LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]


หาพนักงาน หาใบสมัครงาน ด้านกฎหมาย | ลงประกาศงาน หางานกฎหมาย ที่ LawSiam.com


 ค้นหา ผู้สมัครงาน :
การศึกษา:
ระดับ:
   
 ภาค:
 คำค้น:


ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ค้นหาพนักงาน หาคนทำงาน ตามอาชีพ
ใบสมัครงานตำแหน่งนักกฎหมาย
ใบสมัครงานตำแหน่งงานทนายความ
ใบสมัครตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมาย
ใบสมัครงานเร่งรัดหนี้สิน นิติกรรมสัญญา
ใบสมัครงานตำแหน่งนิติกร
ใบสมัครงานธุรการ เลขา งานสำนักงาน อื่นๆ


   หน้าปัจจุบัน :   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   >> จำนวนข้อมูลทั้งหมด 247 หน้า

ประวัติผู้หางาน (ใบสมัครงาน)
1. ทนายความ Full Time
2. ที่ปรึกษากฎหมาย
3 . ทนายความ/ที่ปรึกษากฎหมาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ ภาคหนือตอนล่าง
อายุ 40 ปี
เพศ  ชาย
1. พนักงานสืบทรัพย์
2. ธุรการสำนักงาน
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตร
สถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ อุบลราชธานี
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง
1. นิติกร
2. ทนายความ
3 . เสมียนทนายความ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
สาขา นิติศาตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ อุบลราชธานี และหวัดไกล้เคียง
อายุ 28 ปี
เพศ  หญิง
1. นิติกร
2. เสมียนทนาย
3 . อื่น ๆ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อยู่ในเขตไทรน้อย บางใหญ่ และหยุดเสาร์-อาทิตย์
อายุ 27 ปี
เพศ  ชาย
1. ทนายความ
2. ที่ปรึกษากฎหมาย
3 . นิติกร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 25 ปี
เพศ  ชาย
1. นิติกร
2. ที่ปรึกษากฎหมาย
3 . เสมียนทนายความ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 29 ปี
เพศ  หญิง
1. นักกฏหมาย
2. นิติกร
3 . เสมียนทนายความ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา สาขาวิชาธุรกิจ
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 35 ปี
เพศ  หญิง
1. เจ้าหน้าที่กฎหมาย
2. นิติกร
3 . ผู้ช่วยฝ่ายกฎหมาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สาขา กฎหมาย
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพ ภูเก็ต เชียงใหม่
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. ทนายความ
2. นิติกร
3 . นักกฎหมาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กรุงเทพมหานคร
อายุ 29 ปี
เพศ  ชาย
1. ทนายความ
2. ที่ปรึกษากฎหมาย
3 . นิติกร
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มสธ.
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ สามารถเริ่มงานได้ทุกที่หากมีค่าที่พักให้
อายุ 45 ปี
เพศ  หญิง
1. เสมียนทนาย
2. ธุรการ
3 . สืบทรัพย์
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สาขา -
ประสงค์ทำงานที่ อุบลราชธานี
อายุ 29 ปี
เพศ  หญิง
1. ทนายความ
2. ที่ปรึกษากฎหมาย
3 . ทนายความ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 27 ปี
เพศ  หญิง
1. นิติกร
2. เจ้าหน้าที่สืบทรัพย์บังคับคดี
3 . เสมียนทนายความ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ กทม
อายุ 28 ปี
เพศ  ชาย
1. เสมียนทนายความ ผู้ช่วยทนายความ
2. นิติกร
3 . เร่งรัดหนี้สิน สืบทรัพย์บังคับคดี งานกฎหมายอื่นๆ
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สาขา นิติศาสตรบัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ จังหวัดอุบล หรือเขตภาคอีสาน
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. เสมียนทนาย
2. นิติกร
3 . ธุรการสำนักงาน
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สาขา นิติศาตร์บัณฑิต
ประสงค์ทำงานที่ ภาคอีสาร
อายุ 28 ปี
เพศ  ชาย
1. นิติกร
2. บังคับคดี
3 . นึกศึกษาฝึกงานทนายความ ตั๋วรุ่น
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ สำนักงานกม.
อายุ 24 ปี
เพศ  ชาย
1. ทนาย
2. เสมียนทนาย
3 . เกี่ยวกับกฎหมาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 26 ปี
เพศ  ชาย
1. นิติกร
2. ทนายความ
3 . ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท
สถาบัน หมาวิทยาลัยศรีปทุม
สาขา กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 29 ปี
เพศ  ชาย
1. นักกฎหมาย
2. นิติกร
3 . งานฝ่ายบุคคล
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่ อุบลราชธานี
อายุ 28 ปี
เพศ  ชาย
1. เสมียนทนาย
2. สืบทรัพย์
3 . นักกฎหมาย
 
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาขา นิติศาสตร์
ประสงค์ทำงานที่
อายุ 24 ปี
เพศ  หญิง


คำแนะนำสำหรับ ผู้ประกอบการ :

1. ท่านสามารถค้นหาประวัติผู้สมัครงานออนไลน์ โดยการเข้าสู่ระบบฝากประวัติ (Resume) เพื่อติดต่อนัดสัมภาษณ์งาน ไปยังผู้สมัครงานแต่ละตำแหน่ง หาท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สมัครใช้บริการได้ที่ " บริษัทลงทะเบียน ที่นี่"
2. ท่านสามารถติดต่อผู้ฝากประวัติเพื่อหางานในตำแหน่งงานต่างๆได้โดยตรง ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านไม่ผ่านทางเว็บไซต์

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ