LawSiam.com

ลอว์สยาม ดอทคอม แบ่งปันความรู้ เตรียมสอบ 3 สนาม

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป: ลงทะเบียน หรือ เข้าระบบที่นี่*]


ดาวน์โหลด แบ่งปันข้อมูลกฎหมาย ทบทวนการศึกษา | เตรียมสอบ 3 สนาม เนติบัณฑิต อัยการ ผู้พิพากษา ที่ LawSiam.com , สรุปเนติ, ถอดเทปเนติ , เก็งเนติ , คำบรรยายเนติ, ถอดคำบรรยายเนติ, เก็งรายข้อ เนติ, ฎีกาใหม่, ฎีกาติดดาว , ฎีกา 5 ดาว , ธงผู้ช่วย, ธงอัยการ , ธงเนติ เก็งฎีกา
 
 
 
 
 

คำค้น : (ค้นหา ใส่ Keyword*)
ชุดข้อมูล :สกัดหลัก-ฎีกาเด่นติดดาว (เตรียมสอบ 3 สนาม) -สำหรับสมาชิก (ทั่วไป)

สกัดหลัก-ฎีกาเด่น กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เตรียมสอบ เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
- สกัดหลักกฎหมาย เจาะประเด็น กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- ฎีกาเด่นติดดาว กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
จำนวน 15 ไฟล์
สกัดหลัก-ฎีกาเด่น กลุ่มกฎหมายอาญา (เตรียมสอบ เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
- สกัดหลักกฎหมาย เจาะประเด็น กลุ่มกฎหมายอาญา
- ฎีกาเด่นติดดาว กลุ่มกฎหมายอาญา
จำนวน 24 ไฟล์
สกัดหลัก-ฎีกาเด่น กลุ่มกฎหมาย วิ.แพ่ง (เตรียมสอบ เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
- สกัดหลักกฎหมาย เจาะประเด็น กลุ่มกฎหมายวิ.แพ่ง
- ฎีกาเด่นติดดาว กลุ่มกฎหมายวิ.แพ่ง
จำนวน 32 ไฟล์
สกัดหลัก-ฎีกาเด่น กลุ่มกฎหมาย วิ.อาญา (เตรียมสอบ เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
- สกัดหลักกฎหมาย เจาะประเด็น กลุ่มกฎหมายวิ.อาญา
- ฎีกาเด่นติดดาว กลุ่มกฎหมายวิ.อาญา
จำนวน 10 ไฟล์
สกัดหลัก-ฎีกาเด่น กลุ่มกฎหมายพิเศษ ต่างๆ (เตรียมสอบ เนติฯ อัยการ ผู้พิพากษา)
- สกัดหลักกฎหมาย เจาะประเด็น กลุ่มกฎหมาย พิเศษ ต่างๆ
- ฎีกาเด่นติดดาว กลุ่มกฎหมาย พิเศษ ต่างๆ

เช่น พระธรรมนูญศาล, วิแขวง, ศาลเยาวชน, แรงงาน, ปกครอง, ภา๊ีษี, อื่นๆ
จำนวน 30 ไฟล์


เตรียมสอบเนติบัณฑิต ภาค 1 (แพ่ง) - สำหรับสมาชิก (ทั่วไป)

คำบรรยาย เอกสาร ธงคำตอบ เนติฯ กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- ธงคำตอบ เนติฯ กลุ่มกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- เอกสาร คำบรรยาย เอกสาร ธงคำตอบ เนติฯ กลุ่มแพ่งและพาณิชย์
- เอกสารประกอบการเรียน จากเนติบัณฑิต
- (ถ้ามี) แบ่งปันข้อมูล โหลด mp3 เพื่อประโยชน์ สำหรับประกอบการศึกษา ฟรี* (ไม่ขาย)
จำนวน 241 ไฟล์
ข้อที่ 1 ทรัพย์และที่ดิน (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ ทรัพย์และที่ดิน อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ

จำนวน 119 ไฟล์
ข้อที่ 3 นิติกรรม-สัญญา และหนี้ (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ นิติกรรม-สัญญา และหนี้ อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ

จำนวน 122 ไฟล์
ข้อที่ 3 ละเมิด (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ ละเมิด อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
หมายเหตุ :- สมัยที่ 69 ออกสอบ วิชาหนี้ (ไม่ออกละเมิด)
จำนวน 79 ไฟล์
ข้อที่ 4 ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อ เนติฯ วิชา ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ

จำนวน 68 ไฟล์
ข้อที่ 5 ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 104 ไฟล์
ข้อที่ 6 ตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ ตัวแทน ประกันภัย ตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 78 ไฟล์
ข้อที่ 7 หุ้นส่วน-บริษัท (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ หุ้นส่วน-บริษัท อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 83 ไฟล์
ข้อที่ 8 ครอบครัว-มรดก (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ ครอบครัว-มรดก อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 139 ไฟล์
ข้อที่ 9 การค้าระหว่างประเทศ (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ การค้าระหว่างประเทศ อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 44 ไฟล์
ข้อที่ 10 ทรัพย์สินทางปัญญา (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ ทรัพย์สินทางปัญญา อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 60 ไฟล์


เตรียมสอบเนติบัณฑิต ภาค 1 (อาญา) - สำหรับสมาชิก (ทั่วไป)

คำบรรยาย เอกสาร ธงคำตอบ เนติฯ กลุ่มกฎหมายอาญา
- เอกสาร คำบรรยาย เอกสาร ธงคำตอบ เนติฯ กลุ่มกฎหมายอาญา
- เอกสารประกอบการเรียน จากเนติบัณฑิต
- (ถ้ามี) แบ่งปันข้อมูล โหลด mp3 เพื่อประโยชน์ สำหรับประกอบการศึกษา ฟรี* (ไม่ขาย)
จำนวน 227 ไฟล์
ข้อที่ 1 กฎหมายอาญา มาตรา 1-58, 107-208 (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ กฎหมายอาญา มาตรา 1-58, 107-208 อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 162 ไฟล์
ข้อที่ 2 กฎหมายอาญา 59-106 (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ กฎหมายอาญา มาตรา 59-106 อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 107 ไฟล์
ข้อที่ 3 กฎหมายอาญา มาตรา 59-106 (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ กฎหมายอาญา มาตรา 59-106อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 40 ไฟล์
ข้อ 4 กฎหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ กฎหมายอาญา มาตรา 209-287, 367-398 อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 89 ไฟล์
ข้อ 5 กฎหมายอาญา มาตรา 288-366 (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ กฎหมายอาญา มาตรา 288-366 อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 62 ไฟล์
ข้อ 6 กฎหมายอาญา มาตรา 288-366 (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ กฎหมายอาญา มาตรา 288-366 อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 43 ไฟล์
ข้อ 7 กฎหมายภาษี (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ กฎหมายภาษี อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 78 ไฟล์
ข้อ 8 กฎหมายแรงงาน (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ กฎหมายแรงงาน อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ

จำนวน 90 ไฟล์
ข้อ 9 กฎหมายรัฐธรรมนุญ (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ กฎหมายรัฐธรรมนุญ อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 105 ไฟล์
ข้อ 10 กฎหมายปกครอง (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ กฎหมายปกครอง อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 117 ไฟล์


เตรียมสอบเนติบัณฑิต ภาค 2 (วิ.แพ่ง) - สำหรับสมาชิก (ทั่วไป)

คำบรรยาย เอกสาร ธงคำตอบ เนติฯ กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
-คำบรรยาย เอกสาร ธงคำตอบ เนติฯ กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- ย่อ ถอดเทป กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- (ถ้ามี) แบ่งปันข้อมูล โหลด mp3 เพื่อประโยชน์ สำหรับประกอบการศึกษา ฟรี* (ไม่ขาย)
จำนวน 545 ไฟล์
ข้อ 1 ป.วิ.แพ่ง ภาคทั่วไป (มาตรา 1 ถึง 169/3) (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ ป.วิ.แพ่ง ภาคทั่วไป (มาตรา 1 ถึง 169/3) อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 88 ไฟล์
ข้อ 2 ป.วิ.แพ่ง ภาคทั่วไป (มาตรา 1 ถึง 169/3) (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ ป.วิ.แพ่ง ภาคทั่วไป (มาตรา 1 ถึง 169/3)
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 50 ไฟล์
ข้อ 3 ป.วิ.แพ่ง วิธีพิจารณาสามัญฯ (มาตรา 170 ถึง 188)(เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ ป.วิ.แพ่ง วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น (มาตรา 170 ถึง 188) อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 61 ไฟล์
ข้อ 4 ป.วิ.แพ่ง วิธีพิจารณาวิสามัญฯ (มาตรา 189 ถึง 209) (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ ป.วิ.แพ่ง วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น (มาตรา 189 ถึง 209) อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 39 ไฟล์
ข้อ 5 ป.วิ.แพ่ง ภาคอุทธรณ์และฎีกา (มาตรา 223 ถึง 252) (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ ป.วิ.แพ่ง ภาคอุทธรณ์และฎีกา (มาตรา 223 ถึง 252) อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 51 ไฟล์
ข้อ 6 ป.วิ.แพ่ง คุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา (มาตรา 253 ถึง 270) (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ ป.วิ.แพ่ง วิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา (มาตรา 253 ถึง 270) อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 30 ไฟล์
ข้อ 7 ป.วิ.แพ่ง ภาคบังคับคดี (มาตรา 271 ถึง 323) (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ ป.วิ.แพ่ง ภาคบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง (มาตรา 271 ถึง 323) อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 52 ไฟล์
ข้อ 8 กฎหมายล้มละลาย (มาตรา 1 ถึง 90, มาตรา 91 ถึง 180) (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ กฎหมายล้มละลาย (มาตรา 1 ถึง 90, มาตรา 91 ถึง 180)อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 132 ไฟล์
ข้อ 9 กฎหมายฟื้นฟูกิจการ (มาตรา 90/1 ถึง 90/90) (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ กฎหมายฟื้นฟูกิจการ (มาตรา 90/1 ถึง 90/90) อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 65 ไฟล์
ข้อ 10 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (มาตรา 1 ถึง 33) (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (มาตรา 1 ถึง 33) อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 77 ไฟล์


เตรียมสอบเนติบัณฑิต ภาค 2 (วิ.อาญา) - สำหรับสมาชิก (ทั่วไป)

คำบรรยาย เอกสาร ธงคำตอบ เนติฯ กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
-คำบรรยาย เอกสาร ธงคำตอบ เนติฯ กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- ย่อ ถอดเทป กลุ่มกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- (ถ้ามี) แบ่งปันข้อมูล โหลด mp3 เพื่อประโยชน์ สำหรับประกอบการศึกษา ฟรี* (ไม่ขาย)
จำนวน 421 ไฟล์
ข้อ 1 ป.วิ.อาญา ภาค 1-2 (มาตรา 1 ถึง 156) (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ ป.วิ.อาญา ภาค 1-2 (มาตรา 1 ถึง 156) อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 70 ไฟล์
ข้อ 2 ป.วิ.อาญา ภาค 1-2 (มาตรา 1 ถึง 156) (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ ป.วิ.อาญา ภาค 1-2 (มาตรา 1 ถึง 156) อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 20 ไฟล์
ข้อ 3 ป.วิ.อาญา ภาค 1-2 (มาตรา 1 ถึง 156) (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ ป.วิ.อาญา ภาค1-2 (มาตรา 1 ถึง 156) อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 14 ไฟล์
ข้อ 4 ป.วิ.อาญา ภาค 3-4 (มาตรา 157 ถึง 225) (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ ป.วิ.อาญา ภาค 3-4 (มาตรา 157 ถึง 225) อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 32 ไฟล์
ข้อ 5 ป.วิ.อาญา ภาค 3-4 (มาตรา 157 ถึง 225) (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ ป.วิ.อาญา ภาค ๓-๔ (มาตรา 157 ถึง 225) อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ

จำนวน 43 ไฟล์
ข้อ6 สิทธิมนุษยชน (ป.วิ.อ.มาตรา 52 ถึง 119 ทวิ)(เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม (ป.วิ.อ.มาตรา 52 ถึง 119 ทวิ) อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 43 ไฟล์
ข้อ7 พยานหลักฐานในคดีแพ่ง (ป.วิ.พ.มาตรา 84 ถึง 130) (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานในคดีแพ่ง (ป.วิ.พ.มาตรา 84 ถึง 130) อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 54 ไฟล์
ข้อ8 พยานหลักฐานในคดีอาญา (ป.วิ.อ.มาตรา 226-244) (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานในคดีอาญา (ป.วิ.อ.มาตรา 226 -244) อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 42 ไฟล์
ข้อ9 วิชา ว่าความและการถามพยานฯ (เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ วิชา ว่าความและการถามพยานและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย อัพเดท
- สกัดหลัก ฎีกาสำคัญ คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ
จำนวน 38 ไฟล์
ข้อ 10 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (English for Lawyers)(เตรียมสอบเนติฯ)
- ข้อมูลรายข้อเนติฯ ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย (English for Lawyers) หลักสูตรใหม่ เริ่มสมัยที่ 72 อัพเดท
- สกัดหลัก คำบรรยายเนติฯ ภาคปกติ ภาคค่ำ ภาคทบทวน
- รวมข้อมูล เอกสาร ข้อมูลเตรียมสอบเนติฯ รายข้อ

จำนวน 26 ไฟล์


เตรียมสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา - สำหรับสมาชิก (ทั่วไป)

เอกสารเตรียมสอบ ข้อสอบ ธงคำตอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา
- รวมข้อมูล ฎีกาเด่น ฎีกาเก็ง ฎีกาติดดาว*
- ระเบียบการสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา
- ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
- เก็งแนวข้อสอบ ถาม-ตอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา
- ธงคำตอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
- ข้อสอบ ถาม-ตอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา

จำนวน 126 ไฟล์


เตรียมสอบ อัยการผู้ช่วย - สำหรับสมาชิก (ทั่วไป)

เอกสารเตรียมสอบ ข้อสอบ ธงคำตอบ อัยการผู้ช่วย
- รวมข้อมูล ฎีกาเด่น ฎีกาเก็ง ฎีกาติดดาว*
- ระเบียบการสอบ อัยการผู้ช่วย
- ข้อสอบ ธงคำตอบ อัยการผู้ช่วย
- เก็งแนวข้อสอบ ถาม-ตอบ อัยการผู้ช่วย
- ชี้ขาดความเห็นแย้ง อัพเดท
- ฎีกา สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ สำนักงานวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด
จำนวน 93 ไฟล์


แบบฟอร์ม สัญญา ต่างๆ

แบบฟอร์ม สำนักงานทนายความ
- ตัวอย่างแบบฟอร์ม สำนักงานทนายความ
- ตัวอย่างแบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ,หนังสือบอกกล่าวทวงถาม
- ตัวอย่างแบบฟอร์ม อื่นๆ
จำนวน 128 ไฟล์
หนังสือสัญญาต่างๆ
- ตัวอย่างหนังสือสัญญาต่างๆ
- แบบฟอร์ม หนังสัญญา
จำนวน 100 ไฟล์


ตัวบท กฎหมาย

คำวินิจฉัย/คำพิพากษา ตัวบทกฎหมาย ที่น่าสนใจ
- ตัวบทกฎหมาย ที่น่าสนใจ
- คำวินิจฉัย/คำพิพากษา
- กฎหมาย ต่างๆ น่ารู้
จำนวน 39 ไฟล์
ประมวลกฎหมาย
- ประมวลกฎหมาย อัพเดท
- ประมวลกฎหมาย ที่น่าสนใจ
จำนวน 9 ไฟล์
พระราชบัญญัติ
- พระราชบัญญัติ อัพเดท
- พระราชบัญญัติ ที่น่าสนใจ
จำนวน 221 ไฟล์
พระราชกำหนด
- พระราชกำหนด อัพเดท
- พระราชกำหนด ที่น่าสนใจ
จำนวน 4 ไฟล์
พระราชกฤษฎีกา
- พระราชกฤษฎีกา อัพเดท
- พระราชกฤษฎีกา ที่น่าสนใจ
จำนวน 28 ไฟล์
ระเบียบ
- ระเบียบ
- ระเบียบข้าราชการ
จำนวน 15 ไฟล์


ข้อมูล เอกสาร กฎหมาย อื่นๆ

เอกสารทางกฎหมาย อื่นๆ
-ข้อมูล เอกสารกฎหมาย อื่่นๆ ที่น่าสนใจ
-แบ่งปันข้อมูลเอกสาร ทางกฎหมาย
จำนวน 24 ไฟล์
E-Book คลังกฎหมายเก่า
E-Book กฎหมายเก่า สำหรับศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง
จำนวน 50 ไฟล์
คำแนะนำ

1. แบ่งปันข้อมูล สำหรับทบทวนการศึกษา เตรียมสอบวิชาชีพกฎหมาย อัพเดท
2. สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Login) ก่อนใช้งานดาวน์โหลดข้อมูล เอกสาร ทุกครั้ง
3. หากท่านประสงค์ใช้งาน พบปัญหา หรีอต้องการคำแนะนำ แจ้ง Username และติดต่อทีมงานได้ ที่ support@lawsiam.com


(ข้อมูล อัพเดท ณ วันที่ 28 มกราคม 2565)