หมวดหมู่  กลุ่มกฎหมายอาญา มาตรา 1-58 ,107-208

แบบทดสอบ แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา1-58,107-208 ชุดที่ 1


 แบบทดสอบความรู้ กฏหมายอาญา มาตรา1-58,107-208 จากรวมคำบรรยายเนติ
---------------------------------------------

แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา1-58,107-208 ชุดที่ 1 | กลุ่มกฎหมายอาญา มาตรา 1-58 ,107-208 ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
มาตรา ๑๓๖ ต้องเป็นเจ้าพนักงานขณะถูกดูหมิ่น...
ถ้าปลดเกษียณไป แล้วหรือลาออก ไปแล้วก็ไม่อาจจะผิดมาตรา ๑๓๖ ได้
ถ้าปลดเกษียณไปแล้ว ก็ยังผิดมาตรา ๑๓๖ ได้
ถ้าลาออกไปแล้ว ก็ยังผิดมาตรา ๑๓๖ ได้

คำถามข้อที่ 2.
หนังสือพิมพ์ที่นำข้อความที่กล่าวหมิ่นประมาทโดยทั่วๆ ไป มาลงพิมพ์โฆษณาเผยแพร่ แม้มิได้เสริมแต่งข้อความหรือสอดแทรกความคิดเห็น ก็ยังมีความผิดฐานหมิ่นประมาท
ถูกต้อง (คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๐๖๐/๒๕๔๘)
ผิด (คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๐๖๐/๒๕๔๘)

คำถามข้อที่ 3.
ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ต้องเป็นการกระทำต่อเจ้าพนักงาน ซึ่งกระทำการตาม หน้าที่หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่
ถูกต้อง
ผิด ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ก็ได้

คำถามข้อที่ 4.
การท้าให้เจ้าพนักงานมาชกกันไม่เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
กล่าวกับตำรวจหาว่า ตำรวจแกล้งจับ เป็นการดูหมิ่น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๙๒๐/๒๕๐๘ ขณะที่เกิดเหตุ พนักงานสอบสวน กำลัง กินอาหารอยู่กับภรรยาที่บ้านพัก ไม่ใช่เวลาปฏิบัติราชการตามหน้าที่....
ถือไม่ได้ว่าจำเลยดูหมิ่นเจ้าพนักงานเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๖
ถือว่าจำเลยดูหมิ่นเจ้าพนักงานเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๖

คำถามข้อที่ 7.
?ตำรวจแม่ง...ใช้ไม่ได้? เป็นเพียงคำกล่าวที่ไม่สุภาพและไม่สมควรเท่านั้น แต่ไม่ถึงขั้นมุ่งหมายที่จะด่า ดูถูกเหยียบหยามหรือ สบประมาทแต่อย่างใด จึงไม่เป็นความผิด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๒๐/๒๕๒๙ ตำรวจตั้งด่านขณะที่จำเลยขับรถแท็กซี่ จำเลยซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่ถามว่าเป็นด่านจริงหรือด่านผีตำรวจบอกว่าด่านจริง มีนายตำรวจประจำอยู่จะให้มาพูดด้วยก็ได้ จำเลยบอกไม่พูดหรอกร้อยโทกระจอก หาได้เจาะจงสบประมาทโจทก์ร่วมว่าเป็นคนต่ำต้อยหรือคนเลวแต่อย่างใด เพียงแต่ว่ามียศน้อยเท่านั้น ...
ผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
ผิดฐานหมิ่นประมาท
เป็นคำพูดสุภาพแล้ว
เป็นเพียงคำพูดไม่สุภาพยังไม่เป็นคำด่า ไม่ผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน

คำถามข้อที่ 9.
การดูหมิ่น หมายถึง การดูถูกเหยียดหยาม ทำให้ อับอาย ทำเสียหาย สบประมาท หรือด่า หรือดูถูก
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 10.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๗๙/๒๕๓๖ จำเลยใช้มือผลักหน้าอกของร้อยตำรวจโท ป. ขณะเข้าตรวจค้นตามหมายค้นอันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายจึงเป็นการขัดขวาง เจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ การที่จำเลยชี้นิ้วและพูดด่าร้อยตำรวจโท ป. กับ พวกในขณะเข้าทำการตรวจค้นว่า 'ไอ้พวกอันธพาล ไอ้พวกฉิบหาย ไอ้มือปืน' และยังได้ร้องด่าอีกว่า 'ตำรวจหัวควย'...
ถือได้ว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามจึงเป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ซึ่งกระทำการตามหน้าที่
ไม่ถือว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามจึงเป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ซึ่งกระทำการตามหน้าที่

คำถามข้อที่ 11.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๑๕/๒๕๒๘ ถอดกางเกงแล้วก็ท้าตำรวจมาต่อยกัน...
เป็นแค่คำไม่สุภาพ เป็นการประชด
เจตนาดูหมิ่น
เจตนาหมิ่นประมาืท

คำถามข้อที่ 12.
มาตรา ๑๓๖ ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน แบ่งความผิดออกเป็น ...
1. ส่วนแรก ดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการ ตามหน้าที่
2. ส่วนที่สอง ดูหมิ่นเจ้าพนักงานโดยมีมูลเหดูจูงใจเพราะเจ้าพนักงานนั้นได้ กระทำการตามหน้าที่
ถูก ทั้ง 1 และ 2

คำถามข้อที่ 13.
การว่าเจ้าพนักงานกลั่นแกล้งไม่ให้ความเป็นธรรม เฮงซวย เป็นขี้ข้า ชุ่ย หรือทุจริต ยังไม่เข้าลักษณะเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน เป็นเพียงคำพูดไม่สุภาพเท่านั้น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 14.
จำเลยก็พูดว่ารถยนต์ตำรวจกลัวแม่มันหยัง เป็นคำหยาบคายไม่สมควรด่าเจ้าพนักงานซึ่งกำลังไปปฏิบัติการตามหน้าที่ยังเป็นถ้อยคำเหยียดหยาม ดูถูก ดูหมิ่น เกลียดชังเจ้าพนักงานซึ่งกำลังปฏิบัติการตามหน้าที่ย่อมเป็นความผิด ตามมาตรา ๑๓๖
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
การดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาคดีเกิดได้แม้คดีถึงที่สุดแล้ว
ถูกต้อง (คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๘๐/๒๕๐๕)
ผิด (คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๘๐/๒๕๐๕)

คำถามข้อที่ 16.
การนำคำฟ้องที่ยื่นฟ้องต่อศาลแล้วไปลงพิมพ์มีข้อความตรงตามคำฟ้องทั้งหมดไม่ผิดมาตรา ๑๓๖ เพราะเป็นการแจ้งข่าวด้วยความเป็นธรรมในเรื่องการ ดำเนินการอันเปิดเผยในศาลตามมาตรา ๓๒๙ (๔)
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 17.
ถ้าหากเป็นเรื่องนอกหน้าที่นอกเวลาราชการแล้วไม่ผิดมาตรา ๑๓๖
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 18.
มาตรา ๓๓๑ คู่ความหรือทนายความของคู่ความ ซึ่งแสดงความคิดเห็นหรือ ข้อความในกระบวนพิจารณาคดีในศาล เพื่อประโยชน์แก่คดีของตน ไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาท
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 19.
มาตรา ๑๙๘ ผู้ใดดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณา หรือพิพากษาคดี หรือการกระทำการขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาของศาล...
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 20.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๗๗๗/๒๕๔๕ จำเลยกล่าวข้อความว่า ?ทนายความ คนนี้ใช้ไม่ได้ ทั้งประเทศไทยมีทนายความแบบนี้อยู่คนเดียว ชอบหาเรื่องกลั่นแกล้งจำเลย ประเทศชาติอยู่ไม่ได้แน่ ถ้ายังมีทนายความประเภทนี้ อย่าปล่อยให้คนชั่ว ลอยนวล? และเมื่อผู้พิพากษาตักเตือน จำเลยยังกล่าวต่ออีกว่า ?ท่านครับอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวล? ...
เป็นการระบายความรู้สึกของจำเลยที่มีต่อโจทก์และเป็นการวิจารณ์การทำงานในหน้าที่ทนายความของโจทก์ ซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับจำเลยในความรู้สึกว่าจำเลย ถูกกลั่นแกล้ง หาใช่เป็นการใส่ความให้โจทก์เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชังไม่จึงไม่เป็นหมิ่นประมาท
เป็นการใส่ความให้โจทก์เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง จึงเป็นหมิ่นประมาท


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ เตรียมสอบ คลิก!]

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 23223 คน