แก้ปัญหา IE แสดงผล Java ไม่ถูกต้อง | แหล่งรวมข้อมูล เตรียมสอบ 3 สนาม ที่ LawSiam.com


คำแนะนำ วิธีแก้ไขปัญหาการใช้งานผ่านเว็บไซต์ BrowserInternet Explorer (IE) สำหรับผู้ใช้งานบางท่าน ที่ คอมพิวเตอร์ส่วนตัว มีปัญหาในเรื่อง Java Script ทำให้การแสดงผลหน้าเว็บไซต์ไม่สมบูรณ์ (ตัวอย่างตามภาพ)

คำแนะนำและวิธีแก้ปัญหาการแก้ไขปัญหา คอมพิวเตอร์ของท่าน ด้วยวิธีง่ายๆ ทำได้ด้วยตนเอง


1. ดำเนินการตามภาพแนบที่ 1 (กดตามลูกศร)


2. เข้าไปที่ ระบบจัดการ Internet Options แล้วกดตามลูกศร (ปุ่ม Reset)


  ทั้งนี้ เว็บไซต์ของเรา แสดงผลได้อย่างปกติ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด หากดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดแล้ว ยังไม่สามารถใช้งานได้ดี ลองเปลี่ยน Browser อื่น เช่น Chrome, Fire Fox เป็นต้น


ทีมงาน ลอว์สยาม

ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

เลือกประเภท:

[วิธีชำระเงิน]
[ข้อมูลเตรียมสอบฯ คลิก!]


ลืม Username/Password?

กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหากฎหมาย ทั่วโลก

ระบุ คำค้น เช่น law, ฎีกา, ศาล, อาญา..

เตรียมสอบเนติ วิแพ่ง 2/74

เตรียมสอบเนติ วิอาญา 2/74

ค้นหา ฎีกาเด่น 3 สนาม*

คำค้น :
ระบุ เช่น ละเมิด, หนี้, ทรัพย์ ,288

เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา

เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย

กลุ่มสังคมออนไลน์

      


ผู้ใช้งานในระบบ/สนับสนุน 24992 คน


sitemap.xml