ข่าวสาร คำแนะนำ/จากทีมงาน (เนติฯ ภาค 1-2 ล่าสุด) :- 
พบกับสรุป สกัดหลัก ท่องพร้อมสอบ กลุ่ม วิแพ่ง- วิอาญา รายข้อ 1-10 *ทีมงานจะทยอยอัพเดท สมัยที่ 74 (เริ่ม) หลังจาก คำบรรยายเล่มที่ 1 ออก จนถึงเก็ง เก็บตก ก่อนสอบ 1-2 วัน ทันก่อนสอบ 100%