหรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สามทำ ถอนหรือทำลาย เอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐาน...?
ฉ้อโกงประชาชน
โกงเจ้าหนี้
ฉ้อโกง
ทำให้เสียทรัพย์

คำถามข้อที่ 20.
ข้อใดเป็นองค์ประกอบความผิดฐานกรรโชกทรัพย์?
ข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้หรือยอมจะให้ตนหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็น ทรัพย์สิน
โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือโดยขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของผู้ถูกขู่เข็ญ หรือของบุคคลที่สาม
ผู้ถูกข่มขืนใจยอมตามที่ถูกข่มขืนใจ
ถูกทุกข้อ