ข่าวสาร คำแนะนำ/จากทีมงาน (เนติฯ ภาค 1-2 สมัยที่72) :- 
ติดตาม อัพเดทข้อมูล เตรียมสอบ ภาค 1/72 , 2/72 ที่ www.facebook.com/groups/1385489771697937 อัพเดททุกครั้งที่มีข้อมูลใหม่* คลิก!