หมวดหมู่  กลุ่มกฎหมายอาญา มาตรา 1-58 ,107-208

แบบทดสอบ แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา1-58,107-208 ชุดที่ 1


 แบบทดสอบความรู้ กฏหมายอาญา มาตรา1-58,107-208 จากรวมคำบรรยายเนติ
---------------------------------------------

แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา1-58,107-208 ชุดที่ 1 | กลุ่มกฎหมายอาญา มาตรา 1-58 ,107-208 ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
ลักษณะของการดูหมิ่นเป็นการลดคุณค่าของผู้ถูกดูหมิ่นในทางสังคมลงมา อาจจะกระทำด้วยวาจาหรือท่าทางก็ได้ ดังนี้ การเปลือยกายให้ของลับเจ้าพนักงาน เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๕๖/๒๕๐๖ จำเลยพูดว่าผู้พิพากษาในศาลขณะกำลังพิจารณาคดีว่า ไม่นึกเลยว่าสำนวนนี้จะตกกับผู้พิพากษาคนนี้ อย่างนี้เป็นการดูหมิ่น ผู้พิพากษาในการพิจารณาคดี....
อย่างนี้เป็นการดูหมิ่น ผู้พิพากษาในการพิจารณาคดี
อย่างนี้ไม่เป็นการดูหมิ่น ผู้พิพากษาในการพิจารณาคดี

คำถามข้อที่ 3.
กล่าวกับตำรวจหาว่า ตำรวจแกล้งจับ เป็นการดูหมิ่น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๖/๒๕๐๖ จำเลยกล่าวถ้อยคำว่า ผู้อำนวยการคนนี้ ใครว่าดี ตอนนี้ดีแตกเสียแล้วมาติดต่อเรื่องคนไข้ก็มาไล่ โรงพยาบาลเป็นของรัฐ ไม่ใช่ของผู้อำนวยการ บ้านที่ผู้อำนวยการอยู่ก็อาศัยเขาอยู่ ใจร้อนยังกับไฟ ไม่มารักษาที่นี่จะนำไปลงหนังสือพิมพ์ ศาลฎีกาว่า...
เป็นการดูหมิ่นหรือใส่ความ
เป็นการหมิ่นประมาท
เป็นการกล่าวด้วยความน้อยใจ มีอารมณ์โกรธ เนื่องจากถูกนายแพทย์ผู้อำนวยการพูดทำนองไล่ เป็นการพูดที่ไม่สมควร ขาดคารวะยังไม่ถึงขั้นเป็นการดูหมิ่นหรือใส่ความไม่ผิดมาตรา ๑๓๖

คำถามข้อที่ 5.
การนำคำฟ้องที่ยื่นฟ้องต่อศาลแล้วไปลงพิมพ์มีข้อความตรงตามคำฟ้องทั้งหมดไม่ผิดมาตรา ๑๓๖ เพราะเป็นการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมในเรื่องการ ดำเนินการอันเปิดเผยในศาลตามมาตรา ๓๒๙ (๔)
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๒๑/๒๔๙๙ ด่านายกเทศมนตรีเพราะเอาคนงาน เทศบาลไปรังวัดที่ดิน ...
เป็นเรื่องในหน้าที่
เป็นเรื่องนอกหน้าที่

คำถามข้อที่ 7.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๗๘๖/๒๕๓๒ สรรพสามิตไปจับสุราเถื่อนจำเลยพูดว่า โคตรแม่มึงเวลาเขาลักขโมยควายไปสองสามวันตามหาไม่เจอ เวลามีสุราทำไมมา จับเร็วนักพวกคุณมาสร้างปัญหา แล้วยังบอกผู้จับว่าไม่ต้องมองหน้าหรอกคุณเป็น หัวหน้าส่วนกระจอก ๆ ผมไม่กลัวคุณหรอก ใหญ่กว่านี้ก็ไม่กลัว...
เป็นการพูดเปรียบเปรยขึ้นมา เพื่อประชดประชันว่า ทำไมเรื่องจับสุราเร็วนัก และเป็นถ้อยคำที่ไม่สุภาพ มิใช่เป็นการสบประมาทเหยียดหยามดูหมิ่นเจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่
เป็นการสบประมาทเหยียดหยามดูหมิ่นเจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่
เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาืืท

คำถามข้อที่ 8.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๑๕/๒๕๒๘ ถอดกางเกงแล้วก็ท้าตำรวจมาต่อยกัน...
เป็นแค่คำไม่สุภาพ เป็นการประชด
เจตนาดูหมิ่น
เจตนาหมิ่นประมาืท

คำถามข้อที่ 9.
การร้องเรียนเท็จเป็นการดูหมิ่นผู้พิพากษาได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 10.
ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน คือ ..
มาตรา ๑๓๖
มาตรา ๑๓๗

คำถามข้อที่ 11.
ไม่เป็นการดูหมิ่น คือ คำกล่าวที่มีลักษณะเป็นคำหยาบคาย ไม่ถูกหูผู้ฟัง เป็นคำไม่สุภาพ หรือเป็นเพียงคำปรารภ คำปรับทุกข์ ไม่เป็นการดูหมิ่น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
การว่าเจ้าพนักงานกลั่นแกล้งไม่ให้ความเป็นธรรม เฮงซวย เป็นขี้ข้า ชุ่ย หรือทุจริต ยังไม่เข้าลักษณะเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน เป็นเพียงคำพูดไม่สุภาพเท่านั้น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
คำดูหมิ่นต้องกล่าวถึงเจ้าพนักงานคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะเจาะจง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 14.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๑๕/๒๕๑๘ พูดกับตำรวจว่า ถ้าแน่จริงให้ถอดปืนมาต่อยกันตัวต่อตัว ยิงกันคนละนัดก็ได้..
เป็นคำไม่สุภาพไม่สมควร
ผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
ผิดฐานหมิ่นประมาท

คำถามข้อที่ 15.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๘/๒๕๓๒ จำเลยเชื่อว่าคนที่มาจับไม่ใช่ตำรวจและจำเลยก็ไม่ได้กระทำผิดไม่ยอมให้ตำรวจตรวจค้นและพูดขึ้นว่าไอ้พวกสัตว์พวกนี้ ไม่ใช่ตำรวจอย่าให้มันค้นและต่อยตำรวจ ...
ไม่เป็นการต่อสู้ขัดขวางและไม่เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
ไม่เป็นการต่อสู้ขัดขวาง
ไม่เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
เป็นการกระทำไม่สมควร

คำถามข้อที่ 16.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๗๙/๒๕๓๖ จำเลยใช้มือผลักหน้าอกของร้อยตำรวจโท ป. ขณะเข้าตรวจค้นตามหมายค้นอันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายจึงเป็นการขัดขวาง เจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ การที่จำเลยชี้นิ้วและพูดด่าร้อยตำรวจโท ป. กับ พวกในขณะเข้าทำการตรวจค้นว่า 'ไอ้พวกอันธพาล ไอ้พวกฉิบหาย ไอ้มือปืน' และยังได้ร้องด่าอีกว่า 'ตำรวจหัวควย'...
ถือได้ว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามจึงเป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ซึ่งกระทำการตามหน้าที่
ไม่ถือว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามจึงเป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ซึ่งกระทำการตามหน้าที่

คำถามข้อที่ 17.
เมื่อการกระทำเป็นความผิดตามมาตรา ๑๙๘ ซึ่งเป็นบทเฉพาะแล้วก็ไม่ต้องปรับบทว่าผิด มาตรา ๑๓๖ ซึ่งเป็นบททั่วไป
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 18.
การที่จำเลยพูดใส่ผู้เสียหายด้วยความไม่พอใจว่า ?ไอ้ทนาย เฮงซวย? จึงเป็นถ้อยคำที่จำเลยดูถูกเหยียดหยามและลบประมาทผู้เสียหายว่าเป็นทนายความเฮงซวย เป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา ๓๙๓
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 19.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๓๗/๒๕๐๔ และ ๑๐๘๑/๒๕๐๕ ตำรวจกำลังไล่จับ ผู้ต้องหา ผู้ต้องหากล่าวคำดูหมิ่น แม้จะไม่ระบุชื่อตำรวจว่าคนใดในสองคนหรือสามคน ที่ไล่ตามมา...
ก็พอเล็งเห็นได้ว่ากำลังดูหมิ่นเจ้าพนักงานที่กำลังไล่จับอยู่ จึงผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานได้
ไม่เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานที่กำลังไล่จับ เพราะกำลังหนี

คำถามข้อที่ 20.
?พวกมึงเป็นข้าราชการรังแกประชาชน แกล้งจับกู? เป็นถ้อยคำดูถูกสบประมาท จึงมีความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
ถูกต้อง
ผิด


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา

เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24992 คน


sitemap.xml