ข่าวสาร คำแนะนำ/จากทีมงาน (เนติฯ ภาค 1-2 สมัยที่72) :- 
ข้อมูลเบื้องต้น คู่มือการใช้งาน เช่น ค้นหาข้อมูลต่างๆ ตรงไหน? อย่างไร?ข้อแนะนำการใช้งานในเว็บไซต์เบื้องต้น คลิกที่นี่