LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]

 
ถูกหัวหน้างาน ลวนลามทางคำพูด ผิดหรือเปล่าคะ , ปรึกษาทนาย ว่าจ้างทนาย ว่าความ อื่นๆ | กระดานสนทนากฎหมาย - Lawyer Webboard ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม
ถูกหัวหน้างาน ลวนลามทางคำพูด ผิดหรือเปล่าคะ
หมวดหมู่กระดานสนทนา : ปรึกษาทนาย ว่าจ้างทนาย ว่าความ อื่นๆ

ตั้งกระทู้โดย :กิ๊บ เมื่อวันที่ : 01/10/2014 11:05:57 เข้าชม : 4978 ครั้งถูกหัวหน้างาน ลวนลามทางคำพูด ผิดหรือเปล่าคะ ทำยังไงได้บ้าง คุยแล้วบอกแล้ว แต่ก็ยังทำอีก
แจ้งให้ทราบ : กระดานสนทนา (Webboard) สมาชิกทุกคนใช้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ผู้ใช้งานเป็นผู้นำเสนอข้อมูลและตอบข้อซักถาม ,ร่วมกันแบ่งปันข้อมูล ความรู้ ตอบข้อซักถาม ทางเว็บไซต์ลอว์สยาม ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการโพสตั้งกระทู้-แสดงความเห็นต่างๆ ดังข้อความที่ปรากฎข้างต้น. หากท่านใดมีปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อทีมงาน ที่ support@lawsiam.com
คำตอบ-ความคิดเห็น :-

   หน้าปัจจุบัน :     จำนวนข้อมูลทั้งหมด 1 หน้า

 
ความคิดเห็น ที่ 1


กรณีพูดจาลวนลามทางเพศ ถือเป็นการคุกคามทางเพศ หรือ sexual harassment ในปัจจุบัน ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน มาตรา ๑๖ ห้ามมิใหนายจ้าง หัวหน้างาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงานกระทําการลวงเกินคุกคาม หรือกอความเดือดร้อนรําคาญทางเพศตอลูกจ้าง หากฝ่าฝืน มาตรา ๑๔๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ส่วนตามกฎหมายอาญาสามารถดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๙๗ ผู้ใดกระทําด้วยประการใด ๆ ต่อผู้อื่น อันเป็นการรังแก ข่มเหง คุกคาม หรือกระทําให้ได้รับความอับอายหรือเดือดร้อนรําคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทําในที่สาธารณสถานหรือต่อหน้า ธารกํานัลหรือเป็นการกระทําอันมีลักษณะส่อไปในทางที่จะล่วงเกินทางเพศ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคสองเป็นการกระทําโดยอาศัยเหตุที่ผู้กระทํามีอํานาจ เหนือผู้ถูกกระทําอันเนื่องจากความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชา นายจ้าง หรือผู้มีอํานาจเหนือประการอื่น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน และปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

โดย : เฉลิมวุฒิ สาระกิจ-สมาชิกเว็บไซต์ อัพเดทวันที่ : 04/12/2017 12:13:14

 
แสดงความคิดเห็นทางกฎหมาย


ผู้แสดงความเห็น :
E-mail:
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
  

... กรุณาเข้าสู่ระบบ ...
สงวนสิทธิ์การตอบกระทู้ สำหรับสมาชิกที่ ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ (Login) แล้วเท่านั้น .


การ Spam เว็บไซต์ มีความผิดตามกฎหมาย ระบบของเราได้บันทึก IP ของท่านทุกครั้งเมื่อมีการใช้งาน