ข่าวสาร คำแนะนำ/จากทีมงาน (เนติฯ ภาค 1/71) :- 
พบกับสรุป สกัดหลัก คำบรรยายเนติ ท่องพร้อมสอบ กลุ่ม วิแพ่ง- วิอาญา รายข้อ 1-10 *ทีมงานจะทยอยอัพเดท สมัยที่ 70 (เริ่ม) หลังจาก คำบรรยายเล่มที่ 1 ออก จนถึงเก็ง เน้น*ก่อนสอบ 1-2 วัน ทันก่อนสอบ 100%