ข่าวสาร คำแนะนำ/จากทีมงาน (เนติฯ ภาค 1-2 สมัยที่73) :- 
แจ้งให้ทราบในช่วงนี้ทีมงาน จะทยอยสรุปขอบเขต รายข้อ วิแพ่ง - วิอาญา สมัยที่ 2/73 เน้นประเด็นที่ยังไม่ออกสอบ* เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาและเตรียมตัวสอบ และจะเริ่มทยอยอัพเดทสกัดหลัก สรุปเจาะประเด็น หลังรวมคำบรรยายเล่มแรกออก