หมวดหมู่  กลุ่มกฎหมายอาญา มาตรา 1-58 ,107-208

แบบทดสอบ แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา1-58,107-208 ชุดที่ 1


 แบบทดสอบความรู้ กฏหมายอาญา มาตรา1-58,107-208 จากรวมคำบรรยายเนติ
---------------------------------------------

แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา1-58,107-208 ชุดที่ 1 | กลุ่มกฎหมายอาญา มาตรา 1-58 ,107-208 ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
การขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาของศาลตามมาตรา ๑๙๘ ต้อง เป็นการขัดขวางในเนื้อหาของคดีที่ฟ้องร้อง ไม่ใช่ขัดขวางการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
การว่าเจ้าพนักงานกลั่นแกล้งไม่ให้ความเป็นธรรม เฮงซวย เป็นขี้ข้า ชุ่ย หรือทุจริต ยังไม่เข้าลักษณะเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน เป็นเพียงคำพูดไม่สุภาพเท่านั้น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
การดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาคดีเกิดได้แม้คดีถึงที่สุดแล้ว
ถูกต้อง (คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๘๐/๒๕๐๕)
ผิด (คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๘๐/๒๕๐๕)

คำถามข้อที่ 4.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๔๒๕/๒๕๔๕ ขณะโจทก์เดินอยู่ที่หน้าหอประชุม จำเลย เมื่อมาที่โจทก์แล้วพูดกับชาวบ้านที่เดินผ่านมาว่า ?ระวังทนายสกปรกจะเอาเรื่อง?...
ไม่เป็นหมิ่นประมาท
เป็นหมิ่นประมาท

คำถามข้อที่ 5.
มาตรา ๓๓๑ คู่ความ หรือทนายความของคู่ความ ซึ่งแสดงความคิดเห็นหรือ ข้อความในกระบวนพิจารณาคดีในศาล เพื่อประโยชน์แก่คดีของตน ไม่มีความผิดฐาน หมิ่นประมาท
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๗๑๓/๒๕๑๙ พวกมึงตำรวจ ไม่มีความหมายสำหรับ กูหรอก ใครอยากจะจับก็มาจับเลยในเมื่อกูไม่ได้กระทำผิด..
เป็นเพียงถ้อยคำไม่สุภาพ ยังไม่ถึงขั้นดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
หมิ่นเจ้าพนักงาน
หมิ่นประมาท

คำถามข้อที่ 7.
มาตรา ๑๑๒ ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวาง โทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี...
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 8.
มาตรา ๑๙๘ ผู้ใดดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณา หรือพิพากษาคดี หรือการกระทำการขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาของศาล...
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๘/๒๕๓๒ จำเลยเชื่อว่าคนที่มาจับไม่ใช่ตำรวจและจำเลยก็ไม่ได้กระทำผิด ไม่ยอมให้ตำรวจค้นและพูดขึ้นว่าไอ้พวกสัตว์พวกนี้ไม่ใช่ตำรวจ อย่าให้มันค้นและต่อยตำรวจ....
เป็นการต่อสู้ขัดขวางและเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
ไม่เป็นการต่อสู้ขัดขวางและไม่เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน

คำถามข้อที่ 10.
ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษา
มาตรา ๑๙๘
มาตรา ๑๘๙

คำถามข้อที่ 11.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๑๕/๒๕๒๘ ถอดกางเกงแล้วก็ท้าตำรวจมาต่อยกัน...
เป็นแค่คำไม่สุภาพ เป็นการประชด
เจตนาดูหมิ่น
เจตนาหมิ่นประมาืท

คำถามข้อที่ 12.
ดูหมิ่นซึ่งหน้าคุณธรรมทางกฎหมายไม่ใช่มีเพียงเรื่องเกียรติ แต่ยังรวมถึงการป้องยันเหตุร้ายแรงที่เกิดจากการดูหมิ่นกันซึ่งหน้าด้วย
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
คำดูหมิ่นต้องกล่าวถึงเจ้าพนักงานคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะเจาะจง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 14.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๒๐/๒๕๒๙ ตำรวจตั้งด่านขณะที่จำเลยขับรถแท็กซี่ จำเลยซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่ถามว่าเป็นด่านจริงหรือด่านผีตำรวจบอกว่าด่านจริง มีนายตำรวจประจำอยู่จะให้มาพูดด้วยก็ได้ จำเลยบอกไม่พูดหรอกร้อยโทกระจอก หาได้เจาะจงสบประมาทโจทก์ร่วมว่าเป็นคนต่ำต้อยหรือคนเลวแต่อย่างใด เพียงแต่ว่ามียศน้อยเท่านั้น ...
ผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
ผิดฐานหมิ่นประมาท
เป็นคำพูดสุภาพแล้ว
เป็นเพียงคำพูดไม่สุภาพยังไม่เป็นคำด่า ไม่ผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน

คำถามข้อที่ 15.
มาตรา ๑๓๖ ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน แบ่งความผิดออกเป็น ...
1. ส่วนแรก ดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการ ตามหน้าที่
2. ส่วนที่สอง ดูหมิ่นเจ้าพนักงานโดยมีมูลเหดูจูงใจเพราะเจ้าพนักงานนั้นได้ กระทำการตามหน้าที่
ถูก ทั้ง 1 และ 2

คำถามข้อที่ 16.
จำเลยก็พูดว่ารถยนต์ตำรวจกลัวแม่มันหยัง เป็นคำหยาบคายไม่สมควรด่าเจ้าพนักงานซึ่งกำลังไปปฏิบัติการตามหน้าที่ยังเป็นถ้อยคำเหยียดหยาม ดูถูก ดูหมิ่น เกลียดชังเจ้าพนักงานซึ่งกำลังปฏิบัติการตามหน้าที่ย่อมเป็นความผิด ตามมาตรา ๑๓๖
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 17.
ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน คือ ..
มาตรา ๑๓๖
มาตรา ๑๓๗

คำถามข้อที่ 18.
ลักษณะของการดูหมิ่นเป็นการลดคุณค่าของผู้ถูกดูหมิ่นในทางสังคมลงมา อาจจะกระทำด้วยวาจาหรือท่าทางก็ได้ ดังนี้ การเปลือยกายให้ของลับเจ้าพนักงาน เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 19.
มาตรา ๑๓๖ ต้องเป็นเจ้าพนักงานขณะถูกดูหมิ่น...
ถ้าปลดเกษียณไป แล้วหรือลาออก ไปแล้วก็ไม่อาจจะผิดมาตรา ๑๓๖ ได้
ถ้าปลดเกษียณไปแล้ว ก็ยังผิดมาตรา ๑๓๖ ได้
ถ้าลาออกไปแล้ว ก็ยังผิดมาตรา ๑๓๖ ได้

คำถามข้อที่ 20.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๗๙/๒๕๓๖ จำเลยใช้มือผลักหน้าอกของร้อยตำรวจโท ป. ขณะเข้าตรวจค้นตามหมายค้นอันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายจึงเป็นการขัดขวาง เจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ การที่จำเลยชี้นิ้วและพูดด่าร้อยตำรวจโท ป. กับ พวกในขณะเข้าทำการตรวจค้นว่า 'ไอ้พวกอันธพาล ไอ้พวกฉิบหาย ไอ้มือปืน' และยังได้ร้องด่าอีกว่า 'ตำรวจหัวควย'...
ถือได้ว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามจึงเป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ซึ่งกระทำการตามหน้าที่
ไม่ถือว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามจึงเป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ซึ่งกระทำการตามหน้าที่


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml