หมวดหมู่  กลุ่มกฎหมายอาญา มาตรา 1-58 ,107-208

แบบทดสอบ แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา1-58,107-208 ชุดที่ 1


 แบบทดสอบความรู้ กฏหมายอาญา มาตรา1-58,107-208 จากรวมคำบรรยายเนติ
---------------------------------------------

แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา1-58,107-208 ชุดที่ 1 | กลุ่มกฎหมายอาญา มาตรา 1-58 ,107-208 ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ หรือเพราะ ได้กระทำการตามหน้าที่ ต้องระวางโทษ...
มาตรา ๑๓๖
มาตรา ๑๓๘

คำถามข้อที่ 2.
การร้องเรียนเท็จเป็นการดูหมิ่นผู้พิพากษาได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 3.
ลูกเรียกแม่ว่าอีเฒ่าและขึ้นมึงกูกับแม่เป็นการแสดงถึงความดูหมิ่น เหยียดหยาม และไม่ให้ความเคารพผู้ให้กำเนิด และการกล่าวว่าแม่ว่าไม่มีศีลธรรม เป็นการกล่าวหาว่าแม่เป็นคนประพฤติไม่ดี ไม่ชอบ อันเป็นการลบหลู่ และอกตัญญูต่อมารดาผู้มีพระคุณ ถือได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาทแม่อย่างร้ายแรง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 4.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๗๐/๒๕๐๖ การที่จำเลยนั่งอยู่ในรถ เจ้าพนักงานเรียกให้ลงจากรถเพื่อจับกุมในข้อหาลักทรัพย์หรือรับของโจร จำเลยพูดว่า เป็นเจ้าพนักงานเอาอำนาจอย่างไรมาใช้รุนแรงเกินไป ...
คำกล่าวประท้วงของจำเลยโดยมีเหตุผล ไม่เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
คำกล่าวประท้วงของจำเลยโดยมีเหตุผล แต่เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน

คำถามข้อที่ 5.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๘๖๐/๒๕๒๑ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัยว่า พูดกับนายอำเภอ บอกว่า มึงเป็นนายอำเภอได้อย่างไรไม่รับผิดชอบ เนื่องจากนายอำเภอบอกปัดให้ไป หาปลัดอำเภอ ...
อย่างนี้เป็นแต่คำไม่สุภาพไม่ถึงขั้นดูหมิ่น
ถึงขั้นดูหมิ่นแล้ว

คำถามข้อที่ 6.
ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ต้องเป็นการกระทำต่อเจ้าพนักงาน ซึ่งกระทำการตาม หน้าที่หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่
ถูกต้อง
ผิด ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ก็ได้

คำถามข้อที่ 7.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๗๗๗/๒๕๔๕ จำเลยกล่าวข้อความว่า ?ทนายความ คนนี้ใช้ไม่ได้ ทั้งประเทศไทยมีทนายความแบบนี้อยู่คนเดียว ชอบหาเรื่องกลั่นแกล้งจำเลย ประเทศชาติอยู่ไม่ได้แน่ ถ้ายังมีทนายความประเภทนี้ อย่าปล่อยให้คนชั่ว ลอยนวล? และเมื่อผู้พิพากษาตักเตือน จำเลยยังกล่าวต่ออีกว่า ?ท่านครับอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวล? ...
เป็นการระบายความรู้สึกของจำเลยที่มีต่อโจทก์และเป็นการวิจารณ์การทำงานในหน้าที่ทนายความของโจทก์ ซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับจำเลยในความรู้สึกว่าจำเลย ถูกกลั่นแกล้ง หาใช่เป็นการใส่ความให้โจทก์เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชังไม่จึงไม่เป็นหมิ่นประมาท
เป็นการใส่ความให้โจทก์เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง จึงเป็นหมิ่นประมาท

คำถามข้อที่ 8.
การดูหมิ่น หมายถึง การดูถูกเหยียดหยาม ทำให้ อับอาย ทำเสียหาย สบประมาท หรือด่า หรือดูถูก
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๓๗/๒๕๐๔ และ ๑๐๘๑/๒๕๐๕ ตำรวจกำลังไล่จับ ผู้ต้องหา ผู้ต้องหากล่าวคำดูหมิ่น แม้จะไม่ระบุชื่อตำรวจว่าคนใดในสองคนหรือสามคน ที่ไล่ตามมา...
ก็พอเล็งเห็นได้ว่ากำลังดูหมิ่นเจ้าพนักงานที่กำลังไล่จับอยู่ จึงผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานได้
ไม่เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานที่กำลังไล่จับ เพราะกำลังหนี

คำถามข้อที่ 10.
หนังสือพิมพ์ที่นำข้อความที่กล่าวหมิ่นประมาทโดยทั่วๆ ไป มาลงพิมพ์โฆษณาเผยแพร่ แม้มิได้เสริมแต่งข้อความหรือสอดแทรกความคิดเห็น ก็ยังมีความผิดฐานหมิ่นประมาท
ถูกต้อง (คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๐๖๐/๒๕๔๘)
ผิด (คำพิพากษาฎีกาที่ ๖๐๖๐/๒๕๔๘)

คำถามข้อที่ 11.
จำเลยก็พูดว่ารถยนต์ตำรวจกลัวแม่มันหยัง เป็นคำหยาบคายไม่สมควรด่าเจ้าพนักงานซึ่งกำลังไปปฏิบัติการตามหน้าที่ยังเป็นถ้อยคำเหยียดหยาม ดูถูก ดูหมิ่น เกลียดชังเจ้าพนักงานซึ่งกำลังปฏิบัติการตามหน้าที่ย่อมเป็นความผิด ตามมาตรา ๑๓๖
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
คำว่า ?ตอแหล? ว่าเป็นการด่าคนที่พูดเท็จ ซึ่งมีความหมายในทางเสื่อมเสีย การที่จำเลยกล่าวถ้อยคำดังกล่าวต่อผู้เสียหาย จึงเป็นการด่าผู้เสียหาย เป็นการดูถูกเหยียดหยามและสบประมาทผู้เสียหายว่าเป็นคนพูดเท็จ จึงเป็นการดูหมิ่น ผู้เสียหาย
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
ไม่เป็นการดูหมิ่น คือ คำกล่าวที่มีลักษณะเป็นคำหยาบคาย ไม่ถูกหูผู้ฟัง เป็นคำไม่สุภาพ หรือเป็นเพียงคำปรารภ คำปรับทุกข์ ไม่เป็นการดูหมิ่น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 14.
กล่าวกับตำรวจหาว่า ตำรวจแกล้งจับ เป็นการดูหมิ่น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๔๒๕/๒๕๔๕ ขณะโจทก์เดินอยู่ที่หน้าหอประชุม จำเลย เมื่อมาที่โจทก์แล้วพูดกับชาวบ้านที่เดินผ่านมาว่า ?ระวังทนายสกปรกจะเอาเรื่อง?...
ไม่เป็นหมิ่นประมาท
เป็นหมิ่นประมาท

คำถามข้อที่ 16.
มาตรา ๑๑๒ ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวาง โทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี...
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 17.
การขัดขวางการพิจารณาหรือพิพากษาของศาลตามมาตรา ๑๙๘ ต้อง เป็นการขัดขวางในเนื้อหาของคดีที่ฟ้องร้อง ไม่ใช่ขัดขวางการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 18.
การหมิ่นประมาทถ้ามีการกระทำในลักษณะเป็นการสบประมาทอยู่ด้วย ก็จะกลายเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานได้ ก็จะมีความผิดทั้ง มาตรา ๓๒๖ และ มาตรา ๑๓๖
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 19.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๒๘/๒๕๓๒ จำเลยเชื่อว่าคนที่มาจับไม่ใช่ตำรวจและจำเลยก็ไม่ได้กระทำผิดไม่ยอมให้ตำรวจตรวจค้นและพูดขึ้นว่าไอ้พวกสัตว์พวกนี้ ไม่ใช่ตำรวจอย่าให้มันค้นและต่อยตำรวจ ...
ไม่เป็นการต่อสู้ขัดขวางและไม่เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
ไม่เป็นการต่อสู้ขัดขวาง
ไม่เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
เป็นการกระทำไม่สมควร

คำถามข้อที่ 20.
?ตำรวจแม่ง...ใช้ไม่ได้? เป็นเพียงคำกล่าวที่ไม่สุภาพและไม่สมควรเท่านั้น แต่ไม่ถึงขั้นมุ่งหมายที่จะด่า ดูถูกเหยียบหยามหรือ สบประมาทแต่อย่างใด จึงไม่เป็นความผิด
ถูกต้อง
ผิด


  

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[ร่วมสนับสนุนเว็บไซต์ ]
[ดาวน์โหลดข้อมูล เตรียมสอบ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/72

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/72

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 23733 คน