หมวดหมู่  กลุ่มกฎหมายอาญา มาตรา 1-58 ,107-208

แบบทดสอบ แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา1-58,107-208 ชุดที่ 1


 แบบทดสอบความรู้ กฏหมายอาญา มาตรา1-58,107-208 จากรวมคำบรรยายเนติ
---------------------------------------------

แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา1-58,107-208 ชุดที่ 1 | กลุ่มกฎหมายอาญา มาตรา 1-58 ,107-208 ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
มาตรา ๓๒๘ ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณา... ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
มาตรา ๑๓๖ ต้องเป็นเจ้าพนักงานขณะถูกดูหมิ่น...
ถ้าปลดเกษียณไป แล้วหรือลาออก ไปแล้วก็ไม่อาจจะผิดมาตรา ๑๓๖ ได้
ถ้าปลดเกษียณไปแล้ว ก็ยังผิดมาตรา ๑๓๖ ได้
ถ้าลาออกไปแล้ว ก็ยังผิดมาตรา ๑๓๖ ได้

คำถามข้อที่ 3.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๕๖/๒๕๐๖ จำเลยพูดว่าผู้พิพากษาในศาลขณะกำลังพิจารณาคดีว่า ไม่นึกเลยว่าสำนวนนี้จะตกกับผู้พิพากษาคนนี้ อย่างนี้เป็นการดูหมิ่น ผู้พิพากษาในการพิจารณาคดี....
อย่างนี้เป็นการดูหมิ่น ผู้พิพากษาในการพิจารณาคดี
อย่างนี้ไม่เป็นการดูหมิ่น ผู้พิพากษาในการพิจารณาคดี

คำถามข้อที่ 4.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๘/๒๕๓๒ จำเลยเชื่อว่าคนที่มาจับไม่ใช่ตำรวจและจำเลยก็ไม่ได้กระทำผิดไม่ยอมให้ตำรวจตรวจค้นและพูดขึ้นว่าไอ้พวกสัตว์พวกนี้ ไม่ใช่ตำรวจอย่าให้มันค้นและต่อยตำรวจ ...
ไม่เป็นการต่อสู้ขัดขวางและไม่เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
ไม่เป็นการต่อสู้ขัดขวาง
ไม่เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
เป็นการกระทำไม่สมควร

คำถามข้อที่ 5.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๖/๒๕๐๖ จำเลยกล่าวถ้อยคำว่า ผู้อำนวยการคนนี้ ใครว่าดี ตอนนี้ดีแตกเสียแล้วมาติดต่อเรื่องคนไข้ก็มาไล่ โรงพยาบาลเป็นของรัฐ ไม่ใช่ของผู้อำนวยการ บ้านที่ผู้อำนวยการอยู่ก็อาศัยเขาอยู่ ใจร้อนยังกับไฟ ไม่มารักษาที่นี่จะนำไปลงหนังสือพิมพ์ ศาลฎีกาว่า...
เป็นการดูหมิ่นหรือใส่ความ
เป็นการหมิ่นประมาท
เป็นการกล่าวด้วยความน้อยใจ มีอารมณ์โกรธ เนื่องจากถูกนายแพทย์ผู้อำนวยการพูดทำนองไล่ เป็นการพูดที่ไม่สมควร ขาดคารวะยังไม่ถึงขั้นเป็นการดูหมิ่นหรือใส่ความไม่ผิดมาตรา ๑๓๖

คำถามข้อที่ 6.
มาตรา ๓๒๗ ผู้ใดใส่ความผู้ตายต่อบุคคลที่สาม และการใส่ความนั้นน่าจะเป็นเหตุให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานประมาท ต้องระวางโทษดังบัญญัติไว้ในมาตรา ๓๒๖ นั้น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ หรือเพราะ ได้กระทำการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษ...
มาตรา ๑๓๖
มาตรา ๑๓๘

คำถามข้อที่ 8.
จำเลยพูดกับตำรวจว่ารถคันนี้แน่น เหมือนกัน ทำไมไม่จับแกล้งจับผมคนเดียว ตำรวจลำพูนไม่ให้ความเป็นธรรม เป็นการกล่าว ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
พลตำรวจเหลืองจะเข้าจับกุมนายเขียวตามหน้าที่ในข้อหาลักทรัพย์ นายเขียวไม่ยอมให้จับและด้วยความโกรธนายเขียวจึงถ่มน้ำลายใส่พลตำรวจเหลืองดังนี้ เขียวมีความผิดฐานใด
นายเขียวมีความผิดตามมาตรา ๑๓๖ เพราะเป็นการดูหมิ่น เหยียดหยามเจ้าพนักงานซึ่งปฎิบัติการตามหน้าที่และก็เป็นความผิดฐานทำให้ของโสโครก เปรอะเปื้อนตามมาตรา ๓๘๕ และเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายโดยการถ่มน้ำลายใส่แต่ ไม่เกิดอันตรายแก่กายตามมาตรา ๓๙๑ อันเป็นกรรมเดียวผิดหลายบท
นายเขียวไม่มีความผิดตามมาตรา ๑๓๖ เพราะไม่เป็นการดูหมิ่น เหยียดหยามเจ้าพนักงานซึ่งปฎิบัติการตามหน้าที่ แต่เป็นความผิดฐานทำให้ของโสโครก เปรอะเปื้อนตามมาตรา ๓๘๕ และเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายโดยการถ่มน้ำลายใส่แต่ ไม่เกิดอันตรายแก่กายตามมาตรา ๓๙๑ อันเป็นกรรมเดียวผิดหลายบท

คำถามข้อที่ 10.
การร้องเรียนเท็จเป็นการดูหมิ่นผู้พิพากษาได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 11.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๙/๒๔๗๐ ด่าตำรวจนครบาล ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า...
ไม่อาจทราบได้ว่าเป็นผู้ใดเพราะตำรวจนครบาลมีมากไม่ผิดมาตรา ๑๓๖
เพียงเท่านี้ก็ ผิดมาตรา ๑๓๖

คำถามข้อที่ 12.
ดูหมิ่นซึ่งหน้าคุณธรรมทางกฎหมายไม่ใช่มีเพียงเรื่องเกียรติ แต่ยังรวมถึงการป้องยันเหตุร้ายแรงที่เกิดจากการดูหมิ่นกันซึ่งหน้าด้วย
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
คำว่า ?ตอแหล? ว่าเป็นการด่าคนที่พูดเท็จ ซึ่งมีความหมายในทางเสื่อมเสีย การที่จำเลยกล่าวถ้อยคำดังกล่าวต่อผู้เสียหาย จึงเป็นการด่าผู้เสียหาย เป็นการดูถูกเหยียดหยามและสบประมาทผู้เสียหายว่าเป็นคนพูดเท็จ จึงเป็นการดูหมิ่น ผู้เสียหาย
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 14.
?พวกมึงเป็นข้าราชการรังแกประชาชน แกล้งจับกู? เป็นถ้อยคำดูถูกสบประมาท จึงมีความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๒๑/๒๔๙๙ ด่านายกเทศมนตรีเพราะเอาคนงาน เทศบาลไปรังวัดที่ดิน ...
เป็นเรื่องในหน้าที่
เป็นเรื่องนอกหน้าที่

คำถามข้อที่ 16.
การว่าเจ้าพนักงานกลั่นแกล้งไม่ให้ความเป็นธรรม เฮงซวย เป็นขี้ข้า ชุ่ย หรือทุจริต ยังไม่เข้าลักษณะเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน เป็นเพียงคำพูดไม่สุภาพเท่านั้น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 17.
หนังสือพิมพ์ที่นำข้อความที่กล่าวหมิ่นประมาทโดยทั่วๆ ไป มาลงพิมพ์โฆษณาเผยแพร่ แม้มิได้เสริมแต่งข้อความหรือสอดแทรกความคิดเห็น ก็ยังมีความผิดฐานหมิ่นประมาท
ถูกต้อง (คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๐๖๐/๒๕๔๘)
ผิด (คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๐๖๐/๒๕๔๘)

คำถามข้อที่ 18.
ไม่เป็นการดูหมิ่น คือ คำกล่าวที่มีลักษณะเป็นคำหยาบคาย ไม่ถูกหูผู้ฟัง เป็นคำไม่สุภาพ หรือเป็นเพียงคำปรารภ คำปรับทุกข์ ไม่เป็นการดูหมิ่น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 19.
๖ พนักงานสอบสวนเป็นขี้ข้าเป็นลูกน้อง ของอัยการทำงานอยู่ใต้อาณัติของอัยการ ไม่เป็นการดูหมิ่น เป็นคำพูดไม่สุภาพเท่านั้น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 20.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๓๗/๒๕๐๔ และ ๑๐๘๑/๒๕๐๕ ตำรวจกำลังไล่จับ ผู้ต้องหา ผู้ต้องหากล่าวคำดูหมิ่น แม้จะไม่ระบุชื่อตำรวจว่าคนใดในสองคนหรือสามคน ที่ไล่ตามมา...
ก็พอเล็งเห็นได้ว่ากำลังดูหมิ่นเจ้าพนักงานที่กำลังไล่จับอยู่ จึงผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานได้
ไม่เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานที่กำลังไล่จับ เพราะกำลังหนี


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 23522 คน