ข่าวสาร คำแนะนำ/จากทีมงาน (เนติฯ ภาค 1-2 สมัยที่73) :- 
พบกับสรุป สกัดหลัก คำบรรยายเนติ ท่องพร้อมสอบ กลุ่ม แพ่ง- อาญา รายข้อ 1-10 *ทีมงานจะทยอยอัพเดท สมัยที่ 73 (เริ่ม) หลังจาก คำบรรยายเล่มที่ 1 ออก จนถึงเก็ง เน้น*ก่อนสอบ 1-2 วัน ทันก่อนสอบ 100%