คำศัพท์กฎหมาย อังกฤษ - ไทย


unlawful deprivation of libertyคำว่า " unlawful deprivation of liberty " แปลศัพท์อังกฤษ เป็น ภาษาไทย : (หน่วงเหนี่ยวกักขัง)

ความหมาย รายละเอียด อื่นๆ :-

unlawful deprivation of liberty = หน่วงเหนี่ยวกักขัง


number of visters : 650
เจอแล้ว unlawful deprivation of liberty แปลว่า ? | คำศัพท์กฎหมาย unlawful deprivation of liberty อังกฤษ-ไทย (English-Thai) ที่ LawSiam.com : คำศัพท์กฎหมาย เตรียมสอบ อัยการ สอบผู้พิพากษา :- unlawful deprivation of liberty แปลว่า, unlawful deprivation of liberty ความหมาย, คำแปล unlawful deprivation of liberty, แปลไทย unlawful deprivation of liberty


คำแนะนำ English for Lawyer - ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

1. คำศัพท์ ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย สำหรับทบทวนและใช้ประกอบการทำงาน ที่น่าสนใจ อัพเดท
2. English for Lawyer สำหรับเตรียมสอบวัดผลความรู้ทางด้านวิชาชีพกฎหมายต่างๆ
4. ติดต่อสอบถามการใช้งาน หรือ พบปัญหาใดๆ ติดต่อสอบถามทีมงาน ที่ support@lawsiam.com


ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


sitemap.xml