ข่าวสาร คำแนะนำ/จากทีมงาน (เนติฯ ภาค 1-2 ล่าสุด) :- 
สกัดหลัก สรุปเนติ เน้นประเด็น เก็งฎีกา พร้อมสอบ รายข้อ 1-10 อัพเดท ตลอดจนกว่าจะสอบกลุ่ม แพ่ง -อาญา ภาค 1 ล่าสุด* ทันก่อนสอบ 100 % ที่นี่