ประกาศผลสอบเนติ 2/71 | ศูนย์รวมข้อมูลกฎหมาย เตรียมสอบ 3 สนาม ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม

ประกาศผลสอบเนติ 2/71


ประกาศผลสอบเนติ 2/71

 

==>> กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 สมัยที่ 71 (คลิก)

 

 

==>> กลุ่มวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 2 สมัยที่ 71 (คลิก)

 

==>> ประกาศ การขึ้นทะเบียนสอบปากเปล่า และการสอบปากเปล่าครั้งที่ 2 สมัยที่ 71 (คลิก)

==>> ผลคะแนนรายข้อ 

           http://164.115.20.83/thaibarweb/examr_271sun/  (คลิก)


 ปิดหน้านี้  กดพิมพ์ (Print) หน้านี้

www.LawSiam.com : ศูนย์รวมข้อมูลกฎหมาย เตรียมสอบ 3 สนาม