ประกาศผลสอบเนติ 1/73 | ศูนย์รวมข้อมูลกฎหมาย เตรียมสอบ 3 สนาม ที่ ลอว์สยาม ดอทคอม

ประกาศผลสอบเนติ 1/73


ประกาศผลสอบเนติ 1/73

https://sites.google.com/view/ex-t173

 

ขาแพ่ง ผ่านจำนวน 1,724 คน

 ขาอาญา ผ่านจำนวน 1,735 คน

https://groups.google.com/g/lawsiam/c/bVBmK4aaCwE (ลิงค์สำรอง)

 ข้อมูลจากแผนกตำราและคำบรรยาย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา


 ปิดหน้านี้  กดพิมพ์ (Print) หน้านี้

www.LawSiam.com : ศูนย์รวมข้อมูลกฎหมาย เตรียมสอบ 3 สนาม