หมวดหมู่  กลุ่มกฎหมายอาญา มาตรา 1-58 ,107-208

แบบทดสอบ แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา1-58,107-208 ชุดที่ 1


 แบบทดสอบความรู้ กฏหมายอาญา มาตรา1-58,107-208 จากรวมคำบรรยายเนติ
---------------------------------------------

แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา1-58,107-208 ชุดที่ 1 | กลุ่มกฎหมายอาญา มาตรา 1-58 ,107-208 ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
มาตรา ๓๓๑ คู่ความ หรือทนายความของคู่ความ ซึ่งแสดงความคิดเห็นหรือ ข้อความในกระบวนพิจารณาคดีในศาล เพื่อประโยชน์แก่คดีของตน ไม่มีความผิดฐาน หมิ่นประมาท
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
เมื่อการกระทำเป็นความผิดตามมาตรา ๑๙๘ ซึ่งเป็นบทเฉพาะแล้วก็ไม่ต้องปรับบทว่าผิด มาตรา ๑๓๖ ซึ่งเป็นบททั่วไป
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๒๐/๒๕๒๙ ตำรวจตั้งด่านขณะที่จำเลยขับรถแท็กซี่ จำเลยซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่ถามว่าเป็นด่านจริงหรือด่านผีตำรวจบอกว่าด่านจริง มีนายตำรวจประจำอยู่จะให้มาพูดด้วยก็ได้ จำเลยบอกไม่พูดหรอกร้อยโทกระจอก หาได้เจาะจงสบประมาทโจทก์ร่วมว่าเป็นคนต่ำต้อยหรือคนเลวแต่อย่างใด เพียงแต่ว่ามียศน้อยเท่านั้น ...
ผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
ผิดฐานหมิ่นประมาท
เป็นคำพูดสุภาพแล้ว
เป็นเพียงคำพูดไม่สุภาพยังไม่เป็นคำด่า ไม่ผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน

คำถามข้อที่ 4.
ดูหมิ่นซึ่งหน้าคุณธรรมทางกฎหมายไม่ใช่มีเพียงเรื่องเกียรติ แต่ยังรวมถึงการป้องยันเหตุร้ายแรงที่เกิดจากการดูหมิ่นกันซึ่งหน้าด้วย
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
คำดูหมิ่นต้องกล่าวถึงเจ้าพนักงานคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะเจาะจง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
จำเลยพูดกับตำรวจว่ารถคันนี้แน่น เหมือนกัน ทำไมไม่จับแกล้งจับผมคนเดียว ตำรวจลำพูนไม่ให้ความเป็นธรรม เป็นการกล่าว ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 7.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๑๕/๒๕๑๘ พูดกับตำรวจว่า ถ้าแน่จริงให้ถอดปืนมาต่อยกันตัวต่อตัว ยิงกันคนละนัดก็ได้..
เป็นคำไม่สุภาพไม่สมควร
ผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
ผิดฐานหมิ่นประมาท

คำถามข้อที่ 8.
กล่าวกับตำรวจหาว่า ตำรวจแกล้งจับ เป็นการดูหมิ่น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๘/๒๕๓๒ จำเลยเชื่อว่าคนที่มาจับไม่ใช่ตำรวจและจำเลยก็ไม่ได้กระทำผิด ไม่ยอมให้ตำรวจค้นและพูดขึ้นว่าไอ้พวกสัตว์พวกนี้ไม่ใช่ตำรวจ อย่าให้มันค้นและต่อยตำรวจ....
เป็นการต่อสู้ขัดขวางและเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
ไม่เป็นการต่อสู้ขัดขวางและไม่เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน

คำถามข้อที่ 10.
?ตำรวจแม่ง...ใช้ไม่ได้? เป็นเพียงคำกล่าวที่ไม่สุภาพและไม่สมควรเท่านั้น แต่ไม่ถึงขั้นมุ่งหมายที่จะด่า ดูถูกเหยียบหยามหรือ สบประมาทแต่อย่างใด จึงไม่เป็นความผิด
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 11.
?พวกมึงเป็นข้าราชการรังแกประชาชน แกล้งจับกู? เป็นถ้อยคำดูถูกสบประมาท จึงมีความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๖/๒๕๐๖ จำเลยกล่าวถ้อยคำว่า ผู้อำนวยการคนนี้ ใครว่าดี ตอนนี้ดีแตกเสียแล้วมาติดต่อเรื่องคนไข้ก็มาไล่ โรงพยาบาลเป็นของรัฐ ไม่ใช่ของผู้อำนวยการ บ้านที่ผู้อำนวยการอยู่ก็อาศัยเขาอยู่ ใจร้อนยังกับไฟ ไม่มารักษาที่นี่จะนำไปลงหนังสือพิมพ์ ศาลฎีกาว่า...
เป็นการดูหมิ่นหรือใส่ความ
เป็นการหมิ่นประมาท
เป็นการกล่าวด้วยความน้อยใจ มีอารมณ์โกรธ เนื่องจากถูกนายแพทย์ผู้อำนวยการพูดทำนองไล่ เป็นการพูดที่ไม่สมควร ขาดคารวะยังไม่ถึงขั้นเป็นการดูหมิ่นหรือใส่ความไม่ผิดมาตรา ๑๓๖

คำถามข้อที่ 13.
การดูหมิ่นพิจารณาเพียงว่าเป็นการดูถูกเหยียดหยามสบประมาทหรือทำให้อับอายหรือไม่ ไม่ต้องถึงกับเป็นการใส่ความ
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 14.
ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน คือ ..
มาตรา ๑๓๖
มาตรา ๑๓๗

คำถามข้อที่ 15.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๗๙/๒๕๓๖ จำเลยใช้มือผลักหน้าอกของร้อยตำรวจโท ป. ขณะเข้าตรวจค้นตามหมายค้นอันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายจึงเป็นการขัดขวาง เจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ การที่จำเลยชี้นิ้วและพูดด่าร้อยตำรวจโท ป. กับ พวกในขณะเข้าทำการตรวจค้นว่า 'ไอ้พวกอันธพาล ไอ้พวกฉิบหาย ไอ้มือปืน' และยังได้ร้องด่าอีกว่า 'ตำรวจหัวควย'...
ถือได้ว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามจึงเป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ซึ่งกระทำการตามหน้าที่
ไม่ถือว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามจึงเป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ซึ่งกระทำการตามหน้าที่

คำถามข้อที่ 16.
การดูหมิ่น หมายถึง การดูถูกเหยียดหยาม ทำให้ อับอาย ทำเสียหาย สบประมาท หรือด่า หรือดูถูก
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 17.
จำเลยก็พูดว่ารถยนต์ตำรวจกลัวแม่มันหยัง เป็นคำหยาบคายไม่สมควรด่าเจ้าพนักงานซึ่งกำลังไปปฏิบัติการตามหน้าที่ยังเป็นถ้อยคำเหยียดหยาม ดูถูก ดูหมิ่น เกลียดชังเจ้าพนักงานซึ่งกำลังปฏิบัติการตามหน้าที่ย่อมเป็นความผิด ตามมาตรา ๑๓๖
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 18.
พลตำรวจเหลืองจะเข้าจับกุมนายเขียวตามหน้าที่ในข้อหาลักทรัพย์ นายเขียวไม่ยอมให้จับและด้วยความโกรธนายเขียวจึงถ่มน้ำลายใส่พลตำรวจเหลืองดังนี้ เขียวมีความผิดฐานใด
นายเขียวมีความผิดตามมาตรา ๑๓๖ เพราะเป็นการดูหมิ่น เหยียดหยามเจ้าพนักงานซึ่งปฎิบัติการตามหน้าที่และก็เป็นความผิดฐานทำให้ของโสโครก เปรอะเปื้อนตามมาตรา ๓๘๕ และเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายโดยการถ่มน้ำลายใส่แต่ ไม่เกิดอันตรายแก่กายตามมาตรา ๓๙๑ อันเป็นกรรมเดียวผิดหลายบท
นายเขียวไม่มีความผิดตามมาตรา ๑๓๖ เพราะไม่เป็นการดูหมิ่น เหยียดหยามเจ้าพนักงานซึ่งปฎิบัติการตามหน้าที่ แต่เป็นความผิดฐานทำให้ของโสโครก เปรอะเปื้อนตามมาตรา ๓๘๕ และเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายโดยการถ่มน้ำลายใส่แต่ ไม่เกิดอันตรายแก่กายตามมาตรา ๓๙๑ อันเป็นกรรมเดียวผิดหลายบท

คำถามข้อที่ 19.
การหมิ่นประมาทถ้ามีการกระทำในลักษณะเป็นการสบประมาทอยู่ด้วย ก็จะกลายเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานได้ ก็จะมีความผิดทั้ง มาตรา ๓๒๖ และ มาตรา ๑๓๖
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 20.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๒๑/๒๔๙๙ ด่านายกเทศมนตรีเพราะเอาคนงาน เทศบาลไปรังวัดที่ดิน ...
เป็นเรื่องในหน้าที่
เป็นเรื่องนอกหน้าที่


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24175 คน