ข่าวสาร คำแนะนำ/จากทีมงาน (เนติฯ ภาค 1-2 สมัยที่73) :- 
อัพเดท* สรุปประเด็น + ฎีกาที่ออกสอบ กลุ่ม วิอาญา | สรุปประเด็น + ฎีกาที่ออกสอบ กลุ่ม วิแพ่ง รายข้อ 1-10 สมัยที่ 73 ล่าสุด ที่นี่