LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]
หมวดหมู่  กลุ่มกฎหมายอาญา มาตรา 1-58 ,107-208

แบบทดสอบ แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา1-58,107-208 ชุดที่ 1


 แบบทดสอบความรู้ กฏหมายอาญา มาตรา1-58,107-208 จากรวมคำบรรยายเนติ
---------------------------------------------

แบบทดสอบ กฏหมายอาญา มาตรา1-58,107-208 ชุดที่ 1 | กลุ่มกฎหมายอาญา มาตรา 1-58 ,107-208 ที่ LawSiam.com

คำถามข้อที่ 1.
การร้องเรียนเท็จเป็นการดูหมิ่นผู้พิพากษาได้
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 2.
ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษา
มาตรา ๑๙๘
มาตรา ๑๘๙

คำถามข้อที่ 3.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๙๒๐/๒๕๐๘ ขณะที่เกิดเหตุ พนักงานสอบสวน กำลัง กินอาหารอยู่กับภรรยาที่บ้านพัก ไม่ใช่เวลาปฏิบัติราชการตามหน้าที่....
ถือไม่ได้ว่าจำเลยดูหมิ่นเจ้าพนักงานเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๖
ถือว่าจำเลยดูหมิ่นเจ้าพนักงานเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๖

คำถามข้อที่ 4.
การว่าเจ้าพนักงานกลั่นแกล้งไม่ให้ความเป็นธรรม เฮงซวย เป็นขี้ข้า ชุ่ย หรือทุจริต ยังไม่เข้าลักษณะเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน เป็นเพียงคำพูดไม่สุภาพเท่านั้น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 5.
ไม่เป็นการดูหมิ่น คือ คำกล่าวที่มีลักษณะเป็นคำหยาบคาย ไม่ถูกหูผู้ฟัง เป็นคำไม่สุภาพ หรือเป็นเพียงคำปรารภ คำปรับทุกข์ ไม่เป็นการดูหมิ่น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 6.
พลตำรวจเหลืองจะเข้าจับกุมนายเขียวตามหน้าที่ในข้อหาลักทรัพย์ นายเขียวไม่ยอมให้จับและด้วยความโกรธนายเขียวจึงถ่มน้ำลายใส่พลตำรวจเหลืองดังนี้ เขียวมีความผิดฐานใด
นายเขียวมีความผิดตามมาตรา ๑๓๖ เพราะเป็นการดูหมิ่น เหยียดหยามเจ้าพนักงานซึ่งปฎิบัติการตามหน้าที่และก็เป็นความผิดฐานทำให้ของโสโครก เปรอะเปื้อนตามมาตรา ๓๘๕ และเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายโดยการถ่มน้ำลายใส่แต่ ไม่เกิดอันตรายแก่กายตามมาตรา ๓๙๑ อันเป็นกรรมเดียวผิดหลายบท
นายเขียวไม่มีความผิดตามมาตรา ๑๓๖ เพราะไม่เป็นการดูหมิ่น เหยียดหยามเจ้าพนักงานซึ่งปฎิบัติการตามหน้าที่ แต่เป็นความผิดฐานทำให้ของโสโครก เปรอะเปื้อนตามมาตรา ๓๘๕ และเป็นการใช้กำลังประทุษร้ายโดยการถ่มน้ำลายใส่แต่ ไม่เกิดอันตรายแก่กายตามมาตรา ๓๙๑ อันเป็นกรรมเดียวผิดหลายบท

คำถามข้อที่ 7.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๑๕/๒๕๒๘ ถอดกางเกงแล้วก็ท้าตำรวจมาต่อยกัน...
เป็นแค่คำไม่สุภาพ เป็นการประชด
เจตนาดูหมิ่น
เจตนาหมิ่นประมาืท

คำถามข้อที่ 8.
จำเลยพูดกับตำรวจว่ารถคันนี้แน่น เหมือนกัน ทำไมไม่จับแกล้งจับผมคนเดียว ตำรวจลำพูนไม่ให้ความเป็นธรรม เป็นการกล่าว ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 9.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๒๐๒/๒๕๒๑ นายตำรวจกลับจากงานแต่งงานเกิดโต้เถียง กับจำเลย นายตำรวจไม่ได้กระทำการตามหน้าที่และไม่ได้แสดงบัตรให้จำเลยดู จำเลย ไม่รู้ว่าเป็นตำรวจไม่เป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงาน และคำกล่าวไม่สุภาพขณะโต้เถียงกัน ...
ไม่เป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้า
เป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้า

คำถามข้อที่ 10.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๒๐/๒๕๒๙ ตำรวจตั้งด่านขณะที่จำเลยขับรถแท็กซี่ จำเลยซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่ถามว่าเป็นด่านจริงหรือด่านผีตำรวจบอกว่าด่านจริง มีนายตำรวจประจำอยู่จะให้มาพูดด้วยก็ได้ จำเลยบอกไม่พูดหรอกร้อยโทกระจอก หาได้เจาะจงสบประมาทโจทก์ร่วมว่าเป็นคนต่ำต้อยหรือคนเลวแต่อย่างใด เพียงแต่ว่ามียศน้อยเท่านั้น ...
ผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน
ผิดฐานหมิ่นประมาท
เป็นคำพูดสุภาพแล้ว
เป็นเพียงคำพูดไม่สุภาพยังไม่เป็นคำด่า ไม่ผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน

คำถามข้อที่ 11.
๖ พนักงานสอบสวนเป็นขี้ข้าเป็นลูกน้อง ของอัยการทำงานอยู่ใต้อาณัติของอัยการ ไม่เป็นการดูหมิ่น เป็นคำพูดไม่สุภาพเท่านั้น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 12.
มาตรา ๑๑๒ ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวาง โทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี...
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 13.
การดูหมิ่น หมายถึง การดูถูกเหยียดหยาม ทำให้ อับอาย ทำเสียหาย สบประมาท หรือด่า หรือดูถูก
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 14.
ดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการ ตามหน้าที่ มีองค์ประกอบ คือ (๑) ดูหมิ่น (๒) เจ้าพนักงาน (๓) ซึ่ง กระทำการตามหน้าที่ และ (๔) เจตนา
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 15.
ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ต้องเป็นการกระทำต่อเจ้าพนักงาน ซึ่งกระทำการตาม หน้าที่หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่
ถูกต้อง
ผิด ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ก็ได้

คำถามข้อที่ 16.
คำว่า ?ตอแหล? ว่าเป็นการด่าคนที่พูดเท็จ ซึ่งมีความหมายในทางเสื่อมเสีย การที่จำเลยกล่าวถ้อยคำดังกล่าวต่อผู้เสียหาย จึงเป็นการด่าผู้เสียหาย เป็นการดูถูกเหยียดหยามและสบประมาทผู้เสียหายว่าเป็นคนพูดเท็จ จึงเป็นการดูหมิ่น ผู้เสียหาย
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 17.
การหมิ่นประมาทถ้ามีการกระทำในลักษณะเป็นการสบประมาทอยู่ด้วย ก็จะกลายเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานได้ ก็จะมีความผิดทั้ง มาตรา ๓๒๖ และ มาตรา ๑๓๖
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 18.
กล่าวกับตำรวจหาว่า ตำรวจแกล้งจับ เป็นการดูหมิ่น
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 19.
มาตรา ๓๒๖ ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่น นั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ถูกต้อง
ผิด

คำถามข้อที่ 20.
คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๒๑/๒๔๙๙ ด่านายกเทศมนตรีเพราะเอาคนงาน เทศบาลไปรังวัดที่ดิน ...
เป็นเรื่องในหน้าที่
เป็นเรื่องนอกหน้าที่