หมวดหมู่  ทดสอบความรู้ เตรียมสอบเนติ ภาค 2 วิอาญา - สกัดหลักจากรวมคำบรรยายเนติฯ

แบบทดสอบ แบบทดสอบกฎหมาย เตรียมสอบ เนติ ข้อ ๘ วิ.อาญา - ประเด็นที่น่าสนใจ รวมคำบรรยายเนติฯ


 หมายเหตุ : สกัดหลัก เน้นประเด็นจากรวมคำบรรยายเนติบัณฑิต วิอาญา
---------------------------------------------

แบบทดสอบกฎหมาย เตรียมสอบ เนติ ข้อ ๘ วิ.อาญา - ประเด็นที่น่าสนใจ รวมคำบรรยายเนติฯ | ทดสอบความรู้ เตรียมสอบเนติ ภาค 2 วิอาญา - สกัดหลักจากรวมคำบรรยายเนติฯ ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๗/๑ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติถึงพยานซัดทอดเอาไว้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
แม้จำเลยจะให้การรับสารภาพต่อศาลตามฟ้อง แต่ถ้าความผิดฐานที่โจทก์ฟ้องมานั้นกำหนดอัตราโทษอย่างต่ำไว้ให้จำคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป หรือโทษสถานที่หนักกว่านั้น ศาลจะฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติตามที่จำเลยให้การรับสารภาพ ต่อศาลไม่ได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
พยานหลักฐานที่จะเอามารับฟังมาสืบในคดีอาณาต้องเป็นพยานหลักฐานชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจงใจ มีคำมั่นสัญญาขู่เข็ญหลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอื่น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
ข้อสันนิษฐานตามความเป็นจริงที่เป็นคุณแก่จำเลยนำมาใช้ในคดีอาญาได้ด้วย
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
คดีอาญาทั่วไปประเด็นข้อพิพาทจะต้องตั้งจากคำฟ้องของโจทก์
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
ถ้าพยานหลักฐานใด เกิดขึ้นจากการกระทำโดยมิชอบประการอื่นหรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นของเจ้าหน้าที่หรือของคู่ความในคดีนั้นก็ห้ามรับฟัง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
คดีอาญามีความจำเป็นอีกแบบหนึ่ง คือ ความจำเป็นที่จะต้องช่วยเสริมความสามารถในการต่อสู้คดีของจำเลย เพราะจำเลยในคดีอาญาอยู่ในฐานะที่ เสียเปรียบฝ่ายโจทก์ เมื่อจะต้องสู้กันในทางคดีก็ควรต้องเข้ามาช่วยจำเลยให้ต่อสู้คดีได้มากขึ้นกฎหมายไทยช่วยเล็กน้อยเท่านั้นคือให้จำเลยมีทนายความช่วยแก้ต่างให้บัญญัติไว้ใน ป.วิ.อ. มาตรา ๑๗๓ และให้ศาลเป็นผู้อ่านและอธิบายคำฟ้องให้จำเลย ฟังให้เข้าใจว่ามีผลอย่างไรก่อนแล้วจึงค่อยถามคำให้การ
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
ในกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ซึ่งไม่ได้บอกว่าพยานซัดทอดคืออะไร
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
ในคดีอาญา ผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญาได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานตามรัฐธรรมนูญว่าเป็น ผู้บริสุทธื์โดยไม่มีเงื่อนไขใด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 10.
ข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นตามหลัก res ipsa loquitur ไม่เอามาใช้ในคดีอาญา
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 11.
คดีอาญาขั้นเตรียมความพร้อมก่อนนำพยานหลักฐานเข้าสืบไม่มีการชี้สองสถาน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
ในคดีอาญาประเด็นข้อพิพาทดูจากคำฟ้องของโจทก์ฝ่ายเดียวไม่ต้องไปดู คำให้การของจำเลย ขอแต่เพียงว่าจำเลยอย่าไปรับสารภาพตามฟ้อง หรือไปยอมรับข้อเท็จจริงข้อใดข้อหนึ่งต่อศาล
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
เมื่อโจทก์สืบพยานหลักฐานเสร็จแล้ว จำเลยเห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์แน่นหนา แสดงให้เห็นว่าจำเลยกระทำครบองค์ประกอบความผิด จำเลยก็ค่อยยกประเด็นเรื่องเหตุยกเว้น โทษ เช่น จำเป็น เหตุยกเว้นความผิด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 14.
ถ้าพยานหลักฐานใด เกิดขึ้นจากการขู่เข็ญหลอกลวง โดยไม่ชอบห้ามรับฟัง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
ส่วนจำเลย ในประเด็นข้อพิพาท กลุ่มแรกเรื่ององค์ประกอบความผิดทั้งหมดนั้นจำเลยไม่ต้องให้การปฏิเสธ ก็เป็นประเด็นตามโครงสร้างของกฎหมายอาญา จำเลยนิ่งถือว่าปฏิเสธ จำเลยให้การต่อศาลยอมรับข้อเท็จจริงข้อใดศาลฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติตามที่จำเลยยอมรับต่อศาลได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา ๘๔ (๓) ประกอบ ป.วิ.อ. มาตรา ๑๕ แต่ไม่เด็ดขาดเหมือนคดีแพ่ง ถ้าจำเลย เปลี่ยนใจภายในเวลาอันสมควร ศาลอาจจะไม่ถือข้อเท็จจริงเป็นยุติตามนั้นได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 16.
ในคดีอาญา ถ้าไม่รับสารภาพก็เป็นประเด็นข้อพิพาทได้ทุกแง่มุมที่กฎหมายอาญาเปิดช่องให้แก่จำเลย
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 17.
ถ้าจำเลยรับสารภาพ ป.วิ.อ. มาตรา ๑๗๖ วรรคหนึ่ง ศาลพอใจคำรับสารภาพของจำเลยนัดฟังคำพิพากษาเลยก็ได้ ถ้าจำเลยไม่รับสารภาพศาลอาจจะต้องใช้ดุลพินิจแล้วจะกำหนดให้มีการตรวจพยานหลักฐานกันล่วงหน้าหรือไม่ ซึ่งเป็นมาตรการที่ ๒ คดีอาญามีมาตรการบังคับให้คู่ความ ต้องเปิดเผยพยานหลักฐานล่วงหน้าเหมือนกัน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 18.
เมื่อเป็นพยานซัดทอดแล้ว ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๗/๑ ก็ไม่ได้บอกว่ามีหลักเกณฑ์ในการรับฟังอย่างไรบัญญัติในตอนท้ายเพียงว่า เมื่อมีพยานซัดทอดเข้ามาในคดีอาญาให้ศาลวิเคราะห์น้ำหนักด้วยความระมัดระวัง อย่าด่วนเชื่อเป็นยุติไปทันที เพราะอาจจะผิดพลาด คลาดเคลื่อนได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 19.
ประเด็นข้อพิพาทในคดีอาญาจึงเน้นที่คำฟ้องของโจทก์เป็นสำคัญ
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 20.
ในคดีอาญา ป.วิ.อ. มาตรา ๑๗๔ บังคับเด็ดขาดว่าถ้าจะต้องสืบพยานหลักฐานกันต้องให้โจทก์เป็นฝ่ายสืบก่อนเสมอ จะให้จำเลยนำสืบพยานหลักฐาน ก่อนโจทก์ไม่ได้
ถูกต้อง
ผิด


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml