LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
หมวดหมู่  ทดสอบความรู้ เตรียมสอบเนติ ภาค 2 วิอาญา - สกัดหลักจากรวมคำบรรยายเนติฯ

แบบทดสอบ แบบทดสอบกฎหมาย เตรียมสอบ เนติ ข้อ ๘ วิ.อาญา - ประเด็นที่น่าสนใจ รวมคำบรรยายเนติฯ


 หมายเหตุ : สกัดหลัก เน้นประเด็นจากรวมคำบรรยายเนติบัณฑิต วิอาญา
---------------------------------------------

แบบทดสอบกฎหมาย เตรียมสอบ เนติ ข้อ ๘ วิ.อาญา - ประเด็นที่น่าสนใจ รวมคำบรรยายเนติฯ | ทดสอบความรู้ เตรียมสอบเนติ ภาค 2 วิอาญา - สกัดหลักจากรวมคำบรรยายเนติฯ ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
การพิสูจน์ความผิดของจำเลยในคดีอาญาตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๗ คดีจึงยังมีเหตุอันควรสงสัยว่า จำเลยอาจจะไม่ใช่คนร้ายที่กระทำผิดที่เป็นผู้ฆ่าผู้ตายในคดีนี้ก็ได้ จึงให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๗ วรรคสอง พิพากษายกฟ้อง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
พยานหลักฐานที่จะเอามารับฟังมาสืบในคดีอาณาต้องเป็นพยานหลักฐานชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจงใจ มีคำมั่นสัญญาขู่เข็ญหลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอื่น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
ข้อสันนิษฐานตามความเป็นจริงที่เป็นคุณแก่จำเลยนำมาใช้ในคดีอาญาได้ด้วย
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
ถ้าพยานหลักฐานใด เกิดขึ้นจากการขู่เข็ญหลอกลวง โดยไม่ชอบห้ามรับฟัง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
ในคดีอาญาพยานหลักฐานทุกชนิดทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นพยานเอกสาร พยานบุคคล พยานวัตถุ พยานผู้เชี่ยวชาญ พยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รวมไปถึงพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่พิพาทกันในคดีอาญาได้ก็เป็นพยานหลักฐานที่รับฟังได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
เมื่อเป็นพยานซัดทอดแล้ว ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๗/๑ ก็ไม่ได้บอกว่ามีหลักเกณฑ์ในการรับฟังอย่างไรบัญญัติในตอนท้ายเพียงว่า เมื่อมีพยานซัดทอดเข้ามาในคดีอาญาให้ศาลวิเคราะห์น้ำหนักด้วยความระมัดระวัง อย่าด่วนเชื่อเป็นยุติไปทันที เพราะอาจจะผิดพลาด คลาดเคลื่อนได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
ชั้นการรับฟังพยานหลักฐานและการยื่นพยานหลักฐาน เหมือนกัน คดีแพ่งกับคดีอาญาใช้โครงสร้างเหมือนกัน แต่รายละเอียดไม่เหมือนกัน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
คดีอาญาขั้นเตรียมความพร้อมก่อนนำพยานหลักฐานเข้าสืบไม่มีการชี้สองสถาน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๗/๑ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติถึงพยานซัดทอดเอาไว้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 10.
ข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นตามหลัก res ipsa loquitur ไม่เอามาใช้ในคดีอาญา
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 11.
จำเลยไม่พูดก็ถือว่าปฏิเสธเป็นลักษณะเฉพาะของคดีอาญา
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
บทตัดพยานหลักฐานที่สำคัญที่สุดบทหนึ่งในคดีอาญาว่า ถ้าพยานหลักฐานใดเกิดขึ้นจากการจูงใจโดยไม่ชอบห้ามรับฟัง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
ในคดีอาญา ถ้าไม่รับสารภาพก็เป็นประเด็นข้อพิพาทได้ทุกแง่มุมที่กฎหมายอาญาเปิดช่องให้แก่จำเลย
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 14.
ในคดีอาญา ผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญาได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตามรัฐธรรมนูญว่าเป็น ผู้บริสุทธื์โดยไม่มีเงื่อนไขใด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
ประเด็นข้อพิพาทในคดีอาญา โดยหลักต้องเป็นไปตามโครงสร้างความรับผิด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 16.
ในกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ซึ่งไม่ได้บอกว่าพยานซัดทอดคืออะไร
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 17.
ถ้าจำเลยรับสารภาพ ป.วิ.อ. มาตรา ๑๗๖ วรรคหนึ่ง ศาลพอใจคำรับสารภาพของจำเลยนัดฟังคำพิพากษาเลยก็ได้ ถ้าจำเลยไม่รับสารภาพศาลอาจจะต้องใช้ดุลพินิจแล้วจะกำหนดให้มีการตรวจพยานหลักฐานกันล่วงหน้าหรือไม่ ซึ่งเป็นมาตรการที่ ๒ คดีอาญามีมาตรการบังคับให้คู่ความ ต้องเปิดเผยพยานหลักฐานล่วงหน้าเหมือนกัน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 18.
เมื่อโจทก์สืบพยานหลักฐานเสร็จแล้ว จำเลยเห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์แน่นหนา แสดงให้เห็นว่าจำเลยกระทำครบองค์ประกอบความผิด จำเลยก็ค่อยยกประเด็นเรื่องเหตุยกเว้น โทษ เช่น จำเป็น เหตุยกเว้นความผิด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 19.
เมื่อไม่ใช่พยานซัดทอดจึงไม่อยู่ในบังคับ ป.วิ.อ. ๒๒๗/๑ ถึงแม้จะไม่มีพยานหลักฐานประกอบอื่นมาสนับสนุนศาลก็อาจเชื่อเป็นยุติไปตามคำเบิกความของพยานปากนี้ได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 20.
ประเด็นข้อพิพาทในคดีอาญาจึงเน้นที่คำฟ้องของโจทก์เป็นสำคัญ
ถูกต้อง
ผิด